Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové polohové spínače LS-Titan

číslo 7/2003

Nové polohové spínače LS-Titan

Detekce signálů a mechanické snímání polohy patří k důležitým částem automatizační techniky. Firma Moeller v této oblasti nabízí skupiny přístrojů široce používaných v průmyslu na strojích a zařízeních – polohové spínače (AT0, AT4, ATR) a indukční (ATI) i optické (ATL) snímače přiblížení. Novinkou, poprvé předvedenou na veletrhu Amper 2003, jsou polohové snímače LS-Titan (obr. 1), dále stručně představené.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 5.

Variabilní konstrukce

Přístroje nové řady s označením LS-Titan vynikají snadnou instalací a vysokým stupněm variability. Jejich skříňky i hlavice jsou k dispozici v kovovém nebo plastovém provedení. Díky vysokému stupni krytí IP66 je možné přístroje různého provedení použít v nejrůznějším pracovním prostředí. Modulární systém výměnných hlavic zaručuje jejich rychlou výměnu s možností nastavení po 90°. Hlavice jsou ke skříňce připevněny bajonetovým spojem. Upevňují se tudíž pouhým pootočením (obr. 2).

Obr. 3.

Variabilita je dána možností libovolně kombinovat skříňku s vestavěnými kontakty s výměnnou hlavicí. Vestavěné kontakty jsou k dispozici v různých kombinacích – 2V, 1Z1V, 2Z, 1Z1V s předstihem a 1Z1V s mžikovou funkcí. Plastové i kovové skříňky jsou nabízeny v každém provedení v sedmnácti variantách s namontovanou hlavicí. Dalších jedenáct typů plastových a osm typů kovových hlavic je možné objednat samostatně a kombinovat je s vhodným typem skříňky s kontakty (obr. 3).

Díky jejich speciální konstrukci lze přístroje řady LS-Titan použít v širší škále aplikací než dosud používané typy. S použitím adaptéru lze kombinovat skřínky polohových spínačů s ovládacími prvky řady RMQ-Titan (s průměrem montážního otvoru 22 mm). Tímto způsobem je možné ovládací prvky umístit kamkoliv na stroj či zařízení, přičemž je vždy zaručen stupeň krytí IP66 (obr. 4).

Dalším rysem, který usnadňuje instalaci polohových spínačů, je připojení vodičů prostřednictvím pružných svorek. Toto provedení je vhodné i do prostředí s vibracemi a v porovnání s doposud běžně používanými šroubovými svorkami vykazuje i větší provozní spolehlivost.

Obr. 4.

Elektronický polohový spínač

Novinkou v polohovém spínání je elektronické provedení polohových spínačů s označením LSE (obr. 5), které umožňuje snadno a rychle nastavit polohu sepnutí bez nutnosti mechanického přestavování. Při použití vhodné hlavice lze u nich polohu sepnutí nastavit v rozsahu 0,5 až 5,5 mm. Pro snazší nastavení a indikaci polohy sepnutí je přístroj vybaven svítivou diodou. Výstupy jsou tranzistorové typu PNP (2V nebo 1Z1V), umožňující dosahovat i vysokých frekvencí. Polohové spínače LSE splňují požadavky bezpečnostní kategorie 3 podle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů a strojních zařízení. Lze je proto kombinovat i s ostatními prvky ze sortimentu bezpečnostních přístrojů.

Celosvětové použití

Přístroje LS-Titan významným způsobem rozšiřují nabídku polohových spínačů. Protože jsou plně v souladu s mezinárodně platnými předpisy a normami, včetně amerických a kanadských standardů UL/CSA, lze je používat bez omezení na celém světě. Další informace o uvedených přístrojích, jako jsou typová označení, objednací čísla a další technické a obchodní podrobnosti, včetně přehledového prospektu, poskytne firma na vyžádání.

Ing. Jindřich Dvořák,
Moeller Elektrotechnika

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: +420 267 990 411
fax: +420 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com
Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 519 611
fax: +420 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com

Inzerce zpět