Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nástroj k automatizovanému ověření shody se standardem HART

Nový softwarový nástroj HART® Test System, nedávno nabídnutý organizací HART Communication Foundation (www.hartcomm.org), má zásadní význam při zajišťování interoperability přístrojů a zařízení určených k použití v sítích s komunikačním protokolem HART, kabelových i bezdrátových. Umožňuje automatizovaně ověřit a potvrdit shodu libovolného zařízení od kteréhokoliv výrobce se standardem bez ohledu na to, která z existujících verzí protokolu HART je v zařízení použita. Nástroj je nedílnou součástí programu HART Device Registration. Zařízení verifikovaná v rámci registračního programu nesou označení HART Registered, skýtající zákazníkům jistotu, že nově zakoupené zařízení bude bez problémů spolupracovat se zařízeními, která již v závodě používají. Nástroj HART Test System pracuje se všemi zařízeními s rozhraním HART, ať už připojovanými kabelem nebo přes brány s rozhraním WirelessHART™, podporujícím standardizované rozhraní HART UDP. Pracuje pod operačním systémem Linux a obsahuje programy pro automatické ověření zařízení a analýzu dat, včetně aplikační vrstvy, potřebné k verifikaci shody zařízení s libovolným komunikačním standardem skupiny HART. Nástroj je navržen jako otevřený, takže bude možné jeho působnost rozšiřovat na další verze a komponenty, jak se postupně objeví. Prvním z připravovaných dodatků je modul WiHTEST pro ověřování přístupových bodů bezdrátových sítí. Umožní ověřovat spojovou vrstvu s časovým multiplexem (TDMA Data Link Layer) zařízení s rozhraním WirelessHART a má být zveřejněn ve druhém čtvrtletí roku 2009.
[HART Communication Foundation, 18. března 2009.]
(sk)