Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Napájecí zdroje Phaseo – bezpečnost, spolehlivost a výkonnost

Tři hlavní požadavky na dnešní automatizované provozy – bezpečnost, spolehlivost a výkonnost – se vztahují nejen na obvody silového napájení, ale také na napájení řídicích systémů, které celému automatizovanému provozu vdechují život. Proto se tento článek zabývá rozborem vlastností a možností použití přídavných modulů spínaných napájecích zdrojů Phaseo.
 
Společnost Schneider Electric na podzim loňského roku inovovala svou nabídku stejnosměrných napájecích zdrojů Phaseo, a to jak řady elektronických spínaných napájecích zdrojů, tak také řady klasických lineárních napájecích zdrojů (obr. 1).
 
Nabídka je upravena tak, aby svým rozsahem, vzhledem i funkcemi vyhověla těm nejnáročnějším požadavkům uživatelů i jejich úloh a přinesla úsporu nákladů, minimalizovala množství používaných typů napájecích zdrojů a usnadnila jejich instalaci a používání.
 
Do nabídky univerzální řady spínaných napájecích zdrojů byly zařazeny také přídavné moduly, které zajišťují bezpečnost a spolehlivost napájení různých typů soustav, především řídicích systémů. Výkonnost je dána vlastními napájecími zdroji.
 
Řada spínaných napájecích zdrojů Phaseo zahrnuje šest modulů, které vyhovují ve všech úlohách s požadavkem na jmenovitý výkon od 72 do 960 W. Jednotlivé moduly mohou být připojeny k fázovému nebo sdruženému napětí, dva nejvýkonnější zdroje se připojují třífázově.
 
Řada je tedy navržena pro univerzální použití v různých napájecích soustavách. Všech šest napájecích zdrojů má integrovanou výkonovou rezervu, která dovoluje je krátkodobě přetížit až o 50 % po dobu čtyř sekund, což šetří náklady na zbytečné předimenzování napájení, jestliže se v něm objevují jen krátkodobé proudové špičky.
 
Především při napájení řídicích systémů ocení uživatelé možnost zvolit automatický nebo manuální režim napájecího zdroje. Tato vlastnost je důležitá pro volbu způsobu obnovení funkce napájecího zdroje po odstranění příčiny jeho výpadku vlivem zkratu či přetížení. Neméně důležitá je funkce integrované ochrany proti přetížení, která napájecí zdroj vypne ještě před poklesem výstupního napětí pod 19 V, aby se předešlo nedefinovaným logickým stavům na vstupech napájeného řídicího systému, které by mohly způsobit poruchu řízené soustavy.
 
K napájecím zdrojům univerzální řady jsou dále k dispozici přídavné speciální moduly, které se dělí do čtyř kategorií podle problémů, které jsou schopny řešit v rámci úlohy bezpečného a spolehlivého napájení. Všechny moduly se připojují k výstupu spínaných napájecích zdrojů Phaseo univerzální řady.
 
Do první kategorie patří vyrovnávací moduly (obr. 2) pro překlenutí mžikových přerušení primárního napájení s délkou trvání do čtyř sekund. Když nastane krátké přerušení, převezme vyrovnávací modul napájení a pokračuje v dodávce 24 V DC do napájeného obvodu.
 
Moduly druhé kategorie se používají pro pokrytí dlouhodobých přerušení primárního napájení s délkou až do dvou hodin. Pro překlenutí těchto dlouhodobých výpadků se zvolí jeden ze dvou modulů záložní baterie (obr. 3) v kombinaci s příslušnou baterií (výběr ze tří typů). Takto se zajistí napájení při poruše napájecí sítě, což umožní zálohovat aktuální hodnoty řídicí úlohy nebo nouzově napájet akční členy.
 
Do předposlední kategorie spadá zálohovací modul (obr. 4), k němuž je možné paralelně připojit dva napájecí zdroje a tím zajistit napájení systému i při poruše jednoho z nich. Přepojení na druhý modul se nikterak neprojeví na kvalitě napájení. Je-li každý z napájecích zdrojů připojen k jiné síti, lze použitím zálohovacího modulu překlenout i poruchy způsobené výpadkem primárního napájení zdrojů.
 
Poslední, avšak nikoliv nevýznamný je modul selektivní ochrany (obr. 5). Ten se používá v případech, kdy jeden zdroj napájí více stejnosměrných obvodů a brání výpadku celé soustavy vlivem poruchy, která se vyskytne pouze v jednom z nich. Tento ochranný modul může řetězově chránit takový počet segmentů řízené soustavy, kolik je třeba.
 
Další informace jsou uvedeny na http://www.schneider-electric.cz
 
Ing. Martin Chromec,
Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
Obr. 1. Přehled nabídky napájecích zdrojů Phaseo
Obr. 2. Zapojení vyrovnávacího modulu
Obr. 3. Zapojení modulu záložní baterie
Obr. 4. Zapojení zálohovacího modulu
Obr. 5. Zapojení modulu selektivní ochrany