Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Několika větami

Praha, 15. 1. 2009 – Společnost Schneider Electric prodloužila smlouvu s Nadací rozvoje občanské společnosti o generálním partnerství sbírkového projektu Pomozte dětem! (www.pomoztedetem.cz) a bude další dva roky podporovat projekt pomáhající dětem bez domova, dětem s postižením, ale i dětem ohroženým drogovou závislostí, a to úhradou finančních nákladů spojených s provozem tohoto sbírkového projektu.
 
Jičín, 22. 1. 2009 – Vybrané snímače teploty, převodníky a zdroje z produkce firmy JSP (www.jsp.cz) úspěšně prošly zkouškami seizmické odolnosti podle ČSN IEC 980:1993 Doporučené způsoby ověřování seismické způsobilosti elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren pro podmínky JE Dukovany.
 
Curych (Švýcarsko), 12. 2. 2009 – Společnost ABB (www.abb.cz) oznámila solidní provozní výsledky za čtvrté čtvrtletí 2008, a to i přes problémy na globálním trhu, které měly vliv na objednávky. Zisk před úročením a zdaněním (EBIT) a čistý zisk za čtvrté čtvrtletí byly sníženy o dříve oznámené finanční rezervy, nicméně EBIT za celý rok dosáhl rekordních 4,6 mld. USD. Výhled na rok 2009 ale označil Joe Hogan, výkonný ředitel firmy ABB, za nejistý.
 
Dublin (Irsko), 13. 2. 2009 – Společnosti Schneider Electric (www.schneider-electric.com) a Philips (www.lighting.philips.com) oznámily na Evropském fóru inteligentní energetiky v Dublinu společný postup při zajišťování interoperability svých produktů určených pro vybavení budov a domácností. Na místě demonstrovaly spolupráci svých zařízení komunikujících bezdrátovým protokolem ZigBee. Jde o součást celoevropského programu HOMES, který se zaměřuje na úspory energií v budovách a domácnostech.
 
Rueil-Malmaison (Francie), 19. 2. 2009 – Společnost Schneider Electric (www.schneider-electric.com) oznámila výsledky za fiskální rok 2009. Růst o 6,6 % a zisk před zdaněním 2,75 mld. eur jsou dobré výsledky, nicméně v nejisté době firma pokládá za priority zvyšování efektivity a restrukturalizaci nákladů. Z oborového hlediska byl v sektoru automatizace a řídicí techniky růst jen 3,3 % (ve čtvrtém čtvrtletí byl dokonce zaznamenán pokles o 6,7 %).
 
Milwaukee (USA), 2. 3. 2009 – Společnosti Rockwell Automation (www.rockwellautomation.com) a ProLeiT AG (www.proleit.com) oznámily podepsání dohody, která umožňuje společnosti ProLeiT těsněji integrovat řídicí systémy Plant iT a Brewmaxx s Logix Control Platform od společnosti Rockwell. Systémy Plant IT a Brewmaxx jsou systémy MES určené zvláště pro výrobce nápojů a pro potravinářství vůbec.
 
Berlín (SRN), 3. 3. 2009 – Společnosti Rosatom (www.rosatom.ru) a Siemens (www.siemens.com) podepsaly Memorandum o porozumění jako výchozí dohodu pro joint venture v oblasti jaderné energetiky. Dohoda počítá s dalším vývojem ruské koncepce reaktorů VVER a se společným postupem při konstrukci nových a modernizaci fungujících jaderných elektráren.
 
Norimberk (SRN), 3. 3. 2009 – Společnosti Aonix (www.aonix.com), dodavatel nástrojů PERC pro vývoj vestavných aplikací v jazyce Java pracujících v reálném čase, a SYSGO (www.sysgo.com), dodavatel softwaru pro úlohy se zvýšenými požadavky na bezpečnost a zabezpečení, oznámily dohodu o spolupráci v rámci evropského projektu Trusted Embedded Computing (TECOM). Aonix poskytne virtuální stroj PERC Ultra a své znalosti v oblasti zabezpečení komplexních vestavných systémů a Sysgo platformu PikeOS a zkušenosti s virtualizací v zabezpečeném prostředí.
 
Austin (USA), 5. 3. 2009 – V podniku Lenzing Fibers v Heiligenkreuzu v Rakousku bylo třeba pro splnění ekologických limitů měřit teplotu v řece, z níž závod odebírá chladicí vodu (rozdíl teplot na vtoku a výtoku nesmí být větší než 3 K). Protože místa odběru a výtoku chladicí vody jsou značně vzdálená, ukázalo se jako nejlepší řešení využít bezdrátové snímače. Podnik se rozhodl pro snímače Smart Wireless od společnosti Emerson Process Management (www.emersonprocess.com). Použitím bezdrátových snímačů ušetřil na nákladech za odečty teploty pochůzkou a zlepšil spolehlivost měření.
 
Praha, 5. 3. 2009 – V pořadí již třetí výzvu k podávání žádostí o podporu do programu Inovace – Inovační projekt vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace, který spravuje agentura CzechInvest (www.czechinvest.org). Registrační žádosti do třetí výzvy programu budou přijímány od 15. dubna 2009.
 
Praha, 10. 3. 2009 – Společnost Microsoft (www.microsoft.cz) svým zákazníkům v České republice nabízí od počátku března komplexní řešení firemní komunikace za výrazně zvýhodněné ceny. Nabídka zahrnuje slevu až 35 % při nákupu serverového řešení Microsoft Exchange Standard 2007 a snížení ceny sady kancelářských aplikací Microsoft Office Professional Plus 2007 až o čtvrtinu. Na platformě Exchange a Microsoft Office je možné založit celý systém komunikace se zákazníky nebo řízení skladových zásob přímo z terénu prostřednictvím notebooku nebo mobilního telefonu.