Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nová verze RSView32 Active Display System

Automa 6/2001

Petr Mikšovský, product manager, ControlTech s. r. o.

Nová verze RSView32 Active Display System

RSView32 Active Display System verze 6.3 plně podporuje Microsoft Windows 2000 Terminal Services
Stále více zákazníků vyhledává možnost na dálku přistupovat do řízení technologického procesu ve své firmě, např. z domova, z dovolené nebo ze služební cesty. Softwarová divize Rockwell Automation, společnost Rockwell Software, již nějaký čas nabízí softwarové produkty pro dálkovou vizualizaci, tzv. RSWebServer a Active Display System. Prvně jmenovaný je cenově nenáročný systém, fungující i na pomalých sítích. Neumožňuje ale interaktivní řízení. Druhý, plně interaktivní systém je náročnější na datové sítě a je spíše vhodný do podnikového intranetu než pro pomalejší připojení přes modem.

Obr. 1.

Rockwell Software reagoval na přání zákazníků a vytvořil novou verzi (verze 6.3) systému Active Display System, plně podporující Microsoft Windows 2000 Terminal Services. Spojil tak to nejlepší z obou dříve jmenovaných produktů – nízkou cenu instalace na jeden klient, snadnou údržbu a instalaci a interaktivní řízení i v sítích s malou šířkou přenosového pásma (telefonní modemy).

Co jsou Windows 2000 Terminal Services?
Teminal Services jsou softwarové služby vestavěné přímo ve Windows 2000 Server. Tato převratná novinka umožňuje na dálku přistupovat k serverům a klientům ve firmě v podstatě odkudkoliv. To znamená, že je nyní možné sledovat technologické operace v podniku v reálném čase z jakéhokoliv místa na zemi (pokud je tam zaveden telefon). Software pro emulaci terminálů umožňuje spustit aplikace Windows na serveru a přistupovat k nim ze vzdáleného počítače nebo terminálu se systémem Windows, popř. i ze zařízení s odlišným operačním systémem, a to prostřednictvím místních sítí nebo pomocí připojení s malou šířkou přenosového pásma.

Co je RSView32 – Active Display System?
RSView32 Active Display System je software, který umožňuje dálkově monitorovat a řídit aplikace vytvořené v RSView32. Active Display System (ADS) využívá výhody distribuovaného objektového modelu (DCOM) a technologií ActiveX. RSView32 – Active Display System dovoluje v reálném čase zobrazovat hodnoty veličin na schématu technologie, prostřednictvím tohoto schématu technologii řídit, zobrazovat a spravovat alarmy, zobrazovat a editovat historické nebo současné průběhy veličin, měnit nastavení atd. ADS verze 6.30 je plně kompatibilní s Windows 2000 Terminal Services, a tak je zabezpečena bezprostřední podpora a snadná instalace bez nutnosti zavést další doplňující software.

Typická instalace a architektura
Typická instalace a architektura se skládá ze dvou počítačů – serverů. Na prvním serveru běží vlastní RSView (vizualizace), RSLinx (komunikace s řídicími systémy) a Active Display System Server. ADS Server nabízí data pro druhý server, na kterém běží Active Display Client. Tato data (pro ADS Client) jsou prostřednictvím Microsoft Windows 2000 Terminal Services distribuována všem ostatním klientům na síti.

Výhody popsaného řešení jsou tyto:

  • není nutná správa na straně klientu, vzhledem k tomu, že u vzdáleného klientu nemusí být nainstalován software ADS Client;
  • minimální nároky na hardware. Terminal Service Client může běžet na pomalejším (starším) hardwaru;
  • klienty mohou pracovat na platformě Windovs CE, tedy na kapesních počítačích s bezdrátovým ethernetovým spojením, a mohou pracovat i na bezdiskových počítačích;
  • klienty mohou pracovat nejen na platformě Windows, ale i na platformě Macintosh, Unix a Linux.

ControlTech
Havlíčkova 822
280 00 Kolín
tel.: 0321/74 20 11
fax: 0321/74 20 22
info@controltech.cz
www.controltech.cz