Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nižší náklady – větší jistota

číslo 1/2004

Nižší náklady – větší jistota

Sušení tlakového vzduchu

Bez ohledu na použití je třeba tlakový vzduch vždy maximálně vysušit. Vzduch, který přichází do styku s potravinami, vytváří při nedostatečném vysušení podmínky vhodné pro množení bakterií. Je-li vzduch používán jako transportní médium (např. jemné částice ve farmaceutickém průmyslu) a je nedostatečně vysušen, způsobuje slepování přepravovaného materiálu. Příliš vysoká vlhkost navíc vede k porušení mazání pneumatických akčních členů, které se mohou v důsledku toho poškodit. Nikoliv na posledním místě je také tvoření ledu ve venkovních vedeních.

Z uvedených příkladů je zřejmé: tlakový vzduch, který není vysušený, není vhodný pro použití v jakémkoliv výrobním procesu. Avšak co když nastane porucha vysoušecího zařízení? Koroze uvnitř sušiček může snížit jejich výkon, může se ucpat kanál pro odvod kondenzátu, v důsledku čehož se část oddělené vody vrátí do rozvodu, může špatně fungovat regenerace sušičky nebo netěsní ventil obtoku sušičky. Z toho vyplývá jediné: funkce každé sušičky by měla být kontrolována.

Obr. 1.

Snímače Testo 6740

Pro kontrolu vzduchu v sušičkách se osvědčily snímače rosného bodu Testo. Snímač Testo 6740 byl poprvé představen na loňském veletrhu Hannover Messe. Rosný bod v rozsahu –60 až +30 °C je převáděn na analogový výstup 4 až 20 mA. Navíc je možné nastavit dva nezávislé alarmové limity. Přístroj lze zatížit tlakem 6,8 MPa. V některých verzích je vybaven displejem a panelem s tlačítky.

Snímač Testo 6740 neupozorňuje pouze na možné nebezpečí vzniku škod. Na základě analogového výstupu nebo vhodným použitím alarmového relé může automaticky spustit signál upozorňující na změnu parametrů tlakového vzduchu. Tak může značnou měrou přispět k vyšší hospodárnosti provozu sušiček. To platí pro vymrazovací i adsorpční sušičky.

Vymrazovací sušičky

Vymrazovací sušičky zachytávají vlhkost ze vzduchu kondenzací na aktivně chlazených místech. Chlazení je zajištěno klasickým uzavřeným chladicím okruhem. V běžném provedení nejsou tyto okruhy regulovány a pracují stále na plný výkon. V případě, že je za sušičkou umístěn snímač Testo 6740, je možné automaticky spustit chladicí okruh jen tehdy, překročí-li rosný bod požadovanou hodnotu, např. +4 °C. Díky tomu nemusí sušička pracovat nepřetržitě, ale pouze podle potřeby.

Dražší sušičky bývají vybaveny funkcí pro možnost provozu na částečný výkon (řekněme na 40 % nebo 65 %). Pro tento případ nabízí Testo 6740 následující možnosti optimalizace: je-li aktuální rosný bod pod požadovanou hranicí (např. na 0 °C místo na +4 °C), je možné sušičku přepnout do sníženého výkonu, ve kterém se tlakový rosný bod přiblíží k požadované hranici – zde +4 °C. Při překročení této hranice se sušička přepne na plný výkon. V závislosti na momentální vlhkosti vzduchu je tedy pomocí převodníku Testo 6740 řízen výkon kompresoru chlazení.

Adsorpční sušičky

Adsorpční sušičky pracují na jiném principu. Obsahují dvě stejné paralelní komory, které jsou naplněny hygroskopickým substrátem. Přitom ale pouze jedna komora slouží v daném okamžiku k sušení; druhá se regeneruje průchodem vysušeného vzduchu. Při tom se hygroskopický materiál znovu vysuší a připraví k použití. V klasickém provedení mění obě komory své funkce v pravidelných intervalech, např. po pěti hodinách provozu. Ovšem pravidelná výměna je ve většině případů značně nehospodárná. Vždyť pro regeneraci je třeba 15 % objemového průtoku vzduchu. To znamená, že kompresor musí běžet na 100 %, ačkoliv by stačilo 85 %. Pomocí přístroje Testo 6740 je možné snížit provozní náklady: při pevné době regenerace lze prodloužit fázi sušení na tak dlouho, dokud je zajištěn požadovaný tlakový rosný bod. Jinými slovy: náplň se regeneruje pět hodin, potom dalších např. devět hodin, po které ještě stále vyhovuje náplň v sušicí komoře, může kompresor běžet pouze na 85 % výkonu.

Závěr

Přednosti přístroje Testo 6740 nejsou pouze v předcházení velkým poruchám, ale také ve snížení nákladů na opravy při zamrzání, korozi a jiných drobných poškozeních. V každém jednotlivém případě se vyplatí propočítat možnosti úspor. Již po několika měsících se přístroj Testo 6740 amortizuje a uživatel navíc předejde škodám způsobeným příliš velkou vlhkostí používaného tlakového vzduchu.

(Testo)

Testo Praha, s. r. o.
Jinonická80
158 00 Praha 5
e-mail: info@testo.cz
http://www.testo.cz

Inzerce zpět