Nové komponenty systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Použití automatizační techniky v nepříznivých podmínkách klade vyšší požadavky na ochranné prvky (chlazení, klimatizace), což zvyšuje celkovou cenu projektu. To ale neplatí pro Wago-I/O-System 750 XTR, který je mimořádně robustní. Rozsah pracovních teplot je od –40 do +70 °C, vynikající je odolnost proti elektromagnetickému rušení i proti vibracím.

Pro rozšíření možností jeho použití bylo do nabídky přidáno dalších dvanáct modulů.

Procesorový modul PFC200 je dodáván ve dvou verzích, buď se dvěma ethernetovými rozhraními a RS-232/485, nebo se dvěma ethernetovými rozhraními, RS-232/485, CAN s protokolem CAN­open a Profibus-DP slave. K programování lze použít e!COCKPIT v prostředí Codesys 3 nebo Wago-I/O-PRO v Codesys 2. K dispozici je nově verze pro telemetrické systémy s podporou protokolů IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850-7-4, IEC 61400-25 a DNP3. Tyto procesorové jednotky podporují zabezpečení IPsec a OpenVPN.

Nově byl sortiment doplněn o moduly pro měření v třífázových soustavách: s převodníky proudu s rozsahem do 1 A nebo do 5 A a nebo pro měření s Rogow­ského cívkami. Všechny měřené hodnoty (spotřeba, činný a jalový výkon, účiník, frekvence, fázový posuv) jsou přenášeny přímo do řídicího systému, bez toho, že by byl procesor zatěžován zpracováním naměřených signálů.

Nové moduly rozšiřují možnosti použití systému 750 XTR v distribuovaných obnovitelných zdrojích elektřiny nebo v chytrých sítích.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz