Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Nová generace regulačních ventilů Acvatix

Dosavadní sortiment ventilů řady Acvatix byl zcela přepracován se zaměřením především na hladký průtok média ventily. Úplná nová řada regulačních ventilů Acvatix nyní beze zbytku pokrývá požadav­ky všech typů úloh vyskytujících se v soustavách ústředního vytápě­ní, větrání a klimatizace (HVAC), a umož­ňuje tak při použití standardního přístroje vyřešit téměř libovolnou situaci.
 
Nové ventily Acvatix dosahují při téže jmenovité světlosti až o 30 % větších hod­not součinitele průtoku (kvs). Mají menší hysterezi, což dovoluje hospodárněji využít energii obsaženou v médiu, a jsou leh­čí a v provozu méně hlučné. Namísto dřívějšího velkého počtu rozličných variant je v nové řadě ventilů nabízen menší po­čet přístrojů univerzálního typu. Díky mimořádně jemnému odstupňování hodnot kvs je přitom v praxi zpravidla k dispozici ventil Acvatix s hodnotou kvsdostatečně blízkou vypočítané.
 
Regulační ventily Acvatix nové generace jsou současně zpětně kompatibilní se všemi produkty skupiny Acvatix vyrobenými za po­sledních 30 let, což je důležité při modernizacích již existujících sou­stav HVAC.
 
Na trh v ČR budou v lednu 2012 uvedeny dvoucestné přírubové ventily VVF43xx v tlakové třídě PN16 (DN65 až DN150), trojcestné přírubové ventily VXF43xx ve třídě PN16 (DN65 až DN150), dvou­cestné přírubové ventily VVF53xx ve třídě PN25, popř. PN16 (DN15 až DN150), a trojcestné přírubové ventily VXF53xx ve třídě PN25, popř. PN16 (DN15 až DN150).
 
Siemens, s. r. o., tel.: 233 033 303, e-mail: siemens.cz@siemens.com, www.siemens.cz/buildingtechnology