Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

NATO stanovila standard pro RFID

číslo 8-9/2005

NATO stanovila standard pro RFID

Organizace NATO (The North Atlantic Treaty Organization) přijala pod označením Standardization Agreement (STANAG) 2233 svůj standard v oblasti RFID. Návrh dokumentu o sledování zboží a hmotného majetku při použití RFID (NATO STANAG 2233 Consignment and Asset Tracking by Radio-Frequency Identification) získal potřebný počet hlasů členských států organizace a byl přijat. Formálně bude STANAG 2233 vyhlášen později během letošního roku. Členské státy jeho přijetím souhlasí s tím, že při sledování pohybu zboží a hmotného majetku mezi sebou budou používat stanovenou standardní metodu RFID. Text dohody nebyl zveřejněn. Přijatý standard odkazuje na současné normy ISO pro aktivní a pasivní štítky RFID a použití infrastruktury členských států. V současné době je již revidována první verze standardu odrážející rychlý vývoj jak na trhu, tak příslušných norem ISO. Jako takový platí standard STANAG 2233 pouze pro operace v rámci NATO, nicméně se doporučuje jeho používání i uvnitř jednotlivých členských států.
[ARC News, 5. srpna 2005.]