Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Nová generace záznamníků Testo

Specialista na měřicí techniku, firma Testo, s. r. o., uvedl na trh novou generaci záznamníků dat, které se vyznačují velkým uživatel­ským komfortem a absolutní bezpečností dat díky ochraně heslem a zajištění proti krádeži. Vhodné řešení pro nejrůznější úlohy lze na­jít v sortimentu třinácti typů záznamníků od společnosti Testo: ved­le jedenácti nových výrobků řad přístrojů testo 175 a testo 176 jsou to rovněž dva mini-záznamníky testo 174T a testo 174H, uvedené na trh v minulém roce. Typová řada testo 175 (obr. 1) obsahuje čtyři kompaktní záznam­níky pro měření teploty a vlhkosti. Řada testo 176 (obr. 2) zahrnuje sedm záznamníků, které jsou zvláště vhodné k použití v náročném pro­středí. Absolutní novinkou je záznamník testo 176 P1, kterým je mož­né kromě teploty a vlhkosti do­kumentovat také absolutní tlak.
 
Všechny nové záznamníky dat z řad testo 175 a testo 176 jsou vybaveny rozhraními USB a SD pro rychlý a snadný pře­nos dat. Další výhody nových záznamníků jsou výrazně vět­ší kapacita paměti a napájení z běžných baterií. Menu ovlá­dané jedním tlačítkem umožňuje uživatelům velmi jednoduchou a intuitivní obsluhu.
 
Pro programování záznam­níků, čtení zaznamenaných dat a vyhodnocení jsou uživatelům k dispozici tři verze softwaru. Vedle nového programu testo ComSoft Basic 5, který se snad­no ovládá pomocí grafického uživatelského rozhraní, nabízí firma Tes­to software určený speciálně pro oblast farmaceutického průmyslu.
 
Nová generace záznamníků Testo je vhodná pro profesionální sle­dování teploty, vlhkosti a absolutního tlaku v nejrůznějších oblastech použití, např. pro kompletní sledování chladicího řetězce, zazname­návání teploty v laboratořích farmaceutického průmyslu a také pro měření v průmyslových procesech.
 
Pro více informací nebo se žádostí o nezávazné předvedení pří­strojů testo se obracejte na info@testo.cz.
 
Obr. 1. Záznamník Testo 175
Obr. 2. Záznamník Testo 176