Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové Fraunhoferovo středisko SIRIOS pro bezpečnost sociálně-technických systémů

V lednu 2022 zahájilo činnost nově založené Fraunhoferovo středisko pro bezpečnost sociálně-technických systémů SIRIOS v Berlíně. Ve svých výzkumných a vývojových projektech bude sdružovat kompetence čtyř Fraunhoferových ústavů. Cílem je v následujících čtyřech letech vytvořit výzkumné, testovací a školicí prostředí pro bezpečnostní orgány, záchranné služby a provozovatele kritické infrastruktury. Ve středisku bude možné modelovat, simulovat a testovat složité bezpečnostní scénáře.

 

Bezpečnost sociálně-technických systémů zahrnuje řešení mimořádných událostí způsobených extrémními klimatickými jevy, průmyslovými haváriemi, teroristickými útoky nebo masivními stávkami a nepokoji. Musí brát v úvahu závislosti mezi lidmi, technikou a infrastrukturou v moderních, vysoce propojených systémech. Proto je zajištění bezpečnosti sociálně-technických systémů složité a obtížně řiditelné. Narušení těchto systémů mohou mít závažné a rozsáhlé dopady, např. na dodávky elektřiny, dostupnost internetu a telekomunikačních sítí, dodávky vody nebo na zásobování. S novými komplexními simulačními systémy budou vědci ve Fraunhoferově středisku SIRIOS uvedené závislosti zkoumat, aby mohli navrhnout co nejlepší scénáře, jak se s takovými událostmi vypořádat. Ve světě, kde je vše propojeno četnými vazbami, totiž už nestačí reagovat na nastalé události, ale je třeba je předvídat a předem připravit vhodné strategie řešení. Při tom je třeba brát v úvahu nejen technické aspekty, ale i ohledy na sociální, etické a politické souvislosti. Jde např. o to, jak současně zaručit respektování osobních práv a soukromí a bezpečnost celé společnosti.

V příštích letech chce středisko připravovat školení a simulace pro pracovníky bezpečnostních složek a záchranného systému, ale i pro bezpečnostní techniky a pracovníky průmyslových firem. Výzkumníci budou mít možnost ve virtuální realitě testovat a dále vyvíjet a optimalizovat bezpečnostní systémy a scénáře.

V rostoucím týmu střediska jsou zaměstnanci z Fraunhoferova ústavu pro vysoce dynamické systémy, Ústavu Ernsta Macha EMI, Fraunhoferova ústavu pro otevřené komunikační systémy FOKUS, Fraunhoferova ústavu pro optroniku, techniku systémů a zpracování obrazu IOSB a Fraunhoferova ústavu pro dopravní a infrastrukturní systémy.

Důraz je zpočátku kladen na dva konkrétní scénáře hrozeb: účinky extrémního počasí ve velkém městě a rozsáhlý teroristický útok. „Takové nebezpečné situace jsou smutnou rea­litou a pravděpodobně nás budou ovlivňovat i v budoucnu. Proto je tak důležité ještě lépe zkoumat interakci techniky, infrastruktury, záchranných služeb a obyvatel a poznatky přenést na další nebo nové hrozby,“ upozorňuje Daniel Hiller, výkonný ředitel Fraunhoferova střediska SIRIOS. Důraz je tedy kladen na simulaci škod na budovách, distribučních sítích a infrastruktuře, důsledky selhání internetu, telekomunikací nebo zásobovacích řetězců. Odborníci budou simulovat i chování davu a ​​zapojení dobrovolných záchranářů, aby bylo možné mj. lépe reagovat na vznikající paniku.

[Tisková zpráva Fraunhoferovy společnosti, leden 2022.]

(Bk)