Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové moduly USB pro laboratorní měření

Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a na trh dodává mnoho technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – komponenty pro PC systémy, externí moduly pro distribuované systémy, komunikační karty, konvertory rozhraní a v neposlední řadě i multifunkční moduly pro rozhraní USB.
 
Multifunkční moduly pro rozhraní USB jsou vyráběny ve dvou výkonových řadách – základní, určené pro běžné použití s požadavkem do 40 tisíc měření za sekundu, a výkonné, pro náročná laboratorní měření s možností generovat signály. Novinkám v první zmíněné řadě jsou věnovány následující odstavce.
 

Základní vlastnosti

 
Měřicí moduly USB jsou svým mechanickým provedením koncipovány zejména pro mobilní systémy měření a sběru dat. Malé robustní pouzdro a nízká spotřeba proudu (umožňující napájení přímo z rozhraní USB) jsou vlastnosti, které tyto moduly předurčují pro pohotová měření v terénu, využití však naleznou i v laboratořích nebo zkušebnách.
 
Analogové vstupy umožňují nastavit libovolnou sekvenci vstupů s nezávislou volbou rozsahů a prodlev pro ustálení pro každý napěťový rozsah, resp. každý vstup. Moduly jsou vybaveny nesymetrickými, tzv. single-ended vstupy (S.E.).
 
Kromě analogových vstupů moduly nabízejí dva digitální vstupy vybavené čítači s možností synchronního záznamu spolu s analogovými vstupy a jeden reléový výstup.
 

Aktuálně dodávané typy

 
Moduly základní řady jsou dodávány ve verzích s osmi nebo šestnácti analogovými vstupy, v prvním případě může zájemce volit mezi připojením vstupních signálů násuvnými šroubovými svorkovnicemi a připojením konektory D-sub 25.
 
Základní neizolované provedení modulů, ve kterém jsou analogové vstupy spojeny s potenciálem rozhraní USB (řešení používané v převážné většině cenově dostupných přístrojů), je určeno pro běžná laboratorní měření a zaujme velmi příznivou cenou.
 
Alternativní provedení, označené v názvu koncovkou E, nabízí analogové vstupy izolované od rozhraní USB (resp. izolované od všech ostatních obvodů modulu) a umožňuje měřit signály bez rizika vzniku rušivých zemních smyček. Vybavení analogových vstupů izolací je ve své cenové kategorii zcela ojedinělé.
 

Dodávaný software

 
Spolu s moduly jsou zdarma dodávány tyto softwarové nástroje:
  • systémový ovladač pro všechny dnes používané verze OS Windows, včetně Windows 7,
  • aplikační ovladač TEDIA_DAQ01 s integrovaným konfiguračním a testovacím rozhraním (dvojjazyčná, česko-anglická verze),
  • vzorové příklady pro vývojová prostředí C++, Delphi a Visual Basic,
  • příklad měření pomocí makra Visual Basic integrovaného v listu Microsoft Excel,
  • program TEDIA Recorder pro konfiguraci měřicí úlohy a záznam dat na disk,
  • ovladač pro vývojový systém ControlWeb,
  • limitovaná verze programu ScopeWin pro měření a analýzu dat (plná verze za příplatek). 

Závěr

 
Komponenty TEDIA patří mezi technicky vyspělé prostředky pro laboratorní měření i průmyslovou automatizaci v praxi využívané v mnoha významných českých podnicích. Kvalita produkce je garantována zavedeným systémem ISO 9001, zahrnujícím všechny činnosti firmy od počátečního návrhu, přes vývoj, výrobu až po prodej a servis. Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat např. na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.
Martin Linda, TEDIA spol. s r. o.
 
Obr. 1. Multifunkční moduly řady UDAQ-1408
 
Tab. 1. Přehled technických parametrů modulů USB UDAQ-1408 a UDAQ-1416C