Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nekomplikovaná bezpečnost – Euchner CKS2

Bezpečnostní témata jako omezení přístupu, bezpečné blokování a spouštění systému nebo bezpečná volba provozních režimů hrají u moderních zařízení významnou roli. Úkoly jsou často velmi komplexní. Jejich řešení ale může být velmi jednoduché: Euchner CKS2 je nový bezpečnostní systém elektronických klíčů, který lze díky snadné integraci do nadřazeného řídicího systému využívat v mnoha různých úlohách.

 

CKS2 je moderní bezpečnostní blokovací systém využívající princip unikátně kódovaných RFID transpondérů, plně elektronický, a tedy bez mechanických opotřebitelných dílů, jaké mají tradiční systémy chyceného klíče1) nebo elektromechanické přepínače na klíček. Díky vyhodnocovací elektronice nově integrované přímo do adaptéru klíče získává uživatel kompaktní systém, který dosahuje úrovně bezpečnosti kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1.

Možností využití systému CKS2 je mnoho. Umožňuje dovolit start stroje nebo změnu parametrů jen pověřeným osobám, je možné jej použít pro blokování chodu stroje po vytažení klíče, bude-li uvnitř zakládán materiál nebo prováděna údržba. Za pomoci několika systémů CKS2 naučených na stejný kód klíče lze zajistit u zařízení s několika ovládacími pulty ovládání z jediného místa v daném okamžiku. V kombinaci s malým bezpečnostním řídicím systémem Euchner MSC lze vybudovat i komplexní systémy LOTO2) pro ochranu několika osob vstupujících do nebezpečného prostoru nebo je možné vytvořit elektronický systém přenášeného klíče, aplikaci rozlišující jednotlivé operátory, aplikaci pro start definované sekvence vhodné např. pro zajištění průchodu nebezpečným prostorem a potvrzení jeho opuštění a další.

 

Koncepce FlexFunction

Díky nové koncepci nazývané FlexFunction je CKS2 velmi flexibilní. Princip je jednoduchý: uživatel při uvádění do provozu rozhodne o způsobu, jak bude systém fungovat. K tomu zvolí vhodný RFID klíč a v přístroji aktivuje přesně ty funkce, které potřebuje. Parametry se nastavují při prvním učení klíče. Klíčový adaptér pak má v podstatě jen jedinou bezpečnostní funkci: bezpečně rozpoznávat klíče. V případě detekování platného klíče se sepnou bezpečnostní výstupy OSSD (Output Signal Switching Device). Jeden klíč lze přiřadit i několika adaptérům klíčů různých zařízení.

Z flexibilních možností využití přístroje CKS2 s koncepcí FlexFunction vyplývají také atraktivní výhody z hlediska skladového hospodářství a nákupu – pro veškeré úlohy stačí jediný typ klíčového adaptéru, protože požadovaná funkce se volí použitím správného klíče při instalaci.

 

Odolná konstrukce

Konstrukce klíčových adaptérů zajišťuje odolnost proti vypadnutí vloženého klíče vlivem vibrací. Adaptéry jsou určené do těžkých provozních podmínek – mají stupeň krytí IP67.

Klíčové adaptéry jsou vybaveny vícebarevnými (RGB) LED indikátory, které umožňují obsluze sdělovat stavové informace.

 

Přizpůsobení zákazníkovi

Klíče i klíčové adaptéry jsou dodávány v různých barvách pro snadné rozlišení v případě, že je systém CKS2 použit pro systém LOTO. Společnost Euchner dodává také sady identicky kódovaných klíčů v balení s různým počtem kusů – tak je možné zajistit přístup ke stejnému zařízení skupině oprávněných lidí. Ke klíčům jsou k dispozici i přívěsky s možností vložení štítku s popiskem nebo jmenovkou.

 

Rozhraní IO-Link pro diagnostiku

Jestliže je systém CKS2 připojen ke komunikační bráně Euchner GWY, je možné komunikovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Tím se otevírají další možnosti použití: kromě získání velmi podrobných diagnostických informací jde hlavně o možnost číst z klíčů data využívaná k jejich rozlišení mezi sebou. Uživatel tak získá nejen bezpečnou informaci o tom, že v zámku je vložen platný klíč, ale též o tom, který klíč byl použit.

 

Různá provedení

CKS2 je dodáván jako kompaktní klíčový adaptér s bezpečnostními výstupy OSSD určený pro instalaci do obdélníkového otvoru (obr. 1) nebo v podobě submodulu MSM-CKS2 pro bezpečnostní dveřní systémy MGB2 Modular (obr. 2), které komunikují s nadřazeným řídicím systémem pomocí bezpečnostních komunikačních systémů Profinet/PROFIsafe nebo EtherCAT/FSoE. Submoduly MSM-CKS2 mají jeden uživatelsky (z řídicího systému) ovladatelný LED indikátor navíc. Instalují se do slotů v jisticím modulu bezpečnostních dveřních systémů MGB2 Modular (až dva sloty) nebo do rozšiřujících modulů MCM-MLI (až čtyři sloty, obr. 3), kterých je možné v případě potřeby instalovat i několik. Společnost Euchner tedy může nabídnout řešení pro blokování ochranných krytů a dveří s jištěním, ale i řízení přístupu nebo systém LOTO v jediném uceleném systému.

Velkou výhodu je možnost zákaznických úprav pro větší projekty – ať už jde o vlastní logo nebo popis na klíči, nebo o specifické programování zabraňující použití běžně dostupných standardních klíčů. Technici společnosti Euchner zákazníkům pomohou vybrat vhodný typ elektronického klíčového systému přesně pro danou úlohu. 

(EUCHNER electric s. r. o.)

Obr. 1. CKS2 v kompaktním provedení

Obr. 2. Submodul MSM-CKS2 pro bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB2 Modular

Obr. 3. Rozšiřující modul MCM-MLI pro submoduly MSM-CKS2

 

1)    Systémy chyceného klíče (trapped key) jsou systémy, které zajišťují danou sekvenci odemykání, např. tím, že chycený klíč je uvolněn až po odpojení jističe a teprve potom je možné tento klíč použít k otevření krytu zařízení. Obráceně bez uzavření krytu zařízení nelze jistič odemknout a zapnout. Někdy se používají bloky zámků, které umožňují definovat různé složitější sekvence operací.

2)    LOTO, Lock Out – Tag Out, zamknout a označit, je bezpečnostní procedura, která zajišťuje, že nebezpečné zařízení je vypnuto a nemůže být znovu spuštěno, dokud nejsou dokončeny všechny údržbářské a servisní úkony. Proces „zamknutí“ je fyzické zajištění zařízení pomocí zámku, zatímco „označení“ zahrnuje připevnění visačky, která informuje ostatní o tom, kdo má klíč od zamknutého zařízení a proč zařízení uzamkl. Zámků může být několik a zařízení nelze spustit, dokud nejsou všechny zámky odemčeny.