Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Několika větami

Praha, 5. 3. 2009 – Tržby společnosti UniControls (www.unicontrols.cz) v loň­ském roce poprvé překročily čtyři sta mi­lionů korun. Růst zaznamenaly obě hlavní oblasti činnosti, procesní řízení i mobilní systémy. Podíl exportu na celkových trž­bách činil 38,8 %.
 
Sophia Antipolis (Francie), 6. 3. 2009 – Společnost Honeywell jmenovala Mic­ka Goodfellowa do funkce Sales Leader Europe, Middle East and Africa (EMEA) v Honeywell Security & Communicati­ons (http://www.honeywell.com/securi%1fty/emea).
 
Brno, 10. 3. 2009 – Brněnský závod na výrobu parních turbín Siemens Industri­al Turbomachinery se stal i pro rok 2009 sponzorem basketbalového klubu vozíč­kářů S. K. Hobit Brno (www.wbasket.cz). „Zvláště v době krize je důležité mít sta­bilního partnera, jakým je společnost Siemens,“ řekl Zdeněk Škaroupka, před­seda S. K. Hobit.
 
Eching (SRN), 11. 3. 2009 – Společnost Kontron (www.kontron.de) bude dodá­vat techniku na bázi AdvancedTCA pro jednoho z největších telekomunikačních operátorů působících na severoamerickém trhu. Kontrakt o objemu 80 mil. USD je naplánován na čtyři roky.
 
Rueil-Malmaison (Francie), 16. 3. 2009, 3. 4. 2009 – Po čtyřech letech opustil po vzájemné dohodě společnost Schneider Electric (www.schneider-electric.com) její finanční ředitel a člen správní rady Pierre Bouchut. 3. 4. byl na jeho místo jmenován Emmanuel Babeau, dříve fi­nanční ředitel společnosti Pernod Ricard.
 
Austin (USA), 12. 3. 2009 – Sdružení Fieldbus Foundation (FF, www.fieldbus.org) jmenovalo svým sekretářem Marca Van Pelta z firmy Pepperl+Fuchs. Van Pelt kromě toho vykonává funkci viceprezidenta FF pro oblast EMEA a je více než deset let čle­nem evropského výboru FF pro marketing.
 
Praha, 18. 3. 2009 – Fyzikální ústav Aka­demie věd České republiky uvedl do pro­vozu výkonný výpočetní systém SGI Al­tix ICE 8200. Systém dodaný společností Silicon Graphics se skládá ze 64 výpočet­ních serverů propojených výkonnou sítí In­finiBand a tří řídicích serverů pro správu a přístup uživatelů.
 
Šanghaj (Čína), 24. 3. 2009 – U příležitos­ti odborného veletrhu Machine Vision Chi­na 2009 v Šanghaji byla podepsána smlou­va mezi evropským sdružením pro strojo­vé vidění EMVA a čínskou strojírenskou společností CMES. Obě organizace si bu­dou vyměňovat informace, spolupracovat v oblasti styku s veřejností a organizová­ní konferencí, standardizace, analýz trhu a statistiky.
 
Lohr am Main, 31. 3. 2009 – Společnost Rexroth (www.boschrexroth.com) oznámi­la nákup rozhodujícího podílu v německé společnosti Igus ITS GmbH, která vyvíjí, vyrábí a dodává systémy pro monitorová­ní stavu větrných elektráren.
 
Norimberk (SRN), 1. 4. 2009 – Společnost Siemens (www.siemens.com/automation) oznámila akvizici francouzské společnos­ti Elan Software Systems SA, dodavate­le MES pro farmaceutický průmysl a bio­technologie.
 
Curych (Švýcarsko), 1. 4. 2009 – Společ­nost ABB (www.abb.com) získala zakáz­ku ve výši 14 mil. USD na dodávku roz­vaděčů vysokého a nízkého napětí, pomoc­ných transformátorů, vypínačů generátorů, zapouzdřených vodičů a záložních diese­lagregátů pro integrovanou sluneční elek­trárnu s kombinovaným cyklem o výkonu 150 MW, která se staví v Alžírsku. V elekt­rárně budou dvě plynové turbíny o výkonu 40 MW, využívající zemní plyn z blízké­ho ložiska, jedna parní turbína o výkonu 80 MW a dvě solární pole s parabolický­mi žlaby o výkonu 25 MW.
 
Mnichov (SRN), 3. 4. 2009 – Společnost Siemens (www.siemens.com) slavnost­ně otevřela novou, moderní továrnu na výrobu produktů malého a nízkého na­pětí v průmyslové zóně Gebze v Turec­ku. Nový závod spotřebuje o 25 % méně energie a o 50 % méně vody než starý zá­vod, z nějž se bude výroba stěhovat do no­vých provozů. Siemens považuje Turecko za velmi perspektivní trh a proto zde hod­lá posilovat svou přítomnost.
 
Austin (USA), 7. 4. 2009 – Společnost Emerson Process Management (www.emersonprocess.com) oznámila akvizici německé společnosti epro GmbH. Akvi­zice posílí nabídku společnosti Emer­son v oblasti monitorování chodu strojů, zvláště kompresorů a turbín.
 
Praha, 8. 4. 2009 – Česká softwarová spo­lečnost Bohemia Interactive (www.bistu­dio.com) stěhuje svůj vývojový tým zabý­vající se tvorbou další generace simuláto­ru Virtual Battlespace z Austrálie zpět do České republiky. V jejím novém vývojo­vém centru se tak otevírají další místa pro špičkové programátory. Virtual Battlespace je vojenský výcvikový simulátor, který po­užívají k výcviku vojenské organizace ce­lého světa, včetně americké armády nebo NATO.
 
Tokio (Japonsko), 8. 4. 2009 – Integro­vaný řídicí systém Centum VP a síťo­vý řídicí systém Stardom, oba od spo­lečnosti Yokogawa Electric Corporation (www.yokogawa.com), jsou mezi prvními systémy, které získaly certifikát od sdru­žení Fieldbus Foundation jako produkty kategorie Integrated Host Class.