Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Nová verze platformy Eplan 2.4 je již nyní dostupná ke stažení

Společnost EPLAN Software & Services uvolnila novou verzi platformy Eplan 2.4, která přichází s podstatnými vylepšeními: graficky přehledné návrhy projektů s PLC, možnost členění na podprojekty a nové možnosti navigace urychlují navrhování zejména rozsáhlejších projektů. Rozšířená podpora norem IEC 81346 a IEC 61355 pro strukturování projektů, značení v projektové dokumentaci a vytváření vazeb je základem pro inovátorské metody konstruování.

 
Nejnovější verze platformy Eplan 2.4 je dostupná ke stažení, poprvé také v 64bitové verzi. Pro moderní systémy CAE jsou obecně charakteristickým rysem nové možnosti, jak zvýšit efektivitu inženýrských prací. Například zjednodušená reprezentace komunikační sítě mezi PLC zpřehledňuje její dokumentaci a zjednodušuje správu. Přehlednost zvyšuje také možnost využít podprojekty: z projektu je možné vyčlenit určitou část, tu potom samostatně editovat a nakonec ji vložit zpět do celkového projektu. Výsledkem je automatické vytvoření kompletní a vysoce kvalitní dokumentace. Uživatelé se tak mohou soustředit na své specifické úlohy a nemusí se zabývat rutinní prací.
 
Další užitečnou možností je zabezpečení těch částí projektu, které již byly schváleny, proti změnám. Znamená to, že na objektech v této části projektu již nelze bez vypnutí funkce ochrany dat dělat žádné další úpravy. Není tak možné nechtěně změnit ty části projektu, které jsou již kompletně hotové, nebo dokumentaci prvků, které jsou už vyráběny.
 

Cílem je vyšší kvalita dat

Platforma Eplan poskytuje konzistentní a flexibilní uživatelské prostředí, které si mohou uživatelé v rámci celé platformy přizpůsobit svým individuálním potřebám. Efektivní podporou je nastavení výchozích hodnot pro vybrané seznamy. Zadání jednotných vstupních hodnot zajišťuje správné výsledky při filtrování údajů do výstupních sestav. Pro zvýšení kvality kmenových dat lze implementovat dodatečnou funkci pro kontrolu a validaci částí databáze dílů, jež zajistí vysokou přesnost dat v databázi. Dříve bylo možné takovou kontrolu vykonávat manuálně, ale nyní ji systém dělá zcela automaticky.
 

Lepší navigace pro techniky údržby

Navigace v rámci celého projektu je ještě snazší a rychlejší než dříve, protože všechny zobrazené křížové vazby obsahují hyperlinkový odkaz a mohou být exportovány do souboru PDF, který se tak stává důležitým podkladem pro techniky údržby. Díky tomu je pro kolegy z údržby používání dokumentace mnohem snazší.
 
Nový typ sestavy pro distribuovaná zařízení umožní uživatelům generovat informace o projektu v podobě mnohem jednodušších sestav, přehledných pro pracovníky výroby i údržby. Generována je kompletní sestava, kde jsou obsažena data se všemi informacemi o zařízení: např. umístění, textové popisy funkce nebo grafické symboly. Umístění této sestavy do dokumentace pomáhá např. při poruše rychleji identifikovat komponenty a najít k nim přístup.
 

Podpora dalších standardů

Platforma Eplan podporuje četné normy pro projektování, např. IEC 81346 (Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – zásady strukturování a referenční označování); nyní je možné také označit stránky projektové dokumentace podle normy IEC 61355 (Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení; obr. 1). Zvolení tohoto typu identifikace umožňuje uživatelům použít při strukturování dokumentace referenční označení objektů. Prostřednictvím referenčního označení objektů je dokument, jímž může být např. stránka projektové dokumentace, přiřazen ke specifickému objektu (funkce, umístění nebo produkt). Referenční označení objektů může uživatel využít také společně s rozhraním pro systémy PLM/PDM nebo ERP.
 

Komunikace po sběrnici

Inteligentní komponenty, jako např. snímače, pohony, PLC a řídicí jednotky, s různými komunikačními protokoly potřebují jasnou dokumentaci struktury sběrnice. Proto je vyžadován nový a jednodušší způsob, jak spravovat sběrnicový systém propojující PLC a další komponenty založený na jednoduchém jednopólovém schématu komunikační sítě: uživatelé nyní mohou do komunikační sítě zahrnout i zařízení jako měniče, pohony nebo regulační ventily s připojením na sběrnici (obr. 2). Lépe jsou podporována také zařízení s několika různými sběrnicemi. Výrobci PLC a partneři firmy Eplan, např. ABB, Mitsubishi a 3S, navíc přidali do seznamu rozhraní další produkty pro obousměrnou výměnu dat.

Obr. 1. Na základě jednoduchého jednopólového schématu sběrnicového propojení identifikuje Eplan Electric P8 konfiguraci sběrnice zcela automaticky

Obr. 2. Platforma EPLAN podporuje rozličné normy pro projektování, např. IEC 81346 stejně jako IEC 61355