Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

NiTemp od ABB: měření teploty média bez průniku do potrubí

V loňském prosincovém čísle časopisu Automa byl čtenářům představen snímač, který dokáže měřit teplotu média bez nutnosti průniku do potrubí a instalace teploměrné jímky (http://bit.ly/2LFXgqS). Snímače na tomto principu uvedla na trh firma Emerson Automation Solutions v srpnu loňského roku.

Na letošním veletrhu Hannover Messe přišla se snímači na totožném principu společnost ABB. Snímače nazvané NiTemp vyvolaly zaslouženou pozornost: možnost jednoduchého neinvazivního měření teploty v průmyslu je skutečně lákavá, když při tom výrobci prokazují, že se tím nezhorší ani přesnost, ani citlivost. Výrazně se však snižuje cena instalace a zvyšuje bezpečnost, protože nehrozí nebezpečí úniku média v místě připojení teploměrné jímky k potrubí.

Snímač má dvojitý senzor, který měří povrchovou teplotu potrubí a současně prostorovou distribuci teploty a dynamiku teplotního pole. Z ní je možné speciálním algoritmem za určitých předpokladů vypočítat teplotu média v potrubí.

Snímač NiTemp od ABB vyvolal nejen pozornost návštěvníků veletrhu Hannover Messe (kterého se firma Emerson zúčastnila jen ve společném stánku věnovaném modulární automatizaci procesní výroby), ale také poroty prestižní soutěže German Innovation Awards, v níž získal zlatou medaili v kategorii „excelentnost v oblasti B2B – elektronika“.

Snímač NiTemp od ABB se v současné době smí prodávat pouze v Evropě.

(Bk)