Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Nová doporučení pro CAN FD

Mezinárodní sdružení uživatelů sběrnice CAN a výrobců komponent pro CAN v oboru automatizace – CAN in Automation (CiA), vydalo dvě nová doporučení. Dokument CiA 601-1 CAN FD Node and System Design – Part 1: Physical Interface Implementation obsahuje doporučení pro návrh rozhraní mezi zařízeními a sběrnicí CAN-FD. Šestnáctistránkový dokument vychází z mezinárodní normy ISO 11898-2:2016 Road Vehicles – Controller Area Network (CAN) – Part 2: High-Speed Medium Access Unit, týkající se využití CAN pro vysokorychlostní datové připojení silničních motorových vozidel. Doporučení CiA popisuje objekty, které nejsou v mezinárodní normě specifikovány, a dodatečné parametry, jako je např. nastavení zpoždění vysílačů. Specifikace systému zde není obsažena. Ta bude součástí dokumentu CiA 601-3 (Part 3: System Desing Recommendation), který je však zatím ve fázi rozpracování. V dokumentu CiA 601-4 (Part 4: Ringing Suppression) jsou popsány metody „potlačení zvonění“, tedy metody uspávání a probouzení komponent, které snižují spotřebu elektřiny. Tento dokument je v současné době přepracováván a měl by být brzy vydán ve verzi 2.0.

Dokument CiA 601-2 (Part 2: CAN Controller Interface Specification) popisuje rozhraní mezi řídicí jednotkou CAN-FD a řídicím systémem. Dokument uvádí další provozní režimy, které nejsou definovány v normě ISO 11898-1:2015 (Part 1: Data Link Layer and Physical Signalling). Kromě toho jsou v dokumentu doporučena rozhraní pro řídicí signály stejně jako parametry pro nastavení bitového časování. Zahrnuty jsou rovněž volby nastavení pro sekundární vzorkovací bod. Není přitom specifikována práce s časovými značkami (time stamping) v CAN FD. Funkce time stamping budou definovány v dokumentu CiA 603, který bude vydán ještě počátkem tohoto roku.

Všechny dokumenty jsou pro členy sdružení k dispozici zdarma na webové stránce CiA (https://www.can-cia.org/). Pro ostatní zájemce platí paušální sazba 499 eur (plus DPH).   

(JH)