Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Nová generace záznamníků Testo

Specialista na měřicí techniku, firma Testo, s. r. o., uvedl na trh novou generaci záznamníků dat, které se vyznačují velkým uživatel­ským komfortem a absolutní bezpečností dat díky ochraně heslem a zajištění proti krádeži. Vhodné řešení pro nejrůznější úlohy lze na­jít v sortimentu třinácti typů záznamníků od společnosti Testo: ved­le jedenácti nových výrobků řad přístrojů testo 175 a testo 176 jsou to rovněž dva mini-záznamníky testo 174T a testo 174H, uvedené na trh v minulém roce. Typová řada testo 175 (obr. 1) obsahuje čtyři kompaktní záznam­níky pro měření teploty a vlhkosti. Řada testo 176 (obr. 2) zahrnuje sedm záznamníků, které jsou zvláště vhodné k použití v náročném pro­středí. Absolutní novinkou je záznamník testo 176 P1, kterým je mož­né kromě teploty a vlhkosti do­kumentovat také absolutní tlak.
 
Všechny nové záznamníky dat z řad testo 175 a testo 176 jsou vybaveny rozhraními USB a SD pro rychlý a snadný pře­nos dat. Další výhody nových záznamníků jsou výrazně vět­ší kapacita paměti a napájení z běžných baterií. Menu ovlá­dané jedním tlačítkem umožňuje uživatelům velmi jednoduchou a intuitivní obsluhu.
 
Pro programování záznam­níků, čtení zaznamenaných dat a vyhodnocení jsou uživatelům k dispozici tři verze softwaru. Vedle nového programu testo ComSoft Basic 5, který se snad­no ovládá pomocí grafického uživatelského rozhraní, nabízí firma Tes­to software určený speciálně pro oblast farmaceutického průmyslu.
 
Nová generace záznamníků Testo je vhodná pro profesionální sle­dování teploty, vlhkosti a absolutního tlaku v nejrůznějších oblastech použití, např. pro kompletní sledování chladicího řetězce, zazname­návání teploty v laboratořích farmaceutického průmyslu a také pro měření v průmyslových procesech.
 
Pro více informací nebo se žádostí o nezávazné předvedení pří­strojů testo se obracejte na info@testo.cz.
 
Obr. 1. Záznamník Testo 175
Obr. 2. Záznamník Testo 176