Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nová řešení pro zabezpečení průmyslových řídicích, komunikačních a informačních systémů

Útoky na průmyslové řídicí, komunikační a informační systémy jsou stále sofistikovanější. Opatření na jejich obranu proto musí být také stále inteligentnější. Článek popisuje některá komerčně dostupná řešení a trendy v oboru. 

Podle studie Zabezpečení IT pro Industrie 4.0 [1], která byla iniciována německým spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky, je rostoucí propojení strojů v průmyslu předpokladem pro inovace. Ovšem komunikace mezi autonomními zařízeními vytváří nová bezpečnostní rizika – vznikají další místa, na která mohou zaútočit hackeři a jiné kriminální živly.

Zabezpečení IT je podle této studie pro projekty Industrie 4.01) velmi důležité, ovšem mnozí dotazovaní manažeři IT, nejen z Německa, ale z celého světa, shodně tvrdí, že odborníci na počítačovou bezpečnost se k projektům digitalizace dostávají příliš pozdě – bez ohledu na to, že průmyslové firmy stále více trpí kybernetickými útoky s nezanedbatelnými dopady na jejich obchodní aktivity. Podle studie německé spolkové tiskárny cenin Bundesdruckerei GmbH [2], která se při své činnosti zabývá i zabezpečením IT, má velké množství výrobců strojů a zařízení obavy z kybernetických útoků a tyto obavy zpomalují tempo digitalizace výrobků a služeb: 17 % firem z tohoto oboru s tímto tvrzením plně souhlasí, 13 % spíše souhlasí a 27 % souhlasí částečně.

Jak rychle se mění hrozby pro projekty spojené s Industrie 4.0 a jak rychle se zvyšuje jejich úroveň, ukazují publikace BSI (Německého spolkového úřadu pro informační bezpečnost), např. Situace IT bezpečnosti v Německu a zabezpečení průmyslových řídicích systémů: deset nejvýznamnějších hrozeb a opatření proti nim [3]. Kromě zákonných požadavků na kritickou infrastrukturu a odpovídajících bezpečnostních doporučení BSI je důležité vyvíjet nová řešení pro zabezpečení IT, která jsou speciálně určená proti rizikům hrozícím v souvislosti se zaváděním Industrie 4. 0.

Systémy průmyslového internetu věcí (IIoT – Industrial Internet of Things) v průmyslových podnicích se skládají z mnoha koncových bodů, které je třeba chránit. Bezpečnostních řešení pro Industrie 4.0 je nyní na trhu spousta a označují se jako zabezpečení průmyslových řídicích systémů (ICS security) nebo zabezpečení průmyslového internetu věcí (IIoT security). Následující příklady ukážou, jak se zabezpečení průmyslových řídicích, komunikačních a informačních systémů vyvíjí.

 

Aktuální vývoj zabezpečení průmyslových systémů

Dále je uvedeno několik příkladů nabídek zabezpečení průmyslových řídicích, informačních a komunikačních systémů.

 

Dodavatelé bezpečnostních řešení kooperují s dodavateli systémů IT pro průmysl

Společnosti Kaspersky a BE.services představily nové řešení pro zabezpečení průmyslových automatizovaných procesů: Embedded Security Shield pro programovatelné automaty (PLC – Programmable Logic Controller) a průmyslové řídicí systémy (ICS – Industrial Control System) [4]. Řešení nabízí ochranu PLC a RTU (Remote Terminal Unit), jejichž software byl vytvořen v prostředí Codesys.

Společnosti Honeywell Process Solutions (HPS) a Palo Alto Networks dlouhodobě spolupracují v oblasti kybernetického zabezpečení řídicích systémů používaných v průmyslových podnicích. Cílem je zlepšit zabezpečení komunikačních sítí řídicích systémů pro procesní výrobu (DCS – Distributed Control System) a zabezpečení provozní techniky (OT – Operational Technology). Řešení kombinuje platformu Palo Alto Networks a systémy pro řízení procesní výroby Honeywell [5].

 

Průmyslové řídicí systémy získávají speciální ochranu proti malwaru

Společnost CyberArk nabízí Viewfinity, řešení určené pro prostředí ICS, jako součást své sady CyberArk Privileged Account Security [6]. Viewfinity poskytuje ochranu proti malwaru a ransomwarovým útokům kombinací řízení přístupových práv a monitorování aplikací v kritických koncových bodech.

