Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ohrožuje konkurenceschopnost české ekonomiky

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) se snaží pravidelnými průzkumy mezi svými členskými organizacemi přinášet pohled na vyhlídky českého hospodářství a na aspekty, které k úspěšnému podnikání přispívají nebo mu naopak brání. V tomto konjunkturálním průzkumu ČNOPK vyšlo letos najevo, že zúčastněné firmy považují za největší riziko růst nákladů a přetrvávající nedostatky v odborném vzdělávání a v dostupnosti kvalifikovaných pracovníků. Ve většině ukazatelů, na které se Česko-německá obchodní a průmyslová komora ptá členských firem, se ukazuje méně optimismu zejména ve zpracovatelském průmyslu, který je pro ČR důležitý.

 

Dobrá zpráva je, že podle Spolkového statistického úřadu česko-německý obchod loni opět vzrostl, dosáhl rekordní hodnoty 113 miliard eur, a i v roce 2023 zůstane tahounem českého zahraničního obchodu.

Letošního konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory se 13. února až 17. března zúčastnilo 137 členských firem a německých firem působících v České republice. Nejvíce jich bylo z odvětví služeb (44 %), ze zpracovatelského průmyslu (36 %) a obchodu (16 %) a dále ze stavebnictví (3 %) a zásobování energií, vodou a zpracování odpadu (1 %).

Ve výsledcích průzkumu se odráží recese, vysoká inflace a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Pravděpodobně proto nepohlížejí zúčastněné firmy, převážně němečtí investoři, na vyhlídky českého hospodářství příliš optimisticky (obr. 1). Pouze 19 % z nich očekává zlepšení ekonomiky a 38 % zhoršení. To znamená, že se očekávání firem vrátilo téměř až na úroveň roku 2013.

Důležitým ukazatelem budoucího vývoje jsou plánované investice. Podle průzkumu jsou firmy poněkud zdrženlivé (obr. 2). Třetina podniků chce své investice zvýšit, ale téměř čtvrtina (23 %) počítá s jejich poklesem, což je nejvíce za posledních pět let. Přitom pro zachování konkurenceschopnosti je zásadní, aby firmy digitalizovaly své procesy, využívaly obnovitelné zdroje a elektromobilitu, což vyžaduje prudký nárůst investic. Nepříznivé je, že své investice chtějí snižovat zejména firmy ze zpracovatelského průmyslu, který je rozhodující pro české hospodářství.

Firmy se potýkají s výrazným nárůstem nákladů na pracovní sílu. Téměř dvě pětiny (39 %) očekávají při vyrovnání inflace nárůst mzdových nákladů o výrazně více než 8 %. ČNOPK také zkoumala, jaká největší rizika vidí podniky pro vývoj své ekonomické situace v následujících dvanácti měsících. Za největší rizika jsou považovány vysoké ceny energií (60 %) a náklady na pracovní sílu (57 %), na třetím místě je nedostatek kvalifikovaných pracovníků (53 %), který náklady žene dál nahoru.

 

Co poškozuje konkurenceschopnost ČR

Za největší překážku v podnikání považují firmy (tab. 1) dostupnost kvalifikovaných pracovníků a systém odborného vzdělávání v ČR. Firmám stále chybí úzké propojení školské teorie s praxí. Toto propojení firmy přitom považují za zásadní pro konkurenceschopnost České republiky. „S velkými obavami vnímáme, že státní systém odborného vzdělávání se téměř nezlepšil, zatímco komunikační, technologické a digitální požadavky ve firmách se rychle mění. Tato propast se bude dále prohlubovat,“ uvedl výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. To potvrzují i aktuální studie Mezinárodního měnového fondu o transformaci v České republice.

„Nejistá situace na trhu zvyšuje naléhavost digitální transformace. Už dnes ale pozorujeme, že pro tuto transformaci není na trhu dostatek kvalifikovaných lidí,“ vysvětlila Hana Součková, členka představenstva ČNOPK a generální ředitelka SAP ČR. „Proto v SAP pracujeme na zatraktivnění oboru IT pro studenty škol a vzdělávacích institucí a zlepšení digitálních dovedností českých pracovníků. Schopnost učit se novým věcem bude čím dál tím vyhledávanější při náboru na nové pozice.“

 

Atraktivita zemí střední a východní Evropy pro investory

V žebříčku zemí střední a východní Evropy je Česká republika na třetím místě za Slovinskem a Polskem (tab. 2). Do roku 2018 se ČR několik let držela na prvním místě, v dalších letech až do války na Ukrajině investoři za nejatraktivnější lokalitu považovali Estonsko.

Kompletní konjunkturální průzkum je možné si stáhnout zde: https://1url.cz/2rmMS.

(ev)

 

Obr. 1. Pohled členských zemí ČNOPK na výhled českého hospodářství v roce 2023

Obr. 2. Plánované investice firem v roce 2023

 

Tab. 1. Pět nejlepších a pět nejhorších podmínek pro podnikání v ČR

Tab. 2. Atraktivita zemí střední a východní Evropy pro investory