Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Neuronové sítě pomáhají při výrobě kovových dílů vstřikováním

Velmi malé kovové odlitky složitého tvaru, např. závěsy na brýlových obrubách, mikrochirurgické nástroje nebo součásti umělého srdce, se často vyrábějí tlakovým vstřikováním kovových slitin do forem. Díky velké rychlosti vstřikování tavenina vyplní i složitý tvar dutiny. V dalších operacích se odlitek ochladí a odstraní se zbytek po vtoku a otřepy.
 
Problém této metody je v tom, že kontrola kvality je až posledním krokem celého výrobního procesu, kdy už je pozdě napravit případné chyby.
 
Výzkumníci z německého Fraunhoferova ústavu pro výrobní technologie a pokročilé materiály IFAM nyní pracují na metodě, která by pomohla tento nedostatek odstranit. Jejich cílem je sledovat základní parametry výrobního procesu, jako jsou hmotnost vstříknuté taveniny, tlak a teplota, již v průběhu výroby a usuzovat z nich na kvalitu produktu. Jde o to, aby případné nepřesnosti tvaru, deformace a ne zcela vyplněné dutiny byly detekovány on-line a aby okamžitě mohly být upraveny parametry tak, aby následující odlitky už byly v pořádku. Parametry je možné upravovat dokonce i automaticky. K tomu je určen expertní systém využívající neuronové sítě, který vyvinuli výzkumníci z IFAM společně se soukromou firmou. Systém se dokáže sám trénovat tak, aby dosahoval co nejlepších výsledků.
 
Cílem projektu je docílit zmenšení počtu neshodných výrobků o až 50 %. To představuje velmi významnou úsporu nákladů. Systém dokáže pomoci zvláště v počáteční fázi výroby, kdy operátoři teprve hledají optimální výrobní parametry a počet neshodných výrobků je velký.
 
Systém je možné použít i v jiných oblastech výroby součástí odléváním a lisováním, např. při vstřikování plastů. Výzkumníci hledají partnery z průmyslu, kteří by o uvedený systém měli zájem.
(Bk)
Obr. 1. Výzkumníci z Fraunhoferova ústavu IFAM při prohlídce vyrobených dílů