Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nová inovační vlna na hladině

Firma Dinel, přední český výrobce elektronických systémů pro měření hladiny a průtoku, letos na jaře přišla s několika novinkami. V rámci nedávno uvedené senzorové platformy X-35 se objevují nové snímače hladiny a průtoku. 

V oblasti automatizace procesní výroby je jedním z trendů posledních několika let masové používání miniaturních senzorů v místech, která dosud zůstávala bez kontroly, popř. byla osazena robustními a drahými přístroji. Zvyšuje se tím celková úroveň ovladatelnosti systému, komfort obsluhy a bezpečnost provozu.

Příkladem z produkce firmy Dinel je stále se rozrůstající skupina snímačů postavených na senzorové platformě X-35. Dosud byla zastoupena limitními hladinovými spínači DLS-35, kontinuálními hladinoměry DLM-35 a vysokofrekvenčními snímači hladiny RFLS-35. Od letošního února jsou tyto snímače již k dispozici i v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu par a plynů. 

Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35

V technické praxi je častým úkolem kontrolovat, zda kapalina v potrubí proudí podle zadání. Je-li třeba mít jistotu, že čerpadlo běží, či neběží nasucho, popř. že plnicí, chladicí, mazací či jiný proces není přerušen, je velmi výhodné instalovat do potrubí senzor proudění média. K tomuto účelu byl vyvinut kalorimetrický snímač průtoku TFS-35 (obr. 1). Je možné jej použít pro média elektricky vodivá i nevodivá a instalován může být v kovových i plastových potrubích. Snímač je celý vyroben z korozivzdorné oceli, na jednom konci opatřen snímacím prvkem (senzorem ve stonku), na opačném konci je hlavice s indikátory stavu, ovládacími prvky a elektrickým připojením. Je určen k montáži do stěny potrubí prostřednictvím návarku. Kromě samotného hlídání průtoku má funkci hlídání teploty média. Parametry snímače se nastavují dotykem magnetického pera na označené citlivé plošky. Indikační LED jsou multifunkční – zajišťují indikaci stavu i procesu nastavování snímače. Co se týče elektrického připojení, je možné použít kabelovou vývodkou, vývodkou s chráničkou („husím krkem“) nebo konektorem. Při překročení meze nastaveného průtoku pod nebo nad mez nastavenou uživatelem se změní stav příslušného výstupu pro průtok (rozsah měření rychlosti proudění je 1 až 150 cm/s pro vodu). Při překročení nastavené meze teploty se změní stav výstupu pro teplotu (rozsah hlídaných teplot je 15 až 75 °C). Průtok je v rozsahu měření zobrazován pěti LED a ve stejném dělení lze volit hranici pro sepnutí nebo rozepnutí kontaktu a nastavení teploty. Procesní připojení je závitem G1/2". 

Hydrostatický hladinoměr HLM-35

Měření výšky hladiny pomocí hydrostatického tlaku je všeobecně rozšířené. Ke své dosavadní nabídce ponorných hladinoměrů HLM-25 firma Dinel nyní přidává i verzi pro montáž do závitu – HLM-35 (obr. 2). Inovativní design s polozapuštěným převodníkem poskytuje dobrou ochranu proti mechanickému poškození a zároveň umožňuje velmi dobrou čistitelnost převodníku. Atmosférický tlak se vyrovnává buď pomocí kapiláry integrované v kabelu, nebo pomocí ventilu s porézní membránou. 

Nové možnosti pro měření průtoku v otevřených kanálech

K měření průtoku v otevřených kanálech, měrných žlabech a přelivech lze použít ultrazvukové hladinoměry s datovým výstupem v sestavě s řídicí a napájecí jednotkou FCU-400 (obr. 3). Tento systém je jedinečný v tom, že v hladinoměrech nevznikají chyby vlivem převodu digitálně změřené hodnoty na analogový signál. Digitální data s informací o vzdálenosti hladiny od senzoru jsou ihned transformována na komunikační linku RS-485 v protokolu Modbus RTU a posílána do řídicí jednotky. Dosud se pro tuto úlohu po­užívaly výhradně hladinoměry ULM-53, které jsou schopné měřit až pět vzorků za sekundu. S řídicí jednotkou FCU-400 jsou nyní kompatibilní i inteligentní hladinoměry řady ULM-70 (obr. 4), které jsou sice pomalejší, ale disponují pokročilým číslicovým zpracováním signálu a dálkově spustitelnou učicí funkcí (teaching). Tato funkce umožňuje eliminovat falešné odrazy – např. při instalaci vysoko nad žlabem, v případě nerovných stěn kanálu, velmi úzkého kanálu apod. Další jejich výhodou je vyšší citlivost, což lze využít při komplikacích na hladině – pěna, čeření, zvlnění apod.

Jednotka FCU-400 nabízí veškerý komfort pro práci s daty o průtoku: současné měření až ve čtyřech kanálech, okamžitý průtok, totalizaci, impulzní výstupy, proudový výstup 4 až 20 mA, webový server, výstup USB pro stažení dat na flash disk a zobrazení na displeji OLED. Výpočet průtoku z výšky hladiny probíhá na základě předvolených měrných žlabů (Parshallův žlab), pomocí dosazení konstant do vzorce nebo pomocí individuální převodní tabulky. 

(Dinel, s. r. o.)

Obr. 1. Kalorimetrický průtokoměr TFS-35 v provedení s kabelovou průchodkou a s konektorem

Obr. 2. Hydrostatický hladinoměr HLM-35 s polozapuštěným převodníkem a závitovým připojením

Obr. 3. Řídicí jednotka FCU-400 pro měření průtoku v otevřených kanálech

Obr. 4. Ultrazvukový hladinoměr ULM-70 lze použít i k měření průtoku v otevřených kanálech