Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

NAMUR NE 98: řešení kabeláže v chemickém průmyslu

číslo 10/2005

NAMUR NE 98: řešení kabeláže v chemickém průmyslu

Mezinárodní sdružení zájemců o techniku pro řízení technologických procesů v chemickém průmyslu a ve farmacii NAMUR (Normenausschuss für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie), se sídlem v Německu, vydalo pod označením NE 98 nové doporučení týkající se provedení kabelových rozvodů v závodech s chemickou výrobou. Účelem je poskytnout návod, který umožní při návrhu nových elektroinstalací v chemických závodech předejít možným budoucím problémům v oblasti elektromagnetické kompatibility. Sdružení NAMUR pro své členské organizace nepravidelně vydává různá doporučení ohledně výrobních procesů. Jeho doporučení nejsou závazná, nicméně jsou všeobecně přijímána jako tzv. osvědčené metody (best practices). Cílem doporučení NE 98 je zajistit bezporuchový chod veškerého elektrického a elektronického vybavení chemického závodu. Doporučení pojednává o způsobech vedení kabelů, o zemnění i o problematice specifických zařízeních od pohonů po provozní přístroje, včetně protokolu HART, a o problematice digitálních komunikačních sběrnic. Jednotlivé výtisky doporučení NAMUR lze objednat na adrese office@namur.de
[ARC News, 8. července 2005.]

(sm)