Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Několika větami

Několika větami

Waldkirch/Reute (SRN), srpen 2007 – Společnost Sick AG ve svém závodě v Reutu slavnostně otevřela nové centrum pro logistickou techniku (LTC), specializované na testování a optimalizaci automatizovaných logistických systémů, linek a zařízení. Kromě toho se zde budou moci pracovníci zákaznických firem školit v obsluze logistických systémů, a to v prostředí velmi blízkém praxi.

Eching (SRN), 22. 8. 2007 – Matthias Huber, ředitel divize Embedded Modules firmy Kontron America, byl zvolen viceprezidentem konsorcia PC/104, odpovědným za jeho aktivity v Evropě. Prioritami konsorcia je zvýšit povědomí o architekturách PC/104 a EPIC a v současné době též přispět k začlenění nové sběrnice PCI Express do skupiny produktů PC/104, EBX a EPIC.

Curych (Švýcarsko), 27. 8. 2007 – Společnost ABB prodala svůj podnik Lummus Global společnosti Chicago Bridge & Iron (CB&I) za 950 mil. USD. Prodej podléhá schválení regulačních orgánů a akcionářů CB&I. Podrobnosti, jak se tento prodej dotkne českých zákazníků ABB Lummus Global, přineseme v některém z následujících čísel.

Praha, září 2007 – Aktuální informace o nových normách pro zabezpečení strojů a strojních zařízení obsahuje brožura Safety Pocket Reader od Gerharda Dieterleho, která je v českém překladu volně k dispozici na webových stránkách společnosti Sick, http://www.sick.cz

Frankfurt (SRN), 3. 9. 2007 – Společnosti ABB Automation a Phoenix Contact podepsaly smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti komunikačních systémů založených na Ethernetu a Profinetu. Jejich cílem je prosadit Profinet jako běžný standard v automatizaci jak strojní, tak i procesní výroby.

Curych (Švýcarsko), 5. 9. 2007 – ABB na základě své strategie pro období 2007 až 2011 předpokládá růst výnosů a rentability. Společnost uvedla, že má dobrou výchozí pozici k tomu, aby mohla těžit z očekávaného růstu investic do energetiky a průmyslové automatizace. Ve zveřejněné zprávě se hovoří též o tom, že ABB identifikovala segmenty, kde má širokou nabídku vhodných výrobků a služeb, ale dosud zde nerozvinula svůj obchodní potenciál: patří sem např. železniční doprava, využití větrné energie a vodní hospodářství.

Bielefeld (SRN), 6. 9. 2007 – Na webové stránce společnosti Echelon (http://www.echelon.com/training/etraining/) jsou zdarma k dispozici výukové kurzy seznamující frekventanty se základy práce s platformou LonWorks a s programováním základních prvků sítí založených na této platformě, tzv. neuronů. Dále se zde zájemci dozvědí o kompatibilitě sítí LON, zvláště s protokolem TCP/IP, a o platformě Pyxos.

Praha, 11. 9. 2007 – Společnost Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol vyhlásila desátý ročník Ceny Siemens. Uděluje ji absolventům vysokých škol za nejlepší diplomové a doktorské práce a vědeckým týmům za výzkumné projekty v technických oborech. Studenti a absolventi mohou své práce přihlašovat až do konce října. Mezi devět nejlepších autorů firma rozdělí 210 000 korun. Bližší informace zájemci naleznou na internetové adrese http://www.siemens.cz/cenasiemens

Příbram, 13. 9. 2007 – Společnost ČEZ , a. s., oznámila, že ve veřejné soutěži na pokračování projektu obnovy systému kontroly řízení jaderné elektrárny Dukovany na modulech M3 až M5 vybrala jako nejlepší nabídku společností Škoda JS, a. s., a ZAT, a. s. ZAT tímto získal zakázku za více než miliardu korun, což představuje zhruba čtvrtinu kontraktu. V současné době již byly zahájeny práce na přípravě tohoto projektu, ve kterém ZAT v rámci své dodávky zrealizuje systém pro řízení a kontrolu bloku jaderné elektrárny typu VVER 440 MW.

Praha, 19. 9. 2007 – Představenstvo Hospodářské komory ČR jednalo o zvyšování cen energií. Růst cen energií, zejména elektrické, byl označen za ohrožení, které může mít na některé obory katastrofální dopady. Představenstvo Hospodářské komory České republiky uložilo Energetické sekci HK ČR zpracovat materiál dokladující negativní vliv růstu cen energií na podnikatelské prostředí v ČR a navrhnout další postup.

Praha, 1. 10. 2007 – Od roku 2008 začnou agentury Czechtrade a Czechinvest sdílet síť zahraničních kanceláří. V osmi městech (Kolín nad Rýnem, Paříž, Londýn, Dublin, Brusel, Rotterdam, Chicago a Chengdu) budou jejich kanceláře sloučeny. Změna je dílčím výsledkem dlouhodobého vládního projektu zefektivňování české ekonomické diplomacie; státní rozpočet tím ročně ušetří 12 až 15 mil. korun.

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde