Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové automaty Jazz překračují všechna pravidla

číslo 3/2006

Nové automaty Jazz překračují všechna pravidla

Společnost Unitronics Ltd. se již od roku 1989 zabývá vývojem a výrobou přístrojů s označením OPLC™ – programovatelných automatů (PLC) s integrovanými operátorskými panely, které dodává do celého světa. V rámci programu OPLC nyní nabízí zcela novou převratnou řadu automatů s názvem Jazz™. Jde o automaty modulární koncepce, která zaručuje nejmenší možné pořizovací náklady a dává tak přístrojům řady Jazz předpoklady stát se nejlevnějšími PLC s integrovanými operátorskými panely na trhu.

Přístroje řady OPLC Jazz (dále jen Jazz) jsou, na rozdíl od ostatních řad OPLC, dodávány bez příslušenství pro programování. Toto příslušenství lze objednat zvlášť v rámci tzv. programovací sady, která obsahuje vedle programovacího softwaru na CD-ROM a programovacího kabelu také port RS-232 určený jak pro programování, tak pro komunikaci s jinými zařízeními. Samotný programovací software je také, jak je již u firmy Unitronics zvykem, volně ke stažení na adrese http://www.unitronics.com. Automaty řady Jazz totiž standardně nejsou osazeny žádným komunikačním portem. Do budoucna se pro ně počítá s několika různými typy komunikačních portů, které bude také možné přiobjednat zvlášť.

Obr. 1.

Obr. 1. OPLC Jazz – programovatelný automat s integrovaným operátorským panelem (s instalovaným přídavným rozhraním RS-232)

Díky své modulární koncepci a s ní související velmi nízké ceně mají automaty řady Jazz ambice nahradit inteligentní relé, oproti kterým nabízejí téměř neomezené možnosti PLC a operátorského panelu s displejem a numerickou klávesnicí (obr. 1).

PLC Jazz

Programovatelné automaty řady Jazz disponují vestavěnými vstupy (digitálními, vysokorychlostními, popř. analogovými) a digitálními výstupy (tranzistorovými nebo reléovými). Programují se v jazyce kontaktních schémat (Ladder Diagram – LD) v uživatelsky vstřícném programovacím softwaru pod Windows. V PLC je pro samotný aplikační program v jazyce LD vyhrazena virtuální paměť o velikosti 24 kB. Za standardních podmínek vykoná PLC Jazz jednu binární operaci za 46 µs. Automaty řady Jazz vyžadují napájecí napětí 24 V DC. Stejně jako u ostatních přístrojů třídy OPLC je potřebná vyměnitelná baterie, která zálohuje hodiny reálného času i hodnoty všech operandů. Standardní doba života baterie je deset let. Automaty řady Jazz je možné buď zapustit do panelu (čelní krytí IP65), nebo nasadit na lištu DIN (krytí IP20). Vybrané technické údaje jejich jednotlivých provedení jsou uvedeny v tab. 1.

HMI Jazz

Operátorský panel se skládá z podsvíceného alfanumerického LCD v provedení STN se dvěma řádky po šestnácti znacích. Displej dokáže zobrazovat znaky patnácti různých jazyků, včetně češtiny. Problémem není ani azbuka. Uživatel může pomocí programovacího softwaru nadefinovat až 60 různých zobrazení, mezi kterými lze přepínat např. klávesami na klávesnici operátorského panelu. Každé zobrazení může vedle statického textu obsahovat různé údaje od hodnot logických a celočíselných proměnných, přes čas a kalendářní datum až po aktuální hodnoty časovačů. Údaje k zobrazení jsou v paměti PLC reprezentovány tzv. HMI proměnnými, kterých je k dispozici až 64. Hodnoty operandů je možné zobrazovat buď přímo číselnou reprezentací nebo s použitím předem definovaných textů.

