Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nové optoelektronické snímače

číslo 8-9/2004

Nové optoelektronické snímače

Firma LARM, a. s., se v letošním roce zúčastní již po čtrnácté Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V pavilonu A1, stánku číslo 53, představí nejen široký sortiment standardních inkrementálních a absolutních snímačů polohy IRC, MSL a ARC a jejich příslušenství, ale také novinky. Jde o maloprůměrové inkrementální snímače IRC600-615 a absolutní snímače ARC400-425.

Obr. 1.

Inkrementální snímače IRC a MSL

Inkrementální rotační snímače typové řady IRC300-327 se vyrábějí ve standardním provedení s napájecím napětím +5 V nebo +10 až +30 V a s výstupy s linkovým budičem (line driver), tranzistory v zapojení push-pull nebo s otevřeným kolektorem (open collector). Další variantou je sinusový výstup v úrovni 1 V pp (peak to peak, špička-špička). Novinkou v sortimentu zadávacích ručních koleček je IRC537 s napájením +5 V a výstupem kompatibilním se sinusovým výstupem 1 V pp.

Měřicí sonda MSL je dodávána se zdvihem 30 a 50 mm, napájením +5 V nebo +10 až +30 V, výstupy TTL, s linkovým budičem nebo tranzistorovým zapojením push-pull a s přesností měření 5 µm nebo 10 µm.

Maloprůměrové optoelektronické inkrementální rotační snímače IRC600-615

V rámci technického rozvoje rozšiřuje společnost LARM svoji standardní nabídku o inkrementální snímače pod označením IRC600-615 s vnějším průměrem 36,5 mm s kvadraturním signálem. Připojovací rozměry jsou zvoleny tak, aby byla zachována kompatibilita se snímači používanými v Evropě. Elektronika je řešena pro napájecí napětí +5 V s diferenciálním výstupem RS-422 nebo pro +10 až +30 V s diferenciálním výstupem HTL.

Obr. 2.

Absolutní snímače ARC400-425

Další novinkou v nabídce firmy LARM jsou absolutní rotační snímače polohy ARC400-425, které z hlediska mechanických rozměrů vycházejí z inkrementálních snímačů IRC300-325. Jejich napájení je +5 V nebo +10 až +30 V a výstupy jsou s linkovým budičem nebo tranzistorovým zapojením push-pull. Rastrové kotouče s paralelním Grayovým kódem jsou k dispozici s rozlišením 28 až 213.

Speciální snímače a další vývoj

LARM, a. s., jako přímý výrobce může reagovat na požadavky zákazníků a odvodit nestandardní provedení úpravou některého snímače ze sériové produkce (úprava mechanických rozměrů, elektrických parametrů, teplotních a frekvenčních rozsahů apod.) anebo připravit snímač přesně podle požadavků a potřeb zákazníka. Takovými snímači jsou např. IRC900 nebo IRC340. Rotační inkrementální snímač IRC340 třídy low cost (tj. s výhodnou cenou) je zkonstruován k přímé montáži na motorek. Využívá ložiskové uložení hřídele motoru a nemá vlastní ložiska. Proto je jeho stavební výška malá a třecí moment nulový. Pro aplikaci, pro kterou byl vyvinut, se používá s kotoučem se 100 ryskami na otáčku, napájení je 18 až 24 V při spotřebě 50 mA a výstupy HTL. Snímač je vestavěn do hranatého krytu s rozměry 52 × 32 × 27 mm. Pro vysokootáčkové motorky je připraven podobný levný snímač IRC343 s nízkým počtem impulsů – dvěma nebo čtyřmi na otáčku.

Obr. 3.

V konstrukčním oddělení firmy LARM se připravuje snímač IRC305F s frekvenčním rozsahem výstupu až 700 kHz při vlastní spotřebě typicky do 20 mA, max. do 25 mA, s napájením +5 V a pracovní teplotou –25 až +70 °C, a snímač IRC308 s možností vestavěné interpolace (jedenkrát, pětkrát nebo desetkrát) výstupního sinusového signálu.

Další produkty, certifikát DIN ISO 9001

V sortimentu společnosti jsou kromě optoelektronických inkrementálních a absolutních snímačů polohy IRC, MSL a ARC také regulační ventily se servopohony. Firma zajišťuje rovněž dodávky různých mechanických (obr. 3) a elektrických komponent pro automobilový průmysl, které nejen směřují k tuzemským odběratelům, ale jsou i úspěšně exportovány.

Koncepcí rozvoje firmy LARM, a. s., jež je plně podřízena snaze trvale plnit rostoucí nároky zákazníků, je neustálé zavádění nových, moderních výrobků za použití progresivních technologií, které v sobě spojují vysoké technické parametry a podmínky pro růst produktivity práce.

Ve společnosti je zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle norem ISO 9001:2000. Certifikát udělila akreditační firma TÜV Management Service GmbH.

(LARM, a. s.)

LARM a. s.
Triumf 43
384 11 Netolice
tel.: 388 386 211
fax: 388 386 234
e-mail: odbyt@larm.cz
http://www.larm.cz

Inzerce zpět