Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Několika větami

Praha, 4. 4. 2008 – Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a senátor Ladislav Šustr navštívili při prohlídce veletrhu Amper 2008 stánek společnosti Phoenix Contact. Během návštěvy se zajímali o zaměření, strategii a souhrn výrobků, stejně jako o strukturu a sociální politiku společnosti Phoenix Contact.
 
Hannover, 21. 4. 2008 – Ocenění Hermes Award, které je každoročně udělováno na veletrhu Hannover Messe za inovativní řešení, získala letos společnost Zenergy Power Co. za energeticky úsporný indukční vytápěcí systém, který je založen na principu supravodivosti za vysokých teplot.
 
Hannover, 21. 4. 2008 – Společnost ABB oznámila na Hannover Messe 2008, že začíná testovat střídavé nízkonapěťové motory podle nové normy IEC/EN 60034-2-1. Nové zkušební postupy poskytnou přesnější údaje o efektivitě motorů a usnadní uživatelům výběr motorů z hlediska úspor energie.
 
Klobouky u Brna, 29. 4. 2008 – Společnost MERO ČR dokončila modernizaci přečerpávací stanice Klobouky. Tím byla završena další etapa modernizace české části ropovodu Družba, který nyní může zvýšit přepravované množství ropy pro české rafinerie. Modernizace ropovodu zahrnuje i nový řídicí systém.
 
Praha, 11. 5. 2008 – Na internetu byla zpřístupněna Česká digitální matematická knihovna, DLM-CZ (http://projekt.dml.cz), která zahrnuje vědecké matematické časopisy vydávané v ČR a některé monografie apod. DML-CZ se v budoucnosti stane součástí sítě digitálních knihoven vytvářených v Evropě a na celém světě.
 
Praha, 12. 5. 2008 – Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze uspořádala ve dnech 12. a 13. května 2008 v Praze při příležitosti patnáctého výročí svého založení mezinárodní konferenci Současnost a budoucnost dopravy.
 
Praha, 13. 5. 2008 – Koncern Siemens se stal vlastníkem společnosti Shinwha Electronics, Ltd., která je druhou největší korejskou firmou v oblasti požární a bezpečnostní signalizace. Díky této akvizici Siemens posiluje svou pozici světového hráče na trhu s požární a bezpečnostní signalizací.
 
Brno, 20. 5. 2008 – Na Střední škole informatiky a spojů v Brně maturují letos první studenti zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě. Obor byl otevřen ve spolupráci s firmou AŽD Praha, která trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. AŽD Praha si hodlá kvalitní absolventy udržet, proto jim nabízí již při studiu mnoho výhod.
 
Praha, 28. 5. 2008 – Čtvrtá technická konference Automatizace, regulace a procesy ARaP '08 se bude konat v listopadu tohoto roku v Praze na Fakultě strojní ČVUT. Zaměření konference je na technicko-ekonomické aspekty současné automatizace procesní výroby. Podrobné informace budou průběžně zveřejňovány na webových stánkách konference (www.arap.cz).
 
České Budějovice, 29. 5. 2008 – Společnost DataPartner, s. r. o., se stěhuje. Nová adresa, platná od 12. 6. 2008, je Senovážné nám. 15, 370 01 České Budějovice. Nová telefonní čísla jsou uvedena na webové stránce firmy (www.datapartner.cz).
 
Vídeň, 30. 5. 2008 – Společnost Cognex otevřela ve Vídni novou kancelář. Společnost má ústředí v USA a pobočky po celém světě. Nová kancelář ve Vídni byla zřízena pro aktivity firmy Cognex ve střední, východní a jižní Evropě.
 
Praha, 29. 5. 2008 – Akademický senát ČVUT schválil nový způsob rozdělování prostředků ČVUT na vědeckou a výzkumnou činnost svých pracovníků a studentů. Prostředky, které byly až dosud rozdělovány mezi pracoviště ČVUT stejným způsobem, jako je MŠMT rozděluje mezi jednotlivé univerzity v ČR, kde velký význam má počet habilitovaných akademických pracovníků a studentů, budou od příštího roku rozdělovány podle motivačních a výkonových kritérií, zčásti v souladu s připravovanou vládní reformou vědy a výzkumu v České republice.
 
Praha, 30. 5. 2008 – Po osmi letech v čele ABB, s. r. o., opouští post prezidenta společnosti Olle Jarleborg. Prezidentkou byla s platností od 1. července 2008 jmenována Barbara Freiová, v současné době působící na pozici Global Product Responsible Manager pro pohony vysokého napětí obchodní skupiny Power Electronic and MV Drives.
 
New York, 3. 6. 2008 – Společnost IBM ohlásila průlom ve výzkumu fotovoltaické technologie, který by mohl podstatně snížit náklady na využití sluneční energie při výrobě elektřiny. Tekutý kov využívaný v řešení vyvinutém v Centru inovací IBM podstatně sníží náklady na koncentrátorové fotovoltaické buňky.
 

Praha, 9. 6. 2008 – Prémie Otty Wichterleho byla udělena 40 mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd ČR, nositelům vědeckých hodností (CSc., Dr., DSc., Ph.D., DrSc.), kteří nepřesáhli věkovou hranici 40 let. Finanční odměna za mimořádné vědecké výsledky má motivovat k práci ve vědě a výzkumu i další mladé lidi.