Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nová generace řídicího systému PAS: Foxboro Evo

Nová generace systému pro řízení kontinuálních technologických procesů s názvem Foxboro Evo od společnosti Invensys přináší inovace v oblasti lepšího přizpůsobení nástrojů a aplikací potřebám jednotlivých pracovníků v podniku, větší výpočetní výkon a možnost integrovat bezpečnostní a řídicí funkce. Zlepšuje dostupnost technologických zařízení a efektivitu výrobních procesů a je navržen tak, aby uspokojil požadavky uživatelů nejen nyní, ale i v budoucnu. 

Společnost Invensys uvedla počátkem září na trh novou generaci svého systému pro řízení technologických procesů (PAS – Process Automation System) Foxboro Evo™. Systém přináší pokročilé softwarové nástroje a aplikace přizpůsobené potřebám jednotlivých pracovníků – inženýrů, operátorů, pracovníků údržby, manažerů atd., podle jejich pracovních úkolů, odpovědnosti a pravomocí. Využívá spolehlivý hardware s velkým výpočetním výkonem. Nabízí také nové možnosti zabezpečením dat a komunikace proti zneužití. Systém lze integrovat s bezpečnostním systémem Triconex® a spojit tak v jednom systému bezpečnostní i řídicí funkce.

PAS Foxboro Evo vychází z předchozího systému DCS Foxboro I/A Series® a bezpečnostního systému Triconex. Je to systém vhodný pro řízení značně složitých a rozsáhlých technologických zařízení v procesním průmyslu. Uživatelé systémů Foxboro I/A Series a Triconex na těchto systémech oceňovali zvláště jejich přehlednou vrstvovou architekturu. Foxboro Evo tento přístup dále rozvíjí prostřednictvím objektově orientované koncepce, která mj. umožňuje realizovat většinu i rozsáhlejších změn výrobních zařízení a modernizací bez přerušení provozu.

O tom, proč je to důležité, hovoří Michael McKenzie, automatizační inženýr a specia­lista na řídicí systémy z firmy BP v Brisbane v Austrálii: „Potřebovali bychom zmodernizovat velkou část našich řídicích systémů, ale nemůžeme si dovolit ten luxus, že bychom pro to zastavili výrobu. Zastaralé řídicí systémy jsme vyhodnotili jako rizikové z hlediska spolehlivosti, a proto jsme hledali řešení, jak postupně obměnit jednotlivé komponenty bez toho, že bychom podstatně omezili funkčnost řídicího systému jako celku a schopnost operátorů dohlížet na technologické procesy. Nový systém od firmy Invensys nám umožňuje velmi snadnou modernizaci všech komponent postupně, krok za krokem, aniž by to vyžadovalo rozsáhlou odstávku či omezení výroby.“

Protože uživatelé mohou svůj systém modernizovat podle svých požadavků a možností, lze celý projekt modernizace optimalizovat tak, aby investice byly co nejmenší a doba návratnosti co nejkratší. Foxboro Evo poskytuje operátorům a inženýrům provozní informace k bezprostřednímu řízení výroby, ale současně dává souhrnné informace o výrobě také vedoucím pracovníkům, a to v podobě, která jim je srozumitelná a umožní jim analyzovat průběh výrobních operací a přijímat ve správný čas odpovídající rozhodnutí.

Foxboro Evo obsahuje nový systém pro správu provozních zařízení, nový systém pro hlášení požadavků na údržbu a novou databázi historických dat. Umožňuje vytvářet redundantní architekturu řídicího systému. Součástí Foxboro Evo je množství nástrojů a aplikací, které umožňují jednotlivým pracovníkům získávat informace z historických i aktuálních dat a na základě jejich analýzy predikovat budoucí průběh výrobních operací:

  • pracovníci odpovědní za bezpečnost výroby mají díky propojení řídicího a bezpečnostního systému přístup ke kompletním informacím o výrobě; bezpečnostní systém však přitom zůstává funkčně izolovaný,
  • inženýři mohou využívat inovované inženýrské prostředí s intuitivním ovládáním, které snižuje jejich pracovní zatížení a díky své přehlednosti omezuje možnost vzniku chyb,
  • operátoři mají úplný přehled o výrobě v reál­ném čase, a to i prostřednictvím mobilních operátorských panelů kdekoliv v provozu,
  • mobilní přístup k informacím mohou využívat i pracovníci údržby; diagnostika, analýza provozního stavu zařízení a systém varovných hlášení jim pomáhá lépe plánovat jejich činnost, snižovat náklady na údržbu a zlepšovat dostupnost výrobních zařízení.

Migrace systému Foxboro I/A Series na Foxboro Evo je velmi snadná a nevyžaduje rozsáhlé odstávky a omezení výroby. Konkrétní postup závisí na verzi používaného systému. Ani migrace ze systémů jiných výrobců není obtížná: je-li připojení provozních přístrojů stále funkční, zpravidla není třeba do komunikační infrastruktury nijak zasahovat. Díky tomu jsou náklady na modernizaci systému skutečně minimální a doba potřebná na oživení nového systému je zkrácena na minimum.

Společnost Invensys uvedla na trh systém Foxboro Evo na své konferenci, která se konala v září v San Antoniu v Texasu (USA). Podrobnější informace o novém systému jsou k dispozici na www.foxboro.com/foxboroevo.  

(Invensys)

Obr. 1. Nový systém Foxboro Evo je založen na spolehlivém a výkonném hardwaru a přináší mnoho nových nástrojů a aplikací