Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nová řada řídicích a komunikačních jednotek pro AS-i

číslo 11/2004

Nová řada řídicích a komunikačních jednotek pro AS-i

Společnost ifm electronic vyvinula a uvedla na trh novou generaci řídicích a komunikačních jednotek Controller e (obr. 1). Jednotky umožňují vytvořit modulární řídicí systém, použitelný v mnoha průmyslových odvětvích, např. k propojení dopravníků, robotů a montážních automatů ve strojní výrobě, na výrobních linkách a v aplikacích, kde jsou nutné velká rychlost komunikace a úsporné kabelové rozvody.

Obr. 1.

V kompaktním krytu (IP20) jsou umístěny jedna nebo dvě řídicí jednotky (masters) sběrnice AS-i, jedno sériové rozhraní a jedno rozhraní pro sběrnici Profibus-DP. V současnosti se připravuje rozhraní pro síť Ethernet s protokolem TCP/IP (obr. 2). Řídicí stanice AS-i verze 2.1 podporují všechny nové vlastnosti této sběrnice, tzn. vyhodnocování chyb periferních řízených stanic a rozšíření adresového bloku až na 62 řízených stanic. Kromě přenosu dat umožňuje systém také parametrizovat a adresovat řízené stanice, indikovat jejich stav a síť automaticky konfigurovat.

Rozhraní sběrnice Profibus-DP je určeno pro rychlosti do 12 Mb/s. Má rozšířený přenos diagnostických údajů řídicích stanic AS-i do nadřazeného systému.

Jednotka Controller e může též plnit úlohy PLC. Tak lze rychle zpracovat data přenášená po sběrnici AS-i, aniž by byla zatěžována nadřazená průmyslová sběrnice. Paměť pro řídicí programy je 128 kB. Programování je velmi pružné. Pro každý programový blok může být zvolen jiný jazyk podle IEC 61131-3. Pro sekvenční řízení je možné použít speciální jazyk, jehož jednotlivé programové bloky mohou být rovněž programovány podle IEC 61131-3.

Pro přístup k datům v periferních zařízeních nejsou nutné referenční seznamy, protože adresy řízených modulů jsou uloženy přímo v programu řídicí jednotky. K programování může být použit jakýkoliv počítač typu PC.

Architektura jednotky Controller e je navržena s ohledem na pojetí decentralizace řídicích funkcí, která v moderní automatizaci nahrazuje koncepci rozsáhlého centralizovaného řízení. Výhody tohoto pojetí spočívají ve vyšší pohotovosti zařízení pro výrobu, v kratších, přehledných programech a snazší údržbě.

Obr. 2.

Vestavěný plně grafický displej jednotky Controller e může zobrazovat tyto diagnostické informace:

  • konfiguraci jednotky,
  • seznamy řízených stanic, údaje o jejich řízení a stavu digitálních I/O,
  • hodnoty analogových I/O,
  • chybová hlášení,
  • volně programovatelné texty s proměnnými.

Údaje pro vizualizaci hlášení nebo stavu v nadřazeném systému lze přenášet pomocí sběrnice Profibus nebo sériovou linkou RS-232. K dispozici je rovněž OPC server. Volně přístupný protokol je možné přizpůsobit požadavkům uživatelů a k vizualizaci tak využít v podstatě libovolný vizualizační program.

Jednotky řady Controller e pro systémy AS-i jsou k dispozici ve dvou verzích, buď s rozhraním pro průmyslovou sběrnici, nebo jako samostatně pracující jednotka (stand-alone). Obě verze jsou nabízeny s jedním nebo se dvěma řídicími moduly; to umožňuje v síti AS-i, na vedeních délky 2 × 100 m, připojit až 124 řízených modulů. To odpovídá 248 analogovým I/O nebo 496 digitálním vstupům a 372 výstupům.

Ing. Oldřich Klos,
ifm electronic, s. r. o.

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět