Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové CPU Simatic S7-300 s rozhraním Profinet – menší a výkonnější

Pro PLC řady Simatic S7-300 jsou nyní k dispozici čtyři nové mo­duly procesorových jednotek s šířkou pouhých 40 mm. Jde o stan­dardní procesorové jednotky CPU 315-2 PN/DP a CPU 317-2 PN/DPa bezpečnostní procesorové jednotky CPU 315F-2 PN/DP a CPU 317F-2 PN/DP. Nové moduly mají po dvou rozhraních Profinet (ob­sahují přepínač se dvěma por­ty osazenými konektory RJ45), a přestože jsou užší než předchozí modely, mají v porovnání s nimi výrazně větší kapacitu operační paměti i celkovou výkonnost.
 
Dvě rozhraní Profinet umožňují snadno a úsporně vytvářet komuni­kační sítě s liniovou topologií. Rychlost realizace uživatelských progra­mů je u nových procesorových jednotek více než dvojnásobná. Napří­klad doba potřebná k provedení bitové instrukce je nyní pouhých 25 ns. Mnohem kratší než dříve jsou i doby nezbytné k provedení aritmetických operací s bajty a čísly uloženými v pevné, popř. pohyblivé řádové čárce.
 
Mezi přidanými funkcemi webového serveru, které uživateli umož­ňují systém snadno a pohodlně diagnostikovat, je např. automatická aktualizace stránek a rozšíření diagnostické vyrovnávací paměti o zob­razení až 499 záznamů. Přepracováno bylo také grafické zobrazení topologie sítě připojených zařízení kategorie Profinet IO, které nyní mj. nabízí podrobné tabulky s informacemi o stavu připojených sta­nic a přímé spojení s jejich webovými servery.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@simens.com