Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové limitní hladinové spínače pro kapaliny Vegaswing

číslo 3/2006

Nové limitní hladinové spínače pro kapaliny Vegaswing

Společnost Level Instruments nabízí již dvanáct let kompletní řešení pro měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Pro spolehlivou kontrolu výšky hladiny kapalin je zákazníkům k dispozici sortiment kontaktních spínačů: vibračních, kapacitních, vodivostních a plovákových. V tomto článku jsou představeny limitní vibrační spínače od německé firmy Vega Grieshaber KG.

Hladinové spínače Vegaswing 60 pro široký rozsah použití

Vibrační hladinové spínače mají kmitající indikační prvek (zpravidla vidličku), který je rozkmitáván piezoelektrickým budičem na rezonanční frekvenci. Prostředí, které tento prvek obklopuje, ovlivňuje jeho mechanické kmitání. Při ponoření vibračního prvku do měřeného média se zvýší útlum a změní se frekvence kmitů. Tato změna je vyhodnocena elektronikou vestavěnou ve spínači. Pro zajištění spolehlivosti a odolnosti proti mechanickému namáhání je piezoelektrický budič bezpečně zašroubován uvnitř sondy.

Obr. 1.

Obr. 1. Limitní hladinové spínače Vegaswing 51 a 61

Spínače Vegaswing 60 (obr. 1 vpravo) mají jako indikační prvek vidličky o délce pouhých 40 mm, a díky tomu pracují spolehlivě ve všech kapalinách a nezáleží na jejich orientaci (vodorovně, svisle, šikmo). Tlak (ěna, bublinky, nebo dokonce ani změna viskozity nemají podstatný vliv na přesnost spínání. Vzhledem k měřicímu principu mají spínače samočisticí schopnost a neovlivňují je ani případné nánosy. Jsou odolné i proti chemicky agresivním látkám: podle požadavků lze volit spínače z korozivzdorné oceli 1.4435 (316L), slitin Hasteloy, Monel, s povrchem z plastů PFA, ECTFE nebo smaltované.

Spínače Vegaswing 60 lze bez problémů použít i v potrubí o světlosti od DN 25, např. jako ochranu proti běhu čerpadel naprázdno. Dodávají se také verze s trubkovým prodloužením až 6 m (Vegaswing 63).

Spínače Vegaswing 60 mají široký rozsah použití a při jejich uvádění do provozu není nutné cokoliv nastavovat. K dispozici je rozmanitá nabídka nejrůznějších variant modulů elektroniky (bezkontaktní spínač 20 až 253 V AC/DC, dvoupolohové relé DPDT 20 až 253 V AC nebo 20 až 72 V DC, max. 5 A, tranzistorový výstup PNP nebo NPN 10 až 55 V DC, dvouvodičový výstup 8 mA nebo 16 mA s kompletní kontrolou funkce nebo signály Namur podle IEC 60947-5-6) pro perfektní začlenění tohoto prvku do systému. Patří mezi ta zařízení, která uživatel namontuje, připojí a může na ně doslova „zapomenout„.

Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost není tématem jen pro chemický a petrochemický průmysl. Standardy IEC 61508 (Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností) a 61511 (Funkční bezpečnost – bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů) musí respektovat všechny podniky, jejichž provoz může ohrozit osoby a životní prostředí. Zvláštní pozornost je především soustředěna na konfiguraci bezpečnostních komponent, jako jsou měřicí přístroje, ovládací a řídicí prvky.

Mimořádně důležité jsou přístroje, které jsou používány jako bezpečnostní prvky pro detekci maximální nebo minimální polohy hladiny. Ideálním řešením pro tyto aplikace jsou právě limitní vibrační spínače Vegaswing 60, které jsou k dispozici ve variantách SIL 2 a SIL 3. Díky velkému množství variant výstupů není problém spínače začlenit do libovolného bezpečnostního systému.

Tab. 1

 

Vegaswing 51

Vegaswing 61

Vegaswing 63

Verze

standardní (krátká)

standardní (krátká)

s trubkovým prodloužením do 6 m

Materiál

316L

316L, Hasteloy C4, smalt, ECTFE, PFA

Připojení

od 3/4” A, tri-clamp od 1”

od 3/4” A, tri-clamp od 1”, příruby DIN nebo ANSI

Provozní teplota

−40 až +150 °C

−50 až +250 °C

Schválení

WHG

ATEX, WHG

Spínače Vegaswing se dodávají také ve variantě pro prostředí s nebezpečím výbuchu: k dispozici jsou jiskrově bezpečné spínače nebo spínače s pevný závěrem (ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6, 2G EEx d IIC T6).

Vegaswing 51 – nízká cena, velký výkon

Cenově výhodná verze Vegaswing 51 (obr. 1 vlevo) je ideální řešení pro montáž v úzkých prostorách a v potrubí od DN 25 se závitovým připojením od G3/4". I tento spínač má měřicí vidličku o délce pouze 40 mm.

K dispozici jsou dvě verze vyměnitelných modulů elektroniky: s tranzistorovým výstupem PNP (10 až 55 V DC) a s bezkontaktním spínačem (20 až 250 V AC/DC). Spínací stav je kromě toho indikován dvěma LED (červenou a zelenou). Elektroniku lze vyměnit bez demontáže spínače z místa měření.

Dále si uživatel může vybrat ze tří typů konektorů: konektor M12 × 1 s krytím IP67, konektor podle DIN 43650 (resp. podle evropské normy EN 175301-803) s krytím IP65 nebo připojení typu Quick-On. Spínače mohou pracovat v prostředí s tlakem +100 °C, verze se zvýšenou teplotní odolností všechny kapaliny od hustoty 0,7 g/cmPři montáži a oživování systému nebo při kontrole funkce je možné činnost spínače simulovat přiložením magnetu k určenému místu na spínači: spínač přitom změní svůj spínací stav.

Vegaswing 51 je schválen jako ochrana proti přeplnění podle německého zákona WHG (Wasserhaushaltsgesetz). Verzi pro vyšší teploty je možné použít i v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, protože odolává sanitaci a sterilizaci postupy CIP a SIP. Limitní spínače s připojovacími prvky používanými v těchto aplikacích (tri-clamp nebo připojení s trubkovým závitem) se vyrábějí s leštěným povrchem s drsností Ra < 0,8 µm. Na vyžádání lze dodat takto povrchově upravené spínače i s jiným typem připojení.

(Level Instruments, s. r. o.)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz