Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nejvýkonnější variabilní panelové PC

Nový panelový počítač Panel PC 900 Multitouch nabízí díky po­užití nejnovějších procesorů, včetně Intel® Core™ i7, vůbec nejvyš­ší výpočetní výkon ve své kategorii. Nové rozměry displejů a pod­pora multidotykového ovládání poskytují novému, obzvlášť důležité­mu počítači značky B&R nebývalou variabilitu při zachování zpětné kompatibility.

 
Čelní stěnu jednotky Panel PC 900 Multitouch tvoří odolný kva­litní širokoúhlý displej s kapacitní dotykovou obrazovkou s technikou PCT, úhlopříčkou délky od 15,6" až do 24" a roz­lišením Full HD. Kom­paktní a moderní design ve spojení s rozsáhlými funkčními schopnostmi počítače tvoří dohroma­dy atraktivní operátorský panel. Multidotykové dis­pleje přinášejí do průmys­lové praxe nové možnosti a způsoby ovládání, jako jsou zoomování dvěma prsty nebo rychlé listování stránek posuvem prstu po obrazovce. Jako ochranu před neúmyslným zadáním kritického povelu lze poža­dovat dotyk displeje současně oběma rukama.
 
Panely řady Panel PC 900 jsou dodávány i s displeji tradičního for­mátu 4 : 3 jako Panel PC 900 Singletouch s rezistivní dotykovou ob­razovkou velikosti od 12,1" do 19". Jednotky řady Panel PC 900 vy­stačí v mnoha sestavách s pasivním chlazením. Při použití disku SSD nebo paměťové karty CFast zařízení nevyžaduje údržbu.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com