Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

NI Energy Forum – hledání nových cest v energetice

Společnost National Instruments (NI) uspořádala 8. října 2009 bezplatnou jednodenní konferenci s názvem NI Energy Forum, na které představila svá řešení reagující na výzvy současné energetiky.
 
Systémy NI se uplatní jak při výrobě energie z obnovitelných zdrojů, tak při zdokonalování technologií využívajících tradiční zdroje energie. Za velmi účinný nástroj přispívající k efektivní výrobě energie pokládají odborníci NI sledování výkonu a provozního stavu točivých strojů, např. sledování generátoru ve vodní elektrárně nebo turbíny větrné elektrárny (vibrace, tlaky, rychlost otáčení, teploty, napětí a proud). Monitorování stavu materiálů (structural health) eliminuje neplánované výpadky, optimalizuje běh strojů, zkracuje odstávky a snižuje náklady na údržbu.
 
V oblasti přenosu energie nacházejí produkty NI uplatnění při řízení heterogenních zdrojů energie a zajišťování kvality energie, zatímco při spotřebě energie napomáhají ke zlepšení energetické efektivnosti a snížení emisí. Pro náročná měření v energetice lze použít moduly pro sběr dat (DAQ), které firma NI dodává již dvacet let a nyní přichází i s jejich bezdrátovým řešením.
 
Další cestu vedoucí ke snížení spotřeby elektrické energie strojních zařízení nabízejí vestavné (embedded) počítače společnosti NI, které jsou využívány např. pro inteligentní systém řízení průmyslových motorů.
 
Z konkrétních řešení bylo na konferenci NI Energy Forum představeno např. využití softwaru NI LabVIEW a hardwaru CompactRIO k optimalizaci a řízení spotřeby energie v reálném čase v provozu na recyklování oceli ve firmě Nucor. Firma Elcom zde prezentovala své systémy pro monitorování a analýzu elektrické energie.
 
Na uvedené konferenci dostaly slovo také partnerské firmy NI a univerzity, které v ČR ve svých projektech využívají techniku NI. Firma Valcon představila použití modulů DAQ a softwaru LabVIEW při řešení automatického čištění elektrárenského kotle. Posluchači se také dověděli o diagnostických měřeních vibrací a dynamických veličin otáčivých strojů ve firmě Technická diagnostika. Na ČVUT využívají LabVIEW k simulaci hybridního vozidla s palivovým článkem a na ostravské technické univerzitě vyvinuli přenosný systém pro měření parametrů vozidel s různým typem pohonu. Firma Dewetron představila svůj systém kontroly přepětí pláště jaderného reaktoru.
 
Na konferenci NI Energy Forum byla demonstrována činnost zařízení k natáčení fotovoltaických panelů podle polohy slunce.
Sledování slunce může zlepšit výkon fotovoltaických elektráren o 25 až 40 % v závislosti na geografické poloze. Pro natáčení dvouosého sledovače slunce byl vyvinut algoritmus v LabVIEW ke sledování slunce, který využívá PID řízení v uzavřené smyčce. Poloha panelů je snímána senzory polohy, s nimiž komunikuje modul I/O Compact RIO, zpracovává digitální signály a vysílá signály akčním členům, které panel natáčejí.
(ed)
 

Obr. 1. Na konferenci NI Energy Forum byla demonstrována činnost zařízení k natáčení fotovoltaických panelů podle polohy slunce