Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Nové kompaktní a odolné třífázové zdroje Sitop

Společnost Siemens uvedla na veletrhu SPS/IPC/Drives, který se konal loni v listopadu v Norimberku, na trh nové zdroje Sitop PSU300S s výstupním napětí 24 V: pro proud 5 A o šířce 50 mm a pro proud 10 A o šířce 70 mm. Zdroje lze použít při teplotě okolí od –25 do +70 °C.

 
Zdroje šetří místo v rozváděči nejen tím, že mají menší šířku, ale také tím, že nevyžadují boční odstup od jiných zařízení. Jejich účinnost je totiž až 91 %, takže mají jen malé tepelné ztráty. Mohou po dobu 5 s poskytovat 1,5násobek jmenovitého proudu, aby pokryly zvýšené rozběhové proudy.
 
Zdroje mají třífázový AC vstup 340 až 550 V. Na výstupu spolehlivě dávají stabilní stejnosměrné napětí i při velkých výkyvech napětí na vstupu. Výstupní napětí je nastavitelné v rozmezí 24 až 28 V DC, aby bylo možné kompenzovat úbytky napětí na dlouhých vedeních.
 
Vzhledem k tomu, že zdroje Sitop mají mezinárodní certifikáty ATEX, IECEx a GL, je možné je použít pro stroje a zařízení po celém světě.
 
Zdroje jsou opatřeny bezpotenciálovým výstupem, který signalizuje jeho správnou činnost a může být vyhodnocen nadřazeným PLC. Vyžaduje-li zdroj údržbu, obsluha může naskenovat QR kód na jeho krytu a prostřednictvím aplikace Siemens Industry Online Support App se dostat ke kompletní dokumentaci.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com,  www.siemens.cz/sitop