Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nové multimetry a přístroje pro revize elektrických zařízení

Společnost GMC – měřicí technika, Blansko, působí v oboru měřicí a regulační techniky. Jejími hlavními produkty jsou analogové a digitální rozváděčové přístroje, elektronické programovatelné napájecí zdroje, převodníky elektrických veličin, regulátory, elektroměry a další. Počátkem roku 2008 firma významně rozšířila sortiment o přenosnou měřicí techniku. Jde především o digitální a analogové multimetry a univerzální měřicí přístroje pro revize elektrických instalací a spotřebičů.
 

Digitální multimetry řady Starline

Jedná se o špičkové profesionální procesorem řízené digitální multimetry vynikající svojí robustní nárazuvzdornou konstrukcí, velkým čitelným podsvětleným displejem, jednoduchým ovládáním a příjemnou obsluhou. Jsou standardně vybaveny patentovaným blokovacím systémem, jenž znemožňuje nesprávné připojení měřeného obvodu. Všechny přístroje disponují komunikačním rozhraním, jaké je běžné pouze u větších stolních přístrojů. Komunikační protokol je tvořen jednoduchými a srozumitelnými příkazy, a tak lze jednoduchý ovládací program napsat za několik minut. Kromě napětí a proudů lze s těmito přístroji spolehlivě měřit odpor, kmitočet, kapacitu, teplotu a další. Samozřejmostí je automatická
volba rozsahu, měření skutečných efektivních hodnot (TRMS) napětí a proudů, uchování minimální a maximální měřené hodnoty, funkce HOLD a další. Nepokročilejší přístroj z řady, MetraHit X-TRA (obr. 1), umožňuje zaznamenávat měřené hodnoty do interní paměti.
 

Přístroj pro revize elektrických zařízení

Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických zařízení Profitest 0100S-O-II+ (obr. 2) odpovídá požadavkům norem VDE0100, ČSN EN 33 2000-6 a ČSN EN 61557-1 až 10. Jedná se o špičkové profesionální procesorem řízené digitální multimetr vynikající svojí robustní nárazuvzdornou konstrukcí, velkým čitelným podsvětleným displejem, jednoduchým ovládáním a příjemnou obsluhou.
 
Jako příslušenství lze k přístroji dodat jak paměťový modul pro záznam naměřených hodnot, tak miniaturní tiskárnu pro tisk výsledků měření. Mezi jeho hlavní přednosti patří i možnost aktualizovat programové vybavení při změně požadavků či norem.
 

Přístroj pro revize elektrických spotřebičů

Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických spotřebičů Secutest SIII+ je plně automatické zařízení navržené k rychlému a bezpečnému zkoušení a testování bezpečnostních parametrů elektrických spotřebičů a prodlužovacích šňůr a v alternativním provedení i elektrických zdravotnických spotřebičů. Přístroj odpovídá požadavkům norem ČSN EN 33 2000-6 a ČSN EN 61557-1-9 až 10. Zařízení automaticky rozpozná, zda je testovaný spotřebič správně připojen a zda není ve zkratu. Dále je možné přístrojem měřit hodnoty unikajících proudů, izolační odpory, velikost dotykového napětí na vodivých částech spotřebiče, teplotu atd. Rovněž je možné aktualizovat programové vybavení při změně požadavků nebo norem.
 
Ing. Marek Šindelář,
 
Obr. 1. Digitální multimetr MetraHit X-TRA dovoluje zaznamenávat měřené hodnoty do interní paměti
Obr. 2. Měřicí přístroj pro revize elektrických zařízení PROFiTest 0100S-O-II