 

Zabezpečení koncových bodů IIoT

Endian Connect je balíček řešení pro zabezpečení průmyslových komunikačních sítí a systémů vzdálené údržby strojů. Centrálním řídicím prvkem řešení je Endian Connect Switchboard [7]: aplikace, která ovládá a monitoruje přiřazení přístupových práv v síti. Toto řešení umožňuje připojení neomezeného počtu koncových bodů prostřednictvím zabezpečené sítě VPN (Virtual Private Network), nezávisle na operačním systému. Jde tedy o řešení vhodné pro projekty vycházející z konceptu Industrie 4.0 i jiných konceptů chytré výroby.

 

Inteligentní systémy zabezpečení se rozšiřují do oblasti průmyslových IT

Mandiant ICS HealthCheck Service od firmy FireEye [8] umožňuje hodnotit kybernetickou bezpečnost ICS. ICS HealthCheck Report je přehled technických závad, které systém Mandiant identifikoval. Ukazuje na slabá místa a chyby v konfiguraci a vyhodnocuje jejich rizikovost. Poskytuje technická a strategická doporučení odborníkům na IT i OT a je speciálně určeno pro ochranu proti hrozbám cíleným na infrastrukturu ICS.

 

Shrnutí

Uvedené příklady ukazují stav v oblasti zabezpečení průmyslových řídicích, komunikačních a informačních systémů: „Security 4.0 pro Industrie 4.0“. Poskytovatelé systémů pro zabezpečení musí spolupracovat s dodavateli IT i řídicí techniky a vyvíjet společná řešení. Je třeba zajistit, aby všichni zúčastnění věděli, jaké hrozby se v souvislosti s Industrie 4.0 objevují a jak se jim bránit. To je nezbytná podmínka trvalého úspěchu projektů Industrie 4.0 i dalších projektů spojených s digitalizací výroby. Mnozí dodavatelé systémů pro kybernetické zabezpečení už si to uvědomili a na cestu otevřené spolupráce nastoupili.

 

Literatura:

[1] IT-Sicherheit für die Industrie 4.0: Abschluss­bericht [online]. Berlin: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2016 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/it-sicherheit-fuer-industrie-4-0.pdf?__blob=publicationFile&v=4

[2] IT-Sicherheit im Rahmen der Digitalisierung [online]. Berlin: Bundesdruckerei, 2018 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://www.bundesdruckerei.de/de/studie-it-sicherheit

[3] Industrial Control System Security: Top 10 Threats and Countermeasures 2019 [online]. Ver. 1.30. Berlin: BSI, 2019 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS/BSI-CS_005E.pdf?__blob=publicationFile&v=7

[4] Embedded Security Shield (KasperskyOS edi­tion) by Kaspersky and BE.services GmbH [online]. Moscow: AO Kaspersky Lab, 2019 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://os.kaspersky.com/media/KasperskyOS-BEservices-ESS-KasperskyOS-Edition-case-study-En.pdf

[5] Honeywell And Palo Alto Networks Team To Protect Industrial Control Systems From Cyber Attacks: Press Release [online]. Houston: Honeywell Process Solutions, 2016 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://www.honeywellprocess.com/en-US/news-and-events/Pages/pr23022016-Honeywell-and-Palo-alto-networks-team-up-to-protect-industrial-control-systems-from-cyber-attacks.aspx

[6] MILLS, Duncan. Introducing CyberArk Endpoint Privilege Manager: Blog [online]. Petach-Tikva, Israel: CyberArk, 2016 [cit. 2020-01-
-14]. Dostupné z: https://www.cyberark.com/blog/introducing-cyberark-endpoint-privilege-manager/

[7] Endian Connect Switchboard Introduction Webinar [online]. Appiano, Italy: Endian, 2015 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://youtu.be/OyQqODRQvIE

[8] Datasheet: Industrial Control Systems HealthCheck [online]. Milpitas, USA: FireEye, 2019 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/services/pdfs/pf/ms/ds-ics-healthcheck.pdf

 

Thomas Menze, Constanze Schmitz, ARC Advisory Group