Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Německá vláda proti plagiátům

Vývoj výrobních postupů a prostředků pro účinnou ochranu proti produktovému pirátství podporuje německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF). První projekty podporované vládou byly zahájeny v roce 2008 a zabývají se tím, jak navrhovat vzhled a provedení produktů, aby se ztížilo jejich napodobování. Toho lze dosáhnout vhodným vzhledem a provedením i zvolenými pracovními postupy. Projekty řeší také identifikační značení produktů a systémů, které umožní kontrolovat a postihovat plagiátory. Aktivitu ministerstva provází iniciativa výzkumných institucí nazvaná ConImit – Contra Imitatio, která pomocí internetové sítě pomáhá rozšiřovat poznatky a metody preventivní ochrany mezi podniky a umožňuje podnikům vzájemnou komunikaci a spolupráci v boji proti plagiátům.

(ev)