Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nová řada plovákových stavoznaků BM 26 Basic/Advanced

Firma Krohne patří k významným evropským výrobcům měřicích přístrojů pro měření průtoku kapalin i plynů a pro měření výšky hladiny. Velmi známé a často používané jsou plovákové stavoznaky řady BM 26. Zákazníci oceňují zejména dobře čitelný ukazatel s extrémní odolností proti agresivnímu prostředí, propracovanou mechanickou konstrukci a variabilní provedení, které lze dokonale přizpůsobit požadavkům zákazníků.
 

Měřicí princip obtokového plovákového stavoznaku

Základní částí plovákového obtokového stavoznaku je měřicí komora, ve které se pohybuje plovák. Uvnitř, po obvodu plováku jsou umístěny permanentní magnety, které magnetickou vazbou ovládají terčíkový ukazatel a mezní kontakty nebo převodník pro dálkový přenos měřených hodnot.
 
V letošním roce uvádí firma Krohne na světový trh novou řadu plovákových stavoznaků BM 26 Basic a BM 26 Advanced, která doplňuje již existující plovákový stavoznak BM 26A.
 

Základní úlohy – BM 26 Basic

Plovákový stavoznak BM 26 Basic je určen pro měření výšky hladiny kapalin s hustotou větší než 750 kg/m3, teplotou do 150 °C a tlakem do 1,6 MPa (při teplotě kapaliny 20 °C). Měřicí trubice hladinoměru BM 26 Basic je zkonstruována tak, že se na stavoznak s ohledem na poměr vnitřního objemu měřicí trubice k nejvyššímu přípustnému tlaku nevztahují požadavky směrnice PED (97/23/EC) pro tlaková zařízení. Měřicí trubice má průměr 42 mm a je stejně jako plovák vyrobena z korozivzdorné oceli řady 316. Místní ukazatel je klapkový v provedení, které zákazníci firmy Krohne oceňují již více než třicet let: klapky jsou zataveny ve skleněné trubici, a tudíž dokonale chráněny před agresivním okolním prostředím. Skleněná trubice je umístěna v robustním držáku stupnice z korozivzdorné oceli, a tedy rovněž dokonale chráněna před mechanickým poškozením (obr. 1).
 
Stavoznak BM 26 Basic se k technologickému zařízení mechanicky připojuje přírubovým (DN15 až DN40) či závitovým nátrubkem nebo nátrubkem určeným pro přivaření. Připojovací nátrubky, které jsou součástí dodávky, mohou být umístěny jak z boku, tak shora a zdola, popř. kombinované.
 
Je možné jej (i dodatečně) vybavit mezními kontakty typu MS40 (bistabilní jazýčkové kontakty s hysterezí) a převodníkem ER pro dálkový přenos měřených hodnot po proudové smyčce 4 až 20 mA s rozhraním HART nebo s výstupem Profibus-PA či Foundation Fieldbus. Převodník může být na přání vybaven i místním ukazatelem okamžité měřené hodnoty (obr. 2).
 
Plovákový stavoznak BM 26 Basic je určen pro základní úlohy při měření výšky hladiny kapalin v energetice, chemii a vodním hospodářství a vyniká výhodným poměrem výkonu k ceně. Dodává se i v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikátem ATEX.
 

Flexibilní provedení BM 26 Advanced

Plovákový stavoznak BM 26 Advanced je určen pro měření výšky hladiny kapalin s hustotou větší než 540 kg/m3, teplotou do 300 °C a tlakem do 4 MPa (při teplotě kapaliny 20 °C). Měřicí trubice má stejně jako u hladinoměru BM 26 Basic průměr 42 mm a je vyrobena z korozivzdorné oceli řady 316, na přání i z materiálu Hastelloy. Plovák je v závislosti na hustotě měřené kapaliny vyroben z korozivzdorné oceli nebo titanu, popř. též z materiálu Hastelloy. Měřicí trubice je standardně osazena spodní zaslepovací přírubou s možností trubici odkalit. Místní ukazatel je opět klapkový v osvědčeném provedení – stejném jako u stavoznaku verze Basic.
 
Stavoznak se k zařízení připojuje shodně jako u varianty Basic. Stejná je i možnost vybavit ho mezními kontakty a převodníkem ER. Rozdíl je v tom, že pro dálkový přenos měřených hodnot lze stavoznak opatřit radarovým hladinoměrem s anténou umístěnou do měřicí trubice obtokového plovákového stavoznaku, která tvoří vlnovod. Nahoře na plováku je přivařena kruhová destička, která tvoří odraznou plochu pro mikrovlnné záření. Zákazník tedy využívá spojitý proudový výstup z radarového hladinoměru a současně nezávislý místní klapkový ukazatel, který je ovládán magnety v plováku a nevyžaduje napájení.
 
Plovákový stavoznak BM 26 Advanced je určen pro měření výšky hladiny kapalin ve všech oblastech průmyslu, zejména v energetice, chemii a vodním hospodářství. Je flexibilní a poměr jeho výkonu a ceny je vynikající. Stejně jako Basic se dodává i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikátem ATEX.
 