Tab. 1. Technické specifikace jednotlivých provedení OPLC Jazz

Typové označení

JZ10-11-R10

JZ10-11-T10

JZ10-11-R16

JZ10-11-T17

Digitální vstupy

6 pnp/npn, 24 V DC

6 pnp/npn, 24 V DC

8 pnp/npn1), 24 V DC

8 pnp/npn1), 24 V DC

Vysokorychlostní vstupy (jednokanálové)

dva do 5 kHz, rozlišení 16 bitů (mohou fungovat také jako standardní digitální vstupy)

Analogové vstupy

dva1) 10bitové vstupy 0 až 10 V; dva 10bitové vstupy 0/4 až 20 mA

dva1) 10bitové vstupy 0 až 10 V; dva 10bitové vstupy 0/4 až 20 mA

Digitální výstupy

4 reléové

4 pnp

6 reléových

7 pnp

Binární operandy

256

Celočíselné operandy (16bitové)

256

Časovače

64

1) Tyto modely mají celkem deset vstupů: šest z nich lze současně zapojit jako tranzistorové vstupy PNP nebo NPN, dva vstupy mají více možností (lze je zapojit současně jako tranzistorové PNP, NPN nebo analogové vstupy nebo lze zapojit jeden z nich jako tranzistorový a druhý jako analogový), zbývající dva vstupy jsou analogové.

Další dominantou operátorského panelu je numerická klávesnice s šestnácti klávesami s utěsněnou membránou. Deset kláves je opatřeno štítky určenými pro uživatelské popisky. Kromě numerických kláves lze v programu využít také kurzorové klávesy a klávesu enter.

Port RS-232

Přídavný port RS-232 zajišťuje sériovou komunikaci s PLC Jazz. Po připojení k PC je takto možné přenášet a ladit aplikační program, popř. přenášet data mezi PLC a programy v PC prostřednictvím OPC nebo DDE serveru (jsou součástí programovací sady na CD-ROM, popř. také zdarma ke stažení z webových stránek společnosti Unitronics). Dalším zajímavým softwarem pro PC je program DataXport, který při připojení PC ke automatu přenáší a v nastaveném časovém intervalu ukládá požadovaná data z PLC do tabulky v excelu.

Pomocí externího modemu GSM připojeného přes přídavný port RS-232 lze s PLC Jazz komunikovat prostřednictvím zpráv SMS (s až šesti různými telefonními čísly), popř. ho spravovat na dálku (remote access); to lze dělat i prostřednictvím standardních analogových modemů.

V neposlední řadě je možné k PLC Jazz přes port RS-232 připojit jakékoliv externí zařízení komunikující protokolem Modbus v režimu master-slave. Připojované zařízení však musí disponovat dvěma aktivními rozhraními RS-232 (rozhraní v PLC Jazz je pouze pasivní).

Programovací software U90 Ladder

Dlouhodobým vývojem a stálým zdokonalováním je vývojový softwar U90 Ladder doveden do takového stupně uživatelského komfortu, jaký si jen lze v příslušné cenové kategorii představit. Prostřednictvím softwaru U90 Ladder je možné programovat jak PLC v jazyce LD se všemi výhodami, které použití tohoto jazyka přináší, tak zobrazovací displej včetně klávesnice. Díky koncepci operátorského panelu integrovaného s PLC tak nevznikají žádné problémy spojené s komunikací mezi PLC a operátorským panelem, které je třeba řešit v případě externího operátorského panelu. Kromě standardních prvků jazyka LD poskytuje prostředí U90 Ladder další užitečné funkce, jako jsou např. základní matematické funkce, ukládání celočíselných hodnot do proměnných, porovnávání hodnot, časové funkce, funkce programových skoků a funkce okamžitého čtení ze vstupů a okamžitého zápisu na výstupy, které jsou určeny pro funkci přerušení (interrupt: speciální podprogram, který při aktivaci pravidelně v daném intervalu přerušuje programový cyklus, vykoná instrukce, které jsou v něm naprogramovány, a poté zase vrátí zpět k dokončení přerušený programový cyklus).

Příslušenství

Doplňkové příslušenství PLC Jazz tvoří jednak programovací sada JZ-PRG, která obsahuje software na CD-ROM, přídavný port RS-232 pro Jazz, programovací kabel a redukci pro PC. Dalším volitelným příslušenstvím je kopírovací modul MJ20-MEM1, který je určen k přenosu vytvořeného aplikačního programu z jednoho PLC do druhého bez účasti PC.

Martin Andrt, Petr Falc
Schmachtl CZ

SCHMACHTL CZ
Vestec 185
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 001 522
fax: 244 910 700
http://www.schmachtl.cz