Nová pracovní skupina pro Industry 4.0 ve sdružení PLCopen

Na výroční valné hromadě sdružení PLCopen dne 9. června v Amsterodamu byli zvoleni členové představenstva sdružení. Předsedou byl na další dva roky opětovně zvolen René Simon z německého ústavu ifak (Institut für Automation und Kommunikation). Za člena představenstva byl také opět zvolen Dirk Vielsäcker ze společnosti Siemens.

Speciálním tématem letošní valné hromady byla role PLCopen v průmyslu 4.0 v souvislosti s tzv. správní skořápkou (Administration Shell), která zajišťuje propojení s fyzickými objekty, stará se o komunikaci, ukládání dat apod. O tomto tématu hovořil Michael Hoffmeister ze společnosti Festo, který se podílí na tvorbě modelu Industry 4.0 RAMI. Na valné hromadě bylo rozhodnuto, že v rámci PLCopen začne pracovat nová pracovní skupina pro zapojení PLCopen do aktivit spojených s konceptem Industry 4.0.

PLCopen je nezávislé sdružení dodavatelů a uživatelů průmyslové automatizace, které se zaměřuje na řešení otázek programování řídicích systémů v průmyslu. V současnosti se odborníci z Německa, Francie, Japonska, Číny, Nizozemska a USA snaží položit základy pro standardizaci v oblasti chytré výroby.

(ev)