Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Naše společnost má štěstí na dobré zaměstnance

Tradičním oborem firmy Turck je průmyslová senzorika – indukční, kapacitní, magnetické, optické senzory a signálky, ultrazvukové senzory, hlídače průtoku, průtokoměry, snímače tlaku, teploty, snímače náklonu a rotační snímače. Firma se zaměřuje také na sběrnicová rozhraní, I/O moduly, techniku RFID, strojové vidění, ovládací panely a přístroje pro rádiový přenos dat. Ředitel firmy Turck, s. r. o., Jan David se s námi podělil o své zkušenosti s vedením firmy, která dodává tak široké spektrum výrobků pro průmyslovou automatizaci.
 
Mohl byste prosím zavzpomínat na to, jak firma Turck v České republice začínala?
Společnost Turck je v České republice zastoupena vlastní dceřinou společností od srpna 1995, kdy byla založena společnost Turck, s. r. o. Začínali jsme v Hradci Králové v jedné kanceláři společně se sekretářkou a v terénu jsme měli dva manažery prodeje, jednoho pro Čechy, druhého pro Moravu. Před založením společnosti byla firma Turck v České republice zastupována státním podnikem Regula Praha.
 
Výrobky společnosti Turck jsou na českém trhu známy. Mohl byste však prozradit, kde se snímací a komunikační technika vyvíjí a vyrábí? Jaká je cesta výrobku na český trh?
Hlavní vývojové a konstrukční centrum je ve firmě Werner Turck GmbH v německém Halvru. Konstrukce a vývoj výrobků probíhají také v americkém Minneapolisu, německém Beierfeldu a Detmoldu a švýcarském Delemontu. V těchto závodech se přístroje také vyrábějí a další výrobní závody jsou v čínském Tianjinu a mexickém Salbilu. Výrobky k nám, do České republiky, přicházejí z německé centrály z Mülheimu an der Ruhr – zde je jak centrální sklad, tak centrum prodeje technické podpory a marketingu. Naše společnost dále dodává optosenzorovou techniku od firmy Banner Engineering a propojovací techniku osvětlení a tlačítka od společnosti Escha GmbH. Tyto výrobky jsou k nám dodávány přímo z uvedených firem.
 
O co všechno se stará česká pobočka Turck? Jak spolupracuje v rámci celosvětové společnosti Turck?
Turck, s. r. o., v Hradci Králové zajišťuje technickou podporu a prodej. O zákazníky pečuje šest regionálních manažerů a jeden specialista, tzv. key account manager, pro automobilový průmysl a průmyslové sběrnice. V Hradci Králové je kromě obchodního oddělení také marketing a vedení společnosti. Máme také pobočku v Brně, která se zabývá technickou podporou systémů průmyslových sběrnic a softwarem.
 
Zabýváte se také instalací výrobků do provozu, nebo se spoléháte na systémové integrátory?
Do provozu jsou výrobky zaváděny výhradně prostřednictvím systémových integrátorů. Co se týče „soliterního“ použití, jsou naši prodejci a technici k dispozici pro uvedení senzorů, popř. systémů do provozu. Naše firma se rovněž aktivně podílí na uvádění do provozu komplikovaných aplikací, kde jsou velké požadavky na nastavení, seřízení, popřípadě volbu správného typu senzoru.
 
Vnímáte servis pouze jako nutné příslušenství k výrobkům, nebo jde také o významný zdroj příjmů?
Servis je naše „přidaná hodnota“, která je systémovým integrátorům, popřípadě konečným zákazníkům poskytována většinou zdarma.
 
Společnost Turck má dosti široký záběr. Mohl byste prosím vyhodnotit, o které skupiny výrobků je nyní největší zájem? Které oblasti použití jsou v současné době nejperspektivnější?
Ze zhruba deseti skupin výrobků našeho sortimentu je největší zájem o indukční senzory, které se 30 % podílejí na celkovém obratu společnosti, následují optoelektronické senzory a systémy společnosti Banner Engineering, konektorová technika společnosti Escha GmbH, procesní senzory a hlídače a řídicí jednotky a moduly pro řízení výrobních linek – s 10% podílem.
 
Největší zájem je momentálně o senzory a jednotky pro systémy pick to light (poka yoke). Jsou to systémy, které hlídají správný postup při vyjímání součástí ze zásobníků při ruční montáži, vychystávání a kontrole výroby. Pracovník má k dispozici operátorský panel, který ukazuje správný postup. Optické závory u jednotlivých zásobníků se součástkami hlídají, zda pracovník vyjímá součástky ve správném pořadí. Chybné operace jsou signalizovány světelnými indikátory. Tento systém vznikl přibližně v roce 1909 v Japonsku pro minimalizaci počtu chyb na výrobních linkách v závodech Toyota. Naši variantu, složenou ze signalizačních prvků a senzorů Banner a systému vzdálených I/O společnosti Werner Turck GmbH, jsme zkompletovali u nás v Turck, s. r. o. Perspektivní jsou rovněž kamerové systémy určené pro kontrolu výrobních operací, které v poslední době „dospěly“, jsou snadno ovladatelné a použitelné pro množství různorodých úloh.
 
Požadují odběratelé z České republiky promyšlené snímače, vybavené například s diagnostickými funkcemi, nebo je spíše zájem o jednoduché přístroje?
Samozřejmě do jednoduchých provozů jsou dodávány jednoduché přístroje. A movitým zákazníkům prodáváme senzory a přístroje pracující s velkou přesností, komfortním nastavením a diagnostikou. Nyní zaznamenáváme velkou poptávku po systému I/O-Link, který umožňuje přenášet nejen měřené hodnoty, ale i diagnostické informace od senzoru a také dálkově ho automaticky nastavit.
 
Společnost Turck působí v oborech s velkou konkurencí na trhu. Je cena tím nejdůležitějším faktorem pro úspěch výrobků na trhu, nebo zákazníci oceňují také poskytovaný servis a další služby?
U „jednoduchých“ produktů, například indukčních senzorů do nenáročných procesů, rozhoduje cena. Do výrobních technologií, kde je nebezpečí ztráty kvality, velké zmetkovosti nebo ztráty výrobního času, cena již tolik nerozhoduje. Důraz je kladen na funkčnost, odpovídající parametry, spolehlivost a mnohdy i rychlou výměnu. Samozřejmě se cení poskytovaný servis – patří do něho zásoba náhradních dílů, rychlá návštěva technika, okamžitá výměna senzorů apod.
 
Spolupracuje Turck s odbornými školami?
Spolupracujeme se střední školou aplikované kybernetiky, která sídlí v našem areálu v Hradci Králové, a podporujeme ji. Škola se pravidelně zúčastňuje výstav a soutěží, kde se studenti prezentují při řešení automatizačních úloh. Pro tyto případy jim zapůjčujeme inteligentní senzory a systémy a rovněž poskytujeme i potřebnou technickou podporu. Pro nás je také důležité, že nám škola dodala několik absolventů, s kterými jsme spokojeni.
 
Mohl byste prozradit plány a záměry společnosti Turck do budoucnosti?
Budou inovovány některé produkty sortimentu společnosti. Například vstupně-výstupní systém Remote I/O excom bude upraven tak, aby mohl být použit v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zóně 2. Naše systémy RFID budou rozšířeny o technologii UHF, která umožní popis a čtení informací na větší vzdálenost. Inovacemi procházejí také oddělovače signálů a spínané zdroje. Společnost uvádí i další novinky, které měly svoji premiéru na veletrhu SPS/IPC/Drives v německém Norimberku.
 
Jaké je krédo firmy? Jakými zásadami se řídíte při jednání se zákazníky?
Zákazník je vždy středem našeho zájmu a snažení, je mu vždy poskytována největší péče, ať jde o technické informace, cenové nabídky a vyzkoušení a zapůjčení výrobku nebo technickou podporu při zkoušení. Vycházíme zákazníkům vstříc i v obchodních záležitostech – zajistíme expresní dodávku produktů i náhradních dílů rovnou z našeho skladu do šesti hodin apod.
 
Jak se vám daří budovat dobrý tým zaměstnanců?
Na zaměstnance má naše společnost štěstí. Máme dobré techniky, prodejce i obchodníky. Vychovali jsme si specialisty na techniku RFID, bezdrátovou techniku, kamery a systémy vzdálených vstupů a výstupů. Zaměstnanci se pravidelně školí v mateřské firmě v Německu nebo Banner Engineering v USA. Naši pracovníci jsou vedeni k naprosté samostatnosti. Jsou oceňováni podle výsledků a je jim poskytován maximální prostor pro vzdělávání jak v jazykových znalostech, tak prezentačních a prodejních technikách. Jezdíme na společné akce, a to jak sportovní – na lyže, kola a rafty, tak poznávací, například do výrobních závodů, na veletrhy apod. Je to investice, která se společnosti bohatě vrátí.
 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně pohody v práci.
 
Rozmlouvala Eva Vaculíková.
 
Obr. 1. Ředitel Turck, s. r. o., na veletrhu Amper: radost z ocenění Zlatý Amper
 

Mezinárodní skupina Turck

Turck, s. r. o., zastupuje v České republice mezinárodní skupinu Turck, která vyvíjí, vyrábí a dodává produkty pro oblast průmyslové automatizace. V nabídce této skupiny je více než 13 000 druhů senzorů, I/O moduly, sběrnicová rozhraní a také technika RFID a další komponenty pro výrobní linky a procesní výrobu. Společnost Turck navrhuje své produkty tak, aby byla schopna dodávat ucelené systémy, a nikoliv pouze jednotlivé výrobky. Nově se zaměřuje na vývoj a výrobu zákaznických aplikací. Skupina Turck s více než 40letou tradicí je dodnes rodinnou firmou a zaměstnává více než 3 000 lidí v 27 zemích a v dalších 60 státech má svá zastoupení. V roce 2011 dosáhla ročního obratu 430 milionů eur. Strategickými partnery společnosti Turck jsou Banner Engineerijng Corp., dodavatel optoelektronických senzorů a bezpečnostních prvků pro stroje a zařízení, Escha GmbH, specializující se na osvětlení, tlačítka a konektory a Kübler GmbH, dodavatel inkrementálních a absolutních rotačních snímačů, počítadel, čítačů a procesních zobrazovačů.