Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Nová karta PCI pro inkrementální čidla

číslo 12/2002

Nová karta PCI pro inkrementální čidla

Plzeňská společnost TEDIA dodává na trh řadu technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – stavebnice komponent pro systémy PC a externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie). V letošním roce byl inovován zejména sortiment multifunkčních karet pro sběrnici PCI. Jednomu z přírůstků této rodiny budou věnovány následující odstavce.

Obr. 1.

Od historie po současnost
Autonomní moduly i zásuvné karty do PC pro zpracování signálů z inkrementálních čidel vyrábí společnost TEDIA již mnoho let. Pamětníci si možná ještě vzpomenou na modul pro finální aplikace dodávaný pod označením PS-1 zejména pro použití v oblasti divadelní techniky, jenž byl posléze nahrazen modulem MU-131 ze stavebnice MicroUnit serie. Pro systémy PC jsou dodávány tříkanálová karta pro sběrnici ISA (PCT-2403) a jednokanálový modul standardu PC/104 (PCT-2401).

Podzimní novinkou je nová karta pro sběrnici PCI s označením PCT-7303A (obr. 1). Podívejme se blíže, co nabízí (tab. 2).

Základní informace o PCT-7303A
Karta PCT-7303A je standardní zásuvná karta pro sběrnici PCI, obsahující tři nezávislé obousměrné čítače s předřazenou logikou pro zpracování kvadraturních signálů z inkrementálních čidel. Z vnitřního obvodového hlediska je vhodné zmínit, že pro funkci čítačů nebyly použity specializované integrované obvody, nýbrž že celé jádro je realizováno výkonným hradlovým polem (FPGA Altera). Protože FPGA se konfiguruje dynamicky při každém spuštění počítače (konfigurační data jsou zaváděna z diskového souboru), je možné funkce karty na zakázku modifikovat a rozšiřovat. Dále uvedené vlastnosti tedy nejsou konečné, nýbrž odrážejí současný stav standardní podoby karty.

Klíčové vlastnosti PCT-7303A
Ke klíčovým vlastnostem karty PCT-7303A patří:

  • rychlé vstupní obvody pro signály do 5 MHz s pracovními úrovněmi RS- -422/TTL vybavené ochrannými transily,

  • programovatelný filtr zákmitů na průbězích měronosných signálů s detekcí chybových stavů,

  • tři obousměrné 24bitové čítače,

  • šest programovatelných komparátorů (dva pro každý čítač), umožňujících nastavit dolní a horní prahovou mez; komparátory umožňují vyvolat přerušení PC nebo přímo řídit speciální digitální výstupy (tzv. real-time výstupy),

  • obvody pro individuální nebo společné zachycení stavu čítačů externím signálem nebo softwarově (nezbytné pro přesné tříosé zpracování signálů),

  • samostatný časovač pro periodické přerušení systému nastavitelný v rozsahu 1 až 255 ms (tzv. generátor časových značek),

  • doplňkové digitální vstupy a výstupy pro pomocné řízení technologie,

  • řadič sběrnice PCI v nejrozšířenějším provedení, tzn. 5 V, 32 bitů a 33 MHz,

  • robustní konektory Cannon a dostupná řada příslušenství (svorkovnice s montáží na lištu DIN, desky izolovaných vstupů a výkonových výstupů, propojovací kabely aj.).

Softwarová podpora
Součástí dodávky PCT-7303A jsou ovladače pro operační systémy Windows a nezapomnělo se ani na demonstrační příklady pro MS-DOS. Jako obvykle je zdarma k dispozici i ovladač pro vývojový systém Control Web.

Tab. 1. Vybrané technické parametry rozhraní nabízených pro inkrementální čidla

Typ modulu/karty MU-131 PCT-2401 PCT-2403 PCT-7303A
Počet kanálů 1 3
Pracovní úrovně RS-422/TTL
Vstupní dekodér dekodér kvadraturního signálu s podporou nulovacího signálu
Typ čítače 32bitový 24bitový
Pracovní frekvence do 80 kHz do 5 MHz
Digitální I/O 8/8
Komparátory hodnoty čítače 1 2
Události řízené komparátory přerušení PC přerušení PC, real-time výstupy
Zachycení stavu vnějším signálem ano
Další funkce záloh. baterií izol. vstupy
Sběrnice RS-485 PC/104 ISA PCI
Systémové ovladače Windows 98/2000/XP/Me/NT4, MS-DOS

Ovladače karet pod Windows jsou vytvářeny jako dvouvrstvé, tzn. že nad ovladačem nízké úrovně jsou vytvářena specifická aplikační rozhraní. Zvláštností nabízeného řešení je však zdokumentované rozhraní ovladače nízké úrovně. Zájemce tak může běžnými vývojovými prostředky vytvořit vlastní ovladač s přímou obsluhou registrů karty a naplno tak využít vlastnosti karet v dané aplikaci.

Závěr
Zásuvná karta PCT-7303A přináší do oblasti připojení inkrementálních čidel k PC nové velmi zajímavé vlastnosti a uživatelský komfort. Technické a obchodní informace o celém výrobním sortimentu lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce:

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 377 478 168
fax: 377 478 169
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz

Inzerce zpět