Speciální úlohy – BM 26 A

Plovákový stavoznak BM 26 A zůstává ve výrobním programu firmy Krohne i nadále. Je určen pro měření výšky hladiny kapalin a kapalných plynů s hustotou větší než 500 kg/m3, teplotou do 300 °C a tlakem do 12 MPa (při teplotě kapaliny 20 °C). Měřicí trubice má průměr 70 mm a je vyrobena z korozivzdorné oceli řady 316, na přání i z materiálu Hastelloy. Vzhledem k velkému průměru měřicí trubice může mít plovák i při malých hustotách měřené kapaliny malou délku, a tedy krátký „mrtvý“ prostor pod stupnicí a nad ní. Proto je vhodné jej zvolit k montáži do stísněných prostor a pro měření výšky hladiny kapalin s malou hustotou. Stavoznak lze použít i k měření rozhraní dvou kapalin. Plovák je v závislosti na hustotě měřené kapaliny vyroben z korozivzdorné oceli nebo titanu, popř. z materiálu Hastelloy, pro vyšší tlaky se vyrábí ve speciálním vyztuženém provedení.
 
K měření výšky hladiny kapalných plynů dodává firma Krohne speciální provedení plováků. Jsou vyrobeny z titanu a vyhovují pro kapalné plyny o hustotě větší než 500 kg/m3 a tlaku 2 MPa i více. Hladina kapalného plynu v tlakové nádobě je v neustálém pohybu, plyn se odpařuje a současně zkapalňuje. Proto je plovák upraven tak, aby se nechvěl a nedocházelo např. k opakovanému spínání a rozpínání mezního kontaktu.
 
Měřicí trubice může být na přání rovněž vybavena topným pláštěm pro otápění kapalinou nebo parou (pro zamezení krystalizace nebo zatuhnutí měřené kapaliny ve stavoznaku při poklesu teploty pod přípustnou mez). Standardně je měřicí trubice osazena spodní zaslepovací přírubou s možností trubici odkalit.
 
Místí ukazatel je klapkový v osvědčeném provedení, tedy jako u stavoznaku varianty Basic.
 
Stavoznak BM 26 A se dodává s přírubovými nátrubky (DN15 až DN50), které mohou být jak z boku, tak shora a zdola, popř. kombinované. Stavoznak je vyráběn v souladu se směrnicí PED.
 
Možnost vybavit ho mezními kontakty, převodníkem ER a radarovým hladinoměrem je stejná jako u BM 26 Advanced.
 
Plovákový stavoznak BM 26 A je určen pro speciální úlohy, zejména k měření výšky hladiny kapalných plynů, rozhraní dvou kapalin nebo pro vysokotlaká zařízení. Dodává se i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikátem ATEX.
 

Kombinace obtokové trubice a radarového hladinoměru – BM 26 F

Stavoznak BM 26 F je tvořen měřicí trubicí stavoznaku BM 26 A, ale pro měření výšky hladiny je v horní části instalován radarový hladinoměr s vedenou vlnou (TDR) Optiflex 1300 C od firmy Krohne. Měřicí trubice obtokového stavoznaku, která je vyrobena v souladu se směrnicí PED, tvoří vlnovod hladinoměru. Zákazník tak získává univerzální hladinoměr pro měření výšky hladiny kapalin a kapalných plynů včetně obtokové trubice s potřebnými certifikáty materiálu a tlaku.
 

Závěr

Plovákové obtokové stavoznaky Krohne řady BM 26 jsou vhodné pro měření výšky hladiny i rozhraní kapalin a kapalných plynů a chladiv. Vyznačují se robustní konstrukcí a zákazníkovi poskytují výhodu spolehlivého měření výšky hladiny bez požadavků na údržbu.
 
Navíc dosahují vynikajícího poměru ceny k výkonu.
 
Prodej a servis průtokoměrů a hladinoměrů firmy Krohne v České republice zajišťuje společnost Krohne CZ, spol. s r. o., která má sídlo v Brně a technické kanceláře v Praze a v Ostravě. Obstarává rovněž záruční i pozáruční servis. Její odborníci zájemcům poradí se správným návrhem hladinoměru, pomohou s jeho montáží a zajistí uvedení do provozu tak, aby zakoupený přístroj poskytoval zákazníkovi více, než od něj očekával.
 
Další informace o přístrojích a službách firmy Krohne naleznou zájemci na internetových stránkách firmy Krohne (www.krohne.cz a www.krohne.com).
 
Petr Komp,
KROHNE CZ, spol. s r. o.
 
 
Obr. 1. Provedení zobrazovače stavoznaku; 1 – bez stupnice, 2 – se stupnicí ve vhodných jednotkách (m, m3 apod.), 3 – žluté klapky signalizují hladinu v nádobě, 4 – černé klapky signalizují prázdný prostor, 5 – červená klapka signalizuje chybu, např. úplné vyprázdnění
nádoby
Obr. 2. Převodník ER může být v provedení Ex i (1) nebo se čtyřmístným diplejem (2)
Obr. 3. Plovákový stavoznak BM 26 Advanced
Obr. 4. Část dodávky 222 stavoznaků BM 26 Advanced pro Spojené arabské emiráty a Katar