Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové napájecí zdroje Phaseo šetří provozní náklady

Každé řízení vždy vyžaduje dostatek energie, ať již jde o řízení lidí energickým šéfem nebo o řízení průmyslové úlohy řídicím systémem. Obzvláště důležitý je proto výběr správného zdroje energie. Všichni, kdo potřebují napájet své řídicí systémy nebo prvky řídicích obvodů automatizačních systémů stejnosměrnou energií o výkonu 7 až 1 440 W, mají nyní při svém výběru snazší situaci. Společnost Schneider Electric na letošní podzim připravila inovaci své nabídky stejnosměrných napájecích zdrojů Phaseo, a to jak řady elektronických spínaných napájecích zdrojů, tak také řady klasických lineárních napájecích zdrojů (obr. 1).
 

Inovace pro pružnější použití

Nové napájecí zdroje svými funkcemi i designem vyhovují i těm nejnáročnějším požadavkům: spoří náklady, minimalizují množství používaných typů napájecích zdrojů a usnadňují instalaci a používání.
Hlavní inovace v nabídce nových napájecích zdrojů Phaseo spočívá v rozšíření pracovních rozsahů jednotlivých typů napájecích zdrojů na 100 až 500 V při použití sdruženého nebo fázového napětí a na 380 až 500 V při třífázovém připojení. Mezi nové vlastnosti patří také integrovaná výkonová rezerva, umožňující krátkodobé přetížení spínaného napájecího zdroje až o 50 % po dobu čtyř sekund, a dále nabídka funkčních modulů, které jsou určeny k překlenutí krátkodobých i dlouhodobých výpadků napájecí sítě a nebo k ochraně připojeného stejnosměrného obvodu.
Pro překlenutí krátkodobých výpadů sítě jsou vhodné vyrovnávací moduly, jež dokážou např. při spotřebě 40 A pokrýt výpadek o délce 100 ms (nebo při spotřebě 0,8 A až 4s výpadek). Pro dlouhodobé výpadky sítě, až několik hodin, se nabízí řešení pomocí záložních baterií.
V úlohách, kde se požaduje vysoká dostupnost napájení, je vhodné zdroje zálohovat. Prostřednictvím zálohovacího modulu je možné paralelně zapojit dva napájecí zdroje, primární a záložní, přičemž při poruše nebo vypnutí jednoho zdroje přebírá jeho funkci bez přerušení napájení druhý zdroj. Za předpokladu, že jsou oba zdroje zapojeny k různým napájecím sítím, řeší se tím také zálohování pro případ výpadku napájecí sítě.
 

Napájení řídicích systémů

Uživatelé jistě ocení možnost volby automatického nebo manuálního režimu napájecího zdroje, což je důležité pro obnovení funkce napájecího zdroje po odstranění příčiny jeho výpadku vlivem zkratu či přetížení. Neméně významná je také funkce integrované ochrany proti přetížení, která napájecí zdroj vypne ještě před poklesem výstupního napětí pod 19 V, aby se předešlo nedefinovaným logickým stavům na vstupech napájeného řídicího systému, které by mohly způsobit poruchu řízené úlohy. Díky této vlastnosti jsou napájecí zdroje Phaseo ideálním prostředkem právě pro napájení různých řídicích systémů (obr. 2).
Dalšími výhodami jsou:
  • snadná instalace inovovaných zdrojů díky možnosti výběru montáže na lištu DIN nebo montážní panel,
  • možnost připojení kabelů s průřezem až 10 mm2,
  • možnost připojení výstupního napětí shora či zdola díky kabelovým kanálům na modulárních napájecích zdrojích,
  • možnost volby napájecího zdroje s filtrem PFC (Power Factor Correction) pro splnění požadavků normy ČSN EN 61000-3-2.
V typové řadě Phaseo jsou k dispozici také zdroje pro komunikační sběrnice AS-Interface, jejichž výstup vyhovuje elektrickým charakteristikám této sběrnice a požadavkům uvedeným v normě EN 50295.
 

Hospodárný provoz

Uživatelé, kteří si zvolí napájecí zdroje Phaseo, získají celosvětově použitelnou řadu s certifikacemi UL, CSA a CE. Především však uspoří náklady spojené s návrhem a provozem napájeného stroje, a to díky integrované výkonové rezervě (není nutné použít předimenzovaný napájecí zdroj pro pokrytí proudových špiček) a kompaktním rozměrům napájecích zdrojů. Vzhledem k tomu, že rozsah od 3 do 40 A je pokryt pouhými šesti typy zdrojů Phaseo, minimalizuje se množství skladovaných přístrojů.
I po inovaci zůstaly zachovány v mnoha provozech osvědčené a uživateli požadované vlastnosti, mezi něž patří např. šířka pouhých 27 mm u spínaného napájecího zdroje o výkonu 3 A řady Optimum.
Více informací zájemci naleznou na http://www.schneider-electric.cz
 
Ing. Martin Chromec,
Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
 
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
fax: 382 215 820
 
Obr. 1. Nabídka napájecích zdrojů Phaseo
Obr. 2. Příklady použití zdrojů Phaseo: volba vhodného přístroje je na uživateli