Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové limitní hladinové spínače

číslo 7/2003

Nové limitní hladinové spínače

Kanadská firma Siemens Milltronics Process Instruments, Inc., uvádí na trh nový limitní hladinový spínač Pointek CLS 500. Frekvenčně kapacitní hladinové spínače Pointek zajišťují signalizaci vysoké nebo nízké hladiny měřeného materiálu. Jakmile hladina materiálu dosáhne úrovně sondy spínače, ten detekuje zvýšení kapacitance a změní stav signalizačního výstupu. Když hladina materiálu poklesne a je mimo dosah sondy, kapacitance se sníží a snímač přejde do základního stavu.

Obr. 1.

Spínač Pointek CLS 500 zajišťuje přesné limitní měření polohy hladiny materiálu nebo detekci rozhraní, a to dokonce i v extrémních podmínkách. Je navržen pro aplikace, kde se běžně kombinují vlivy vysoké teploty s extrémním tlakem, např. v chemickém a petrochemickém průmyslu. Měří v teplotách od –200 do +400 °C při tlaku od úplného vakua do 52,5 MPa, což je proti jeho předchůdci CLS 300 další krok vpřed.

Pointek CLS 500 lze nastavit a sledovat na dálku prostřednictvím protokolu HART®. Integrovaný místní displej a ovládací prvky umožňují jednoduchou instalaci a nastavení veškerých parametrů pomocí kalibračního tlačítka také přímo na místě.

Spínač Pointek CLS 500 se vyznačuje velkou odolností a indikací poruchových stavů podle NAMUR NE 43 (např. rozpoznání nárůstu přechodového odporu na vstupních svorkách). Moderní mikroprocesorová elektronika umožňuje provádět volitelnou jednobodovou kalibraci a nastavit tak sondu bez jakéhokoliv pozastavení procesu.

Speciální vlastnosti spínače Pointek CLS 500 zaručují velkou přesnost (do 0,1 % z aktuální měřené hodnoty) a dlouhodobou stabilitu. Unikátní vyhodnocovací postup, který porovnává převrácené hodnoty frekvencí, poskytuje jemné rozlišení (1 pF) a patentovaná metoda aktivního stínění chrání měření před účinky vlhkosti, páry, pěny, nánosů materiálů a kolísání teploty a tlaku. Vysílač pracuje na frekvenci 420 kHz, která je zárukou velké přesnosti a opakovatelnosti čtení, a to dokonce i tehdy, vytvoří-li se na sondě velký nános materiálu.

Integrovaná Zenerova bezpečnostní bariéra ve spínači jej chrání před poškozením přepětím. Při vývoji spínače CLS 500 byla věnována velká pozornost jeho bezpečnému provozu. Pointek CLS 500 je certifikován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jak v provedení s pevným závěrem, tak i jako jiskrově bezpečný (ATEX).

Pointek CLS 500 je nejnovější přírůstek do rodiny spínačů Pointek pro limitní měření polohy hladiny. Tato řada zahrnuje spínače Pointek CLS 100 (kompaktní provedení), CLS 200 pro všeobecné snímání maximální a minimální hladiny a CLS 300 pro abrazivní materiály nebo aplikace s vysokým tlakem a teplotou. Jejich přehled je v tab. 1.

Tab. 1. Stručný přehled limitních spínačů hladiny Pointek CLS

Typ CLS 100 CLS 200 CLS 300 CLS 500
Teplota měřeného média –40 až +110 °C –40 až +125 °C –40 až +400 °C –200 až +400 °C
Krytí IP65 IP65 IP65 IP65
Verze kabelová a verze s krytem ABS standardní, sanitární a lanová verze vysokoteplotní (HT), vysokotlaká (HP) a kabelová verze S-série (závitové nebo přírubové připojení), standardní sonda
Tlak 0 až 1 MPa 0 až 2,5 MPa 0 až 10 MPa 0 až 52,5 MPa
Materiál sondy PVDF, Kynar korozivzdorná ocel a PVDF korozivzdorná ocel a PFA (Teflon) korozivzdorná ocel AISI 316L
Typ snímače

Výhradním zástupcem kanadské firmy Siemens Milltronics Process Instruments, Inc., pro Českou republiku je společnost Level Instruments. Odborníci této firmy jsou připraveni poradit zákazníkům při výběru vhodné měřicí metody.

Level Instruments spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět