Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

NIDays 2015

Na konferenci NIDays se každoročně scházejí uživatelé produktů National Instruments, pracovníci výzkumu a vývoje, integrátoři systémů, pracovnící ve školství a vedoucí pracovníci, aby sdíleli vědomosti a zkušenosti a seznámili se s příklady úspěšných referencí. Letos se konference NIDays uskutečnila 15. října v Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích.

 

Novinky National Instruments

Konference NIDays probíhá podobně už mnoho let – zahajuje ji úvodní prezentace, která shrnuje nejnovější techniku a trendy v oblasti testování a měření. Každoročně jsou zde představeny novinky roku. Letos byl uveden systém WTS (Wireless Test System), který je založen na hardwaru PXI a nabízí jednotnou platformu pro automatické testování zařízení s komunikací v sítích WLAN (802.11ac a předchozí generace), LTE-A a GNSS. Další novinkou je řídicí jednotka FlexRIO, určená pro výpočetně náročné zpracování digitálních signálů. Představena byla také nejnovější verze LabVIEW, která podporuje sběr dat prostřednictvím USB 3.0, a rovněž čtyřjádrové průmyslové řídicí jednotky s otevřeným firmwarem s kratší dobou odezvy. LabVIEW 2015 lze použít v nejsložitějších řídicích systémech.
 
Na úvodní prezentaci s názvem You and NI Will Create the Internet of Things, Today navávzal Rostislav Halaš z National Instruments přednáškou o vestavných řídicích jednotkách v éře průmyslového internetu věcí (IIoT). Popsal v ní, jak LabVIEW s využitím architektury rekonfigurovatelných vstupů/výstupů (RIO) dosahuje výkonu a flexibility dostatečných pro řešení nejkomplexnějších úloh IIoT.
 
Jim Black z National Instruments se věnoval automatizovanému testování se zaměřením na mechanické zkušebny. Na příkladu elektromechanické testovací buňky demonstroval využití řídicích jednotek v reálném čase i softwaru pro testy v reálném čase a ukázal také automatické generování reportů.
 

Využití pokročilé techniky v praxi

Na konferenci NIDays zaznělo množství příspěvků o tom, jak je technika firmy National Instruments využívána v praxi. Zajímavá byla ukázka ze společnosti Landis + Gyr, která ve spolupráci s ELCOM, a. s., vyvinula na základě platformy SbRIO nový přístroj, jenž integruje měřicí elektroměr a analyzátor kvality elektřiny PMU a je určen k měření u provozovatelů přenosových sítí.
 
V jiné přednášce byl popsán návrh univerzálního zařízení pro sběr dat, jehož úkolem je rychle zaznamenávat údaje při vývoji a testování komponent předních světlometů automobilů v Automotive Lighting s. r. o. Ve spolupráci s National Instruments byla v LabVIEW vytvořena softwarová architektura, jež umožňuje rychlou tvorbu záznamníku dat (datalogger) založeného na platformě cDAQ pro specifické typy zkoušek. Měřeno je na několika kanálech současně se vzorkovacími frekvencemi v řádu desítek kilohertzů a signál je před uložením okamžitě zpracován. Proto bylo třeba v kódu provést optimalizace a přitom zachovat univerzálnost řešení a jednoduchost použití vytvořené knihovny funkcí záznamníku dat.
 
Zajímavou ukázku použití techniky National Instruments představila společnost Panasonic Automotive Systems Czech. Tento výrobce spotřební elektroniky investoval do automatického testování elektroniky používané v automobilech pro tzv. infontainment (informování a zábavu). Pomocí systémů LabVIEW a NI DIAdem bylo ve firmě zavedeno automatizované měření a vytvořen protokol pro testování elektroniky pro infotainment v automobilech.
 
Společnost ATEsystem představila kamerový systém k detekování přestávky v návinu spirály na nosném drátě vlákna žárovky, který byl realizován za pomoci řídicí jednotky NI CVS-1457RT s polem FPGA, která pracuje s operačním systémem reálného času LabVIEW Real-Time vybaveným funkcí NI Vision RT pro zpracování obrazu.
 

Workshopy

Konference NIDays poskytují příležitost podívat se, jak produkty společnosti National Instruments fungují v praxi. Letos byly pro zájemce připraveny workshopy, na nichž si mohli vyzkoušet základní implementace systémů pro sběr dat, vestavná řešení pro řízení a sledování a nástroje pro softwarově definované rádiové funkce.
 
Každý účastník akce NIDays měl také možnost ověřit si své znalosti programování LabVIEW v průběhu hodinové zkoušky CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer – první úroveň při certifikaci znalostí programování v LabVIEW). Pro ty, kteří již certifikaci CLAD mají, byla připravena speciální sekce vysvětlující architekturu typických aplikací a výzvy, se kterými je možné se setkat při certifikaci na druhou úroveň – CLD (Certified LabVIEW Developer).
(ev)
 
Obr. 1. Na konferenci NIDays se každoročně scházejí uživatelé techniky společnosti National Instruments