Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nová verze nástroje DesignSpark

Verze 5.0 nástroje pro návrh desek plošných spojů DesignSpark PCB od společnosti RS Components spoří konstruktérům elektronických zařízení čas a eliminuje chyby. Při návrhu nové verze DesignSpark byly využity názory komunity uživatelů tohoto nástroje a díky nim byla verze 5.0 obohacena o některé zcela nové funkce. Jde např. o kontrolu on-line pravidel návrhu a funkce pro návrh sběrnice.

Verze DesignSpark 5.0 staví na předchozí verzi nástroje DesignSpark PCB, uvedené na trh v říjnu 2012, která poskytla přístup ke kvalitní knihovně komponent ModelSource, službě cenové nabídky na desky tištěných spojů a funkci pro cenové nabídky komponent v kusovnících. DesignSpark PCB je i v nové verzi konstruktérům poskytován zdarma.  

Kontrola on-line pravidel návrhu

Kontrola pravidel návrhu zjišťuje, zda fyzické uspořádání integrovaného obvodu odpovídá skupině doporučených parametrů, zvaných pravidla návrhu. Jde o důležitý krok v rámci fyzické kontroly návrhu, dříve vykonávaný až po dokončení návrhu (obr. 1). Kontrola on-line pravidel návrhu umožňuje konstruktérům zjistit konstrukční chyby ještě před dokončením návrhu a uspořádání desky. 

Sběrnice

Narůstající míra využívání digitálních obvodů a komunikace vyústila v zavedení přenosu dat pomocí sběrnic integrovaných v čipu a ve svazcích vodičů, což umožňuje konstruktérům kombinovat několik datových signálů do sběrnice ve skupinách po osmi (např. 8, 16, 32). Namísto kreslení nebo vyznačování jednotlivých vodičů ve schématu lze k zakreslení příslušných vodičů použít jediný „sběrnicový vodič“, a zjednodušit tak celé schéma (obr. 2). To také usnadňuje simulaci a odladění činnosti desky. Funkce sběrnice byla přidána přímo do nástroje DesignSpark PCB verze 5.0 a dovoluje konstruktérům zlepšit kvalitu schémat ve fázi návrhu.

O nástroji DesignSpark

„Přijetí nástroje DesignSpark PCB po jeho uvedení v červenci 2010 bylo ohromující. Od té doby jsme zaznamenali již více než 150 000 stažení po celém světě,“ řekl Mark Cundle, vedoucí technického marketingu společnosti RS Components. „Zpětná vazba od uživatelů je důležitou součástí vývoje našeho nástroje. Obě nové funkce verze 5.0 komunita uživatelů často vyžadovala. Vztahy, které jsme navázali s některými uživateli, nám pomáhají utvářet budoucí směřování našeho softwaru a zajistit, že naše pokračující investice do nástroje DesignSpark PCB budou založeny na potřebách konstruktérů.“

(RS Components)

Obr. 1. Funkce pro kontrolu on-line pravidel návrhu

Obr. 2. Funkce sběrnice zjednodušuje schéma elektronických obvodů