Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Několika větami

 • Ostrava, 20. 10. 2009 – Kandidátem na rektora VŠB-TUO (www.vsb.cz) byl zvolen prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., dosavadní děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky.
 • Pardubice, 20. 10. 2009 – Kandidátem na rektora Univerzity Pardubice (www.upce.cz) byl zvolen prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., dosavadní prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti. Prof. Ludwig již stál v čele Univerzity Pardubice jako její rektor v letech 2000–2006.
 • Žďár nad Sázavou, 10. 11. 2009 – Odělení QA firmy Lonza Biotec, s. r. o., provedlo audit kvality inženýrské práce ve firmě Compas automatizace (www.compas.cz). V závěrečné zprávě auditu je uvedeno, že nejsou shledány žádné nedostatky, naopak je zdůrazněna dobrá organizace práce a průběžné zlepšování systému kvality práce. Lonza Biotec, dodavatel farmaceutických substancí (API) pro světové trhy, je dlouholetým zákazníkem firmy Compas automatizace.
 • Mnichov (SRN), 10. 11. 2009 – Společnost Siemens oznámila, že obrat v sortimentu produktů a služeb pro ochranu prostředí (patří sem např. energeticky úsporné motory, měniče pro solární elektrárny a vybrané komponenty z technických zařízení budov) za fiskální rok 2009 dosáhl 23 miliard eur, tj. o 11 % více než v roce 2008.
 • Curych (Švýcarsko), 13. 11. 2009 – Společnost ABB (www.abb.com) bude spolupracovat na společném vývojovém projektu se skandinávskou energetickou firmou Fortum. Cílem projektu je návrh a instalace energetické sítě typu smart grid v novém obvodu města Stockholmu.
 • Chandler (USA), 18. 11. 2009 – Sdružení MESA International (www.mesa.org) založilo MESA APAC Expansion Committee, skupinu, které má koordinovat další rozšiřování aktivit MESA a propagaci systémů MES (Manufacturing Execution Systems) v geografické oblasti Asie a Tichomoří (APAC). Skupina bude spolupracovat s již existujícími pracovními skupinami MESA v Austrálii, Číně, Indii, Koreji a Singapuru.
 • Rueil-Malmaison (Francie), 20. 11. 2009 – Společnost Schneider Electric (www.schneider-electric.com) ohlásila premiéru architektury EcoStruxure™, jež má přispět k integrované správě spotřeby energie v komplexech obytných a užitkových budov a v průmyslových provozech.
 • Frankfurt nad Mohanem (SRN), 24. 11. 2009 – S účinností od 1. ledna 2010 se předsedou německé společnosti pro chemické inženýrství a biotechnologie Dechema (www.dechema.de) stává Hans Jürgen Wernicke (Süd Chemie AG). Zástupcem předsedy bude Ferdi Schüth, ředitel Institutu Maxe Plancka pro výzkum uhlíku, a ve funkci výkonného ředitele nastoupí Kurt Wagemann, dosavadní ředitel iniciativy ProcessNet (www.processnet.org).
 • Verl (SRN), 24. 11. 2009 – Společnost Beckhoff (www.beckhoff.de) získala od společnosti Microsoft již podruhé cenu Windows Embedded Partner Excellence Award za inovační aplikace systému Windows Embedded v průmyslové automatizaci.
 • Minden (SRN), 24. 11. 2009 – Společnost Wago GmbH & Co. KG (www.wago.de) vstoupila s podílem 25,1 % do firmy Elrest Automationssysteme GmbH. Elrest je především výrobce obslužných a operátorských panelů; první výsledek vzájemné spolupráce, operátorské panely Perspecta, jsou představeny na str. 3.
 • Mnichov (SRN), 24. 11. 2009 – Výkonný ředitel společnosti Siemens (www.siemens.com) Peter Löscher udělil ocenění třinácti nejvýznamnějším výzkumným a vývojovým pracovníkům. Siemens v současné době vlastní více než 56 000 patentů, tj. přibližně o tisíc více než ve fiskálním roce 2008. Firma Siemens klade na výzkum, vývoj a inovace velký důraz zvláště nyní, v době očekávaného oživení ekonomiky.
 • Moskva (Rusko), 24. 11. 2009 – Na mezinárodním veletrhu inovací a investic v Moskvě získal stříbrnou medaili přístroj Plantograf V07, vyvinutý na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Přístroj je určen k vyšetřování rozložení tlaku na ploskách nohou a pomáhá diagnostikovat řadu onemocnění (www.fs.cvut.cz/prt/plantograf).
 • Curych (Švýcarsko), 27. 11. 2009 – Společnost ABB (www.abb.com) restrukturalizuje svoje divize průmyslové automatizace. Nově budou vytvořeny divize Low Voltage Products a Discrete Automation and Motion (pohony, roboty, PLC). Do divize Process Automation bude začleněno i oddělení provozního přístrojového vybavení, které bylo dříve součástí divize Automation Products.