Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Návrat ke konjunktuře?

Od třetího čtvrtletí 2008 klesal obrat v oboru měřicí a snímací techniky vytrvale po jeden rok. Za tu dobu se snížil celkem o 25 %. Pokles se během druhého čtvrtletí 2009 zmírnil a ve třetím již nastal zvrat. V posledních dvou čtvrtletích roku 2009 již obrat vzrostl vždy o pět procent. Na konci minulého roku tedy celkový pokles obratu činil přibližně 17 %. Pro rok 2010 se počítá s tím, že se obrat o 5 % zvýší. To jsou výsledky ankety, kterou na své výroční konferenci 18. února 2010 v Norimberku představilo sdružení pro senzoriku AMA (AMA Fachverband für Sensorik e. V.). Sdružení se dotazovalo představitelů 90 německých podniků, které představují evropský obor snímací, měřicí a zkušební techniky a reprezentují
přibližně 13 000 pracovních míst.
 
Podíl vývozu na celkovém obratu byl 48 %, výrazně vzrostl vnitřní evropský obchod – o 6 %. Aby podniky zvládly pokles poptávky v důsledku krize, snížily počet pracovních míst asi o 3 % a v tomto roce plánují omezit počet míst ještě o 1 %. Snížení obratu a nejisté vyhlídky „se podepsaly“ také na připravenosti podniků investovat. V roce 2009 investovaly firmy zabývající se senzorikou o 14 % méně než v předchozím roce. Pro rok 2010 je již naplánováno investic více – asi o 4 %.
 
„Když se objevily první známky stabilizace, mnozí se domnívali, že jde pouze o přechodné doplňování skladů. Po dvou čtvrtletích růstu lze však usuzovat, že nastává skutečně pozvolné oživení,“ říká Wolfgang Wiedemann, předseda výboru sdružení AMA. Pokladník AMA, pan Steinebach, k tomu poznamenává: „Náš obor se právě nachází v rozporuplné situaci. Personálně je na stejné úrovni jako na začátku roku 2007, ale při podstatně nižším obratu; ten odpovídá roku 2005. Musíme proto i nadále velmi dobře hospodařit a v některých případech dělat ještě těžká rozhodnutí. Krize však pro náš obor představuje šanci v tom, že zostřená konkurence mezi našimi zákazníky může v blízké budoucnosti urychlit trend k většímu využívání senzorů.“
 
Snímací technika je pro všechna průmyslová odvětví klíčovým oborem, senzory jsou součástí četných technických výrobků ze všech oblastí použití od potřeb pro domácnost a spotřebního zboží, přes automobily a průmyslové zboží po oblast ochrany životního prostředí a life science. Proto je oživení v tomto oboru barometrem, který ukazuje na celkové oživení. Výsledky v senzorice lze s mírnými omezeními přenést i na ostatní obory.
[Ergebnisse der AMA Januarumfrage lassen auf Erholung der Konjunktur schließen. AMA Fachverband für Sensorik e. V.]
(ev)
 
Obr. 1. Obrat v oboru snímací a měřicí techniky od třetího čtvrtletí 2008 (zdroj: AMA Fachverband für Sensorik e. V.)