Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nová verze programu Femlab má nové jméno – Comsol Multiphysics 3.2

číslo 10/2005

Nová verze programu Femlab má nové jméno – Comsol Multiphysics 3.2

Humusoft s. r. o. uvádí na trh České republiky a Slovenské republiky novou verzi programu Femlab od švédské společnosti Comsol AB. Femlab umožňuje modelování a simulaci fyzikálních procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi s následným řešením metodou konečných prvků. Vedle mnoha nových vlastností se objevuje také nový název programu – COMSOL Multiphysics™ 3.2. S novou verzí je na trh poprvé uveden také samostatný nástroj COMSOL Script™. Obr. 1. V tomto programu lze modelovat a řešit úlohy zadávané z příkazové řádky bez použití grafického rozhraní programu Comsol Multiphysics (Comsol Script může být používán i zcela samostatně bez jeho podpory). Naopak z grafického rozhraní programu Comsol Multiphysics lze volat funkce nástroje Comsol Script. V programu Comsol Script je také možné vytvářet obecné uživatelské aplikace s vlastním grafickým rozhraním. Uživatel zde má k dispozici na pět set matematických funkcí, kromě toho může použít i funkce z Comsol Multiphysics. Exportované soubory řešeného modelu lze využívat k iteračním parametrickým rozborům nebo k optimalizačním úlohám. Soubory vytvořené v programu Comsol Script jsou čitelné i v programu Matlab.

K dalším novinkám patří CAD Import Module, který dovoluje načítat geometrické modely vytvořené v různých systémech CAD. Dále lze jmenovat např. samostatnou aplikaci pro pohyblivé konstrukce a ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian). V grafickém rozhraní je možné volit různé soustavy jednotek a vylepšené řešiče mohou řešit modely s několika miliony stupňů volnosti.

Comsol Multiphysics je k dispozici pro všechny běžné operační systémy: MS Windows, Linux, Solaris, HP-UX a MAC OS. Instalace Matlabu není nutná, ale je-li nainstalován, mohou oba programy, Matlab a Comsol Multiphysics, úzce spolupracovat.

HUMUSOFT s. r. o., tel.: 284 011 730, e-mail: info@humusoft.cz, http://www.humusoft.cz