Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Nové kabely s mezinárodními certifikáty

Nové kabely s mezinárodními certifikáty

V nedávné době představila společnost Lapp Kabel několik nových výrobků určených pro nejrůznější oblasti použití, které jsou opatřeny mezinárodními certifikáty. Společnost Lapp Group tím zvyšuje svoji celosvětovou konkurenceschopnost.

Kabel pro průmyslový Ethernet

Nový kabel pro průmyslový Ethernet Etherline® Torsion UL (AWM) CAT.5e byl zkonstruován speciálně pro použití v oblastech, kde dochází k trvalému namáhání na zkrut (torzní pohyby). Díky aprobaci UL AWM Style 21161 může být bez problémů použit i v USA a v mnoha dalších zemích světa, které tuto aprobaci uznávají. Při testování odolával kabel jednomu milionu torzních cyklů s levotočivým a pravotočivým pohybem ±180° na délce jednoho metru. Lankové jádro vodičů, složené z devatenácti drátů, zajišťuje nezbytnou flexibilitu kabelu. Konstrukce kabelu do „křížové čtyřky“ navíc zvyšuje jeho pevnost v tlaku. Bezhalogenový polyuretanový vnější plášť je ideální pro vysoce flexibilní použití. Je nejenom odolný proti oděru, ale zajišťuje rovněž ochranu proti působení tuků, olejů a chladicích a mazacích kapalin. Kromě toho vnější plášť splňuje požadavky na odolnost proti působení plamene podle IEC 60332-1-2 (svislé šíření plamene; 1kW směsný plamen). Kabel je důležitým doplňkem nynějšího programu Etherline firmy Lapp Kabel, který byl vyvinut pro instalaci sítí v drsném průmyslovém prostředí.

Signálový kabel pro volnou pokládku

Nové ovládací a signálové kabely s aprobacemi UL a CSA Unitronic® 300 a Unitronic® 300 CY UL/CSA (CMG/PLTC) mohou být díky schválení PLTC (Power Limited Tray Circuit) volně pokládány na kabelové lávky v drsném průmyslovém prostředí. Není tedy nutné používat kabelové kanály. Kabely se jmenovitým napětím 300 V jsou dostupné v nestíněném (Unitronic 300) nebo stíněném (Unitronic 300 CY) provedení. Kabely odolávají působení ultrafialového záření a olejů a mohou být rovněž pokládány ve venkovním prostředí nebo do země. Rozsah pracovních teplot je –25 až +105 °C.

Obr. 1.

Obr. 1. Kabel Ölflex® Control TM má schválení pro použití v Evropě, v Severní Americe i ve Střední Americe

Tento typ kabelu také odpovídá požadavkům směrnice Evropské komise zakazující používání nebezpečných látek (RoHS), takže neobsahuje nebezpečné látky jako olovo, kadmium atd.

Kabely pro strojírenství

Nový kabel Ölflex® Servo 9YSLCY UL/CSA s aprobacemi UL a CSA je pro exportně orientované výrobce strojů a zařízení alternativou k dosavadnímu kabelu Ölflex Servo 2YSLCY (připojovací kabel k motorům pro elektrické pohony s regulací otáček, optimalizovaný z hlediska EMC). Parametry a výhody nového kabelu jsou takovéto:

  • aprobace UL a CSA AWM pro USA a Kanadu,
  • izolace žil z polypropylenu (PP),
  • trvalá provozní teplota jádra vodiče až +80 °C,
  • jmenovité napětí 1 000 V (UL, CSA), popř. 600 až 1 000 V (IEC),
  • dvojité stínění,
  • izolace žil s nízkou kapacitou.

Nový kabel Ölflex Servo 9YSLCY UL/CSA je ve dvou provedeních: nesymetrickém (tři výkonové žíly + zelenožlutý ochranný vodič, plášť z transparentního PVC) a symetrickém pohledu ochranného vodiče (tři výkonové žíly + tři zelenožluté ochranné vodiče, plášť z černého PVC). Kabel je k dispozici s žilami o průřezu od 1,5 do 240 mm2.

Obr. 2.

Obr. 2. Kabel Lapptherm® Solar XL multi je určen pro solární zařízení

Skutečnými „světoběžníky“ jsou kabely Ölflex® Control M a Ölflex® Control TM (obr. 1), určené pro pokládku v kabelových lávkách i pro použití na strojích a strojních zařízeních. Díky aprobaci UL MTW (Machine Tool Wire) se uplatní i na severoamerických trzích. Značka shody CE je opravňuje k prodeji a použití i na evropském trhu. Pro použití ve Střední Americe mají schválení NOM (Norma Oficial Mexicana). Stejně jako již zmíněné kabely Unitronic 300, je možné i tyto kabely díky speciálnímu materiálu pláště pokládat přímo do kabelových lávek, což výrazně zjednodušuje jejich instalaci.

Společnost Lapp Group nezapomíná ani na rozvíjející se asijský trh. Olejivzdorné kabely Ölflex® 140 a Ölflex® 150 Quattro (i ve stíněných variantách CY) mají nyní schválení CCC (China Compulsory Certification) pro čínský trh. Tyto kabely jsou vhodné zvláště pro obráběcí a další výrobní stroje, montážní linky, těžební zařízení, dopravníky apod.

Kabely v solární technice

Certifikovaný podle UL je také dvojitě izolovaný kabel Lapptherm® Solar XL multi (obr. 2). Tento kabel s vynikající odolností proti působení ultrafialového záření a povětrnostním vlivům je zvláště vhodný jako spojovací kabel solárních modulů nebo také jako prodlužovací kabel ke střídačům. „Multi“ v jeho názvu znamená, že má tři schválení UL Listing. Zařazení do seznamu UL Listing má na severoamerickém trhu větší váhu než pouhá aprobace AWL (Appliance Wiring Material). Schválení UL umožňuje bezproblémové použití těchto kabelů exportně orientovaným výrobcům solárních panelů a rovněž takto orientovaným montážním firmám. Další výhodou kabelu Lapptherm Solar XL multi je, že je zkratuvzdorný. Možnosti použití těchto kabelů dále zvětšují oheň nešířící a bezhalogenové materiály. Kabely lze použít v extrémních klimatických podmínkách s teplotami až +120 °C. Odolávají přitom účinkům stárnutí působením tepelných vlivů, takže je zaručeno dlouholeté fungování fotoelektrického zařízení. Navíc jsou odolné proti oděru a rovněž odolávají působení olejů, chemikálií, čpavku a kalových plynů.

Ing. Karel Krejza, LAPP KABEL s. r. o.