Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Napájecí zdroje EPSITRON® ECO Power: kombinace velkého výkonu a účinnosti

Nové napájecí zdroje EPSITRON® ECO Power (787-2742 a 787--2744) představují cenově výhodnou variantu napájecích zdrojů pro běžné úlohy v případech, kdy je třeba 24V stejnosměrné napájení bez dalších přídavných funkcí. Zdroje jsou určeny k montáži do rozváděče na lištu DIN. Díky zásuvným svorkám CAGE CLAMP® s ovládací páčkou umožňují nové zdroje ECO Power realizovat bezúdržbové připojení vodičů rychle a bez nástrojů. Navíc lze rovněž připojit vodiče velkých průřezů. Spolehlivé spojení je vytvořeno i tehdy, je-li vodič do svorky vložen šikmo nebo excentricky.

Nové zdroje ECO Power mají širokopásmový třífázový vstup od 400 do 480 V AC a výstup s nominálním napětím 24 V DC s proudem do 20 A (787-2742) nebo 40 A (787-2744). Výstupní napětí je možné zvýšit až do 28 V DC a přizpůsobit tak zdroj zátěži. Zdroje mají velkou přetížitelnost, do 1,4násobku jmenovitého proudu (při omezení napětí). Pro monitorování stavu výstupu je možné využít kontakt DC OK, pro okamžitý přehled o stavu zdroje lze využít lokální signalizační LED. Při zkratu s malým odporem se vypne výstup; po odstranění příčin poruchy je opětovné obnovení napájení zcela automatické.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz