Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Národní centrum Průmyslu 4.0 letos na MSV společně se svými partnery

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se stejně jako loni představí Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP 4.0). Letos bude mít výstavní expozici F 201 s názvem Úspěšná firma 21. století. Na ploše 200 m2 se zde spolu s ní představí také partneři NCP 4.0: výzkumné pracoviště CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbed pro Průmysl 4.0 a společnosti Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, Sick a též Evropské konsorcium pro pokročilou výrobu EIT Manufacturing.

Unikátní spojení akademické a komer­ční sféry v oblasti digitalizace průmyslu je výsledkem mnoha let úspěšné spolupráce a dlouhodobého budování funkčního ekosystému Národního centra Průmyslu 4.0 a infrastruktury experimentálních průmyslových testbedů v rámci centra RICAIP. V tomto prostředí mají české výrobní společnosti i start-upy možnost získat pomoc při modernizaci svých provozů.

Letošním veletržním tahákem bude robotická buňka demonstrující flexibilní modulární výrobu, a to na příkladu oprav zmenšených modelů baterií z elektromobilů. Po demontáži a úpravě mohou autobaterie dále fungovat jinde. Toto udržitelné řešení bylo realizováno ve spolupráci s firmou DEL pro slovenskou společnost ZTS Výskum a vývoj.

Během veletrhu budou na této buňce demonstrována inovativní technická řešení, např. využití digitálního dvojčete, virtuální a rozšířené reality, sběru dat prostřednictvím 5G, datové analytiky a vizualizace, strojového vidění a kolaborativní robotiky. Důležitou částí je využití edge computingu na platformách T-Mobile a Siemens, což umožňuje kombinovat rychlý sběr dat a náročné výpočty.

Robotická buňka bude doplněna propojenými speciálními pracovišti vybavenými technikou firem Sick a T-Mobile tak, aby v nich bylo možné v rozšířené realitě zaškolit pracovníky na nové technické přístupy. Pomocí digitálního dvojčete realizovaného ve spolupráci se společností DEL lze v rozšířené realitě naplánovat výrobu a podle potřeb ji přizpůsobovat. Digitální dvojče této buňky bude provozováno v režimu tzv. virtuálního zprovoznění, které právě ve spojení s virtuál­ní realitou umožní testovat různé výrobní scénáře bez jakéhokoliv zásahu do reálného provozu a tím se připravit na budoucí změny ve výrobě nebo jenom upravit výrobu pro zvýšení kapacity.

Ve stánku bude zavedeno monitorování spotřeby energie a stlačeného vzduchu a získaná data budou vizualizována, aby bylo možné navrhovat možnosti úspor. To všechno za využití rychlého a bezpečného připojení privátní průmyslové sítě 5G, kterou ve stánku nainstaluje společnost T-Mobile a díky čemuž bude možné si vše na místě i vyzkoušet. Privátní sítě 5G ukazují, že technika 5G již překonala fázi vývoje a poskytuje možnost sbírat rozsáhlé soubory dat a navíc je okamžitě zpracovat.

Siemens představí svou platformu Siemens Xcelerator, usnadňující spolupráci firem v oblasti digitalizace průmyslu prostřednictvím nové generace produktů postavených na jednotných otevřených standardech. Dále bude prezentovat řešení pro údržbu včetně analýzy dat, využití potenciálu dat ze strojů a zařízení, řešení pro 5G datový přenos a vzdálenou správu nebo možnosti pro retrofity. Návštěvníky zaujme také robot Fravebot monitorující zdravotní stav jahod, který je ukázkou toho, jak se průmyslová technika uplatňuje v zemědělství.

Díky zapojení České spořitelny se veletržní hosté na místě seznámí s možnostmi financování. Přímo ve stánku zástupci spořitelny ukážou modelové příklady financování konkrétní technologie. Chybět nebude ani demonstrace financování s využitím aktuálně dostupných grantů zejména pro start-upy a malé a střední firmy třeba prostřednictvím EIT Manufacturing, EDIH a dalších mezinárodních projektů. Zástupci České spořitelny plánují poskytnout zájemcům komplexní poradenství směřující k posílení efektivnosti a konkurenceschopnosti firem. Ti si budou moci udělat i DigiAudit, aby zjistili, jak jsou na tom s vlastní digitalizací.

Jako partner Národního centra Průmyslu 4.0 se na MSV představí také evropské konsorcium pro pokročilou výrobu EIT Manufacturing, které usiluje o propojení firem, univerzit a výzkumných institucí napříč Evropou, jež je klíčem k udržitelnému a prosperujícímu průmyslovému sektoru.

V doprovodném programu budou na pódiu Digistage debatovat odborníci z firem a akademické sféry především o digitalizaci a zavádění inovací. Návštěvu hostům dále zpříjemní třeba robovýčep, který načepuje přesnou hladinku.

Více informaci na https://www.ncp40.cz/udalosti/MSV2023.

 

(CIIRC ČVUT)