Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové převodníky pro měření a regulaci vlhkosti od firmy Testo

Nová generace inteligentních průmyslových převodníků pro měření vlhkosti řady testo 6651 a testo 6681 (obr. 1) byla vyvinuta přednostně pro sledování vlhkosti prostředí, k regulaci vysoušecích procesů a regulaci vlhkosti prostřednictvím klimatizace, topení a ventilace tam, kde je vlhkost důležitou veličinou pro vysoušecí procesy. Převodníky splňují velké požadavky na použití v průmyslu, jako je spolehlivost, rychlé uvedení do provozu a snadný servis. Vynikají výtečnou přesností a jsou použitelné i v obtížných úlohách, jako je měření velké vlhkosti (s možností orosení), vlhkosti v atmosféře peroxidu vodíku při sterilizaci a zbytkové vlhkosti stlačeného vzduchu a technických plynů.
 
Převodníky samy kontrolují svoji funkci a upozorňují obsluhu na možnou závadu dříve, než může dojít k poškození. Vnitřní „provozní deník“ všech chybových a stavových hlášení a uživatelsky příznivý software P2A pro komfortní parametrizaci, kalibraci a analýzu naměřených hodnot zajišťují spolupráci s PLC.
 

Komunikační rozhraní

Firma Testo nabízí jako první mezi výrobci techniky pro měření vlhkosti také měřicí převodníky s ethernetovým rozhraním. Díky tomu je možné, paralelně s použitím analogových výstupů pro regulaci, naměřené hodnoty prostřednictvím Ethernetu nepřetržitě monitorovat, ukládat a analyzovat, popř. vyvolat výstražné hlášení.
 
Ethernetový modul má formu „mezivrstvy“, která se do převodníku 6651 nebo 6681 sendvičově vestaví již při výrobě, nebo si tímto modulem může uživatel převodník snadno a rychle vybavit dodatečně. Díky použití průmyslových ethernetových konektorů je zachováno krytí IP65.
 
Propojení pomocí ethernetové sítě je značnou předností např. při kontrole prostředí v laboratořích, skladech, výrobních halách, čistých prostorech nebo při sušení. Převodníky s tímto rozhraním je možné prostřednictvím běžné ethernetové sítě připojit k počítači s nainstalovaným systémem pro monitorování naměřených hodnot testo Saveris (obr. 2). Ethernet je používán téměř ve všech kancelářských sítích, a proto propojení převodníků vlhkosti stávající sítí nevyžaduje téměř žádné náklady na instalaci.
 
Převodník 6681 je možné vybavit také rozhraním pro Profibus-DP. Prostřednictvím rozhraní sběrnice je možné kromě aktuálně naměřených hodnot přenášet všechna výstražná a diagnostická hlášení, čímž jsou řídicímu systému dány rozsáhlé možnosti preventivních opatření proti selhání snímače.
 

Systém včasné výstrahy

Jestliže se v měřeném prostředí nebo médiu vyskytují agresivní látky, znamená to často po určitě době zničení senzoru. Selhání senzoru je doprovázeno ztrátami spojenými s dočasnou výrobou nekvalitního produktu a v mnohých případech je nutné počítat se zastavením výrobní linky. Řešením je vyměnit senzor dříve, než selže. Tento okamžik se ale špatně odhaduje, a proto se preventivně vyměňují i senzory, které by ještě mohly správně měřit.
 
Sonda 6617 má systém včasné výstrahy, který ji průběžně kontroluje z hlediska počínající koroze. Jelikož korozi rozezná již ve velmi raném stadiu, může být osoba zodpovědná za zařízení varována dříve, než dojde k chybám nebo k přerušení měření.
 
Systém včasné výstrahy má také samotný převodník 6681, a to ve spojení s libovolnými sondami. Systém může uživatele včas varovat při příliš dlouho trvajícím orosení, podezření na posun dvoubodové kalibrace, při nevhodném provozním napětí atd.
 
Jak se však výstražná hlášení dostanou k zodpovědné osobě? Mimo zobrazení krátké zprávy na displeji − který však nebývá neustále sledován − lze jednomu ze čtyř relé přiřadit „sběrný alarm“. Pomocí tohoto „alarmového relé“ mohou být spuštěny lokální výstražné houkačky, výstražná světla apod. nebo je digitální alarmové hlášení předáno nadřazenému řídicímu systému.
 
Ing. Jana Coufalová,
 
Obr. 1. Převodníky pro měření vlhkosti testo 6651 a testo 6681
Obr. 2. Systém testo Saveris pro zpracování a analýzu naměřených dat
 
Tab. 1. Přehled